Fel vid användning av skript | Lägg samman till HDR Pro, Bildprocessor

Problem

När du kan välja Photoshop-skript Bridge eller Photoshop, såsom Sammanfoga till HDR Pro eller Bildprocessor, visas ett fel. Exempel:

  • ”Det gick inte att hitta Sammanfoga till HDR.jsx.”
  • ”JavaScript-kod saknades.”
  • ”Ange en målmapp.”

Lösningar

Lösning 1: Kontrollera att hårddisken där Photoshop är installerad inte har namnet på en mapp som är specifik för operativsystemets funktionalitet.

Byt namn på hårddisken till ett namn som inte skapar en konflikt. Se till exempel till att hårddisken inte heter "Program," "System," "Bibliotek," eller "Användare."

Lösning 2: Kontrollera att alla anslutna nätverksenheter inte har namnet av en mapp som är specifik för operativsystemets funktionalitet.

Om möjligt, byt namn på nätverksenheten till ett namn som inte skapar en konflikt. Se till exempel till att du inte har enheter som heter "Program," "System," "Bibliotek," eller "Användare." Om det inte är möjligt, koppla från nätverksenheten när du använder Photoshop.

Lösning 3: Kontrollera att inget namn på hårddisken eller en nätverksenhet har duplicerats.

Om det finns hårddiskar eller nätverksenheter med samma namn, ändra namn på några av dem så att det inte längre finns några dubbletter. Kontrollera att alla dina volymnamn — hårddisk och nätverk — är unika.

Lösning 4: Frånkoppla tillfälligt nätverksenheter när du använder Photoshop.

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?