Problem

När du väljer ett Photoshop-skript i Bridge eller Photoshop, t.ex. Lägg samman till HDR Pro eller Bildprocessor, visas ett fel. Exempel:

  • ”Det gick inte att hitta Lägg samman till HDR.jsx.”
  • "JavaScript-kod saknades."
  • "Ange en målmapp."

Lösningar

Lösning 1: Kontrollera att hårddisken där Photoshop är installerad inte har namnet på en mapp som är specifik för operativsystemets funktionalitet.

Byt namn på hårddisken till ett namn som inte skapar en konflikt. Kontrollera till exempel att hårddisken inte heter ”Program” eller ”Användare”.

Lösning 2: Kontrollera att alla anslutna nätverksenheter inte har namnet av en mapp som är specifik för operativsystemets funktionalitet.

Om möjligt, byt namn på nätverksenheten till ett namn som inte skapar en konflikt. Kontrollera till exempel att det inte finns några enheter som heter ”Program” eller ”Användare”.Om det inte är möjligt, frånkoppla nätverksenheten när du använder Photoshop. 

Lösning 3: Kontrollera att inget namn på hårddisken eller en nätverksenhet har duplicerats.

Om det finns hårddiskar eller nätverksenheter med samma namn, ändra namn på några av dem så att det inte längre finns några dubbletter. Kontrollera att alla dina volymnamn — hårddisk och nätverk — är unika.

Lösning 4: Frånkoppla tillfälligt nätverksenheter när du använder Photoshop.

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy