Med Photoshop CC 2015.1 introducerades funktionen att kopiera och klistra in resurser från andra Adobe-program och länka dem till dina Creative Cloud Libraries, som länkade biblioteksresurser.

Vid försök att redigera sådana resurser i Photoshop får du följande meddelande:
Det här objektet kan inte redigeras direkt i Photoshop, men det kan placeras i ett dokument. Placera objektet genom att dra det till ett öppet dokument

Felmeddelande för Photoshop

Lösning

Gör så här för att redigera resursen: Öppna programmet som den skapades i och dubbelklicka på resursen i Bibliotek-panelen. Om resursen skapades i Illustrator öppnar du Illustrator och dubbelklickar på resursen i Bibliotek-panelen för att redigera den. Gå sedan tillbaka till Photoshop för att se att resursen har uppdaterats i ditt dokument.

Om du inte vill att resursen ska länkas i Bibliotek-panelen, kan du avmarkera alternativet Lägg till i mitt aktuella bibliotek i dialogrutan Klistra in i Photoshop. När du utför detta steg bäddas resursen in i dokumentet, istället för att länkas i Bibliotek-panelen eller uppdateras i andra dokument som innehåller resursen.

Ej redigerbart objekt i Photoshop CC 2015.1