Problem

På fliken Lr Photos i arbetsytan Start i Photoshop, när du väljer ett Lightroom-foto och klickar på Import vald, så importeras inte fotot och en kryssikon  visas före dess filnamn.

Importen misslyckas
Det går inte att importera LR-foton

Lösning

 1. Avsluta Photoshop.

 2. Klicka på en av nedladdningslänkarna nedan och spara filen på datorn.

 3. Dubbelklicka på den hämtade filen att extrahera dess innehåll.

 4. Gör något av följande för att starta installationen:

  Windows: Dubbelklicka på Set-up.exe från den extraherade mappen.

  Mac: Dubbelklicka på Install.app från den extraherade mappen.

 5. Installationen påbörjas. Du kan se förloppet för installationen.

  Installationsförlopp
  Installationsförlopp
 6. När installationen är slutförd startar du Photoshop och importerar foton på fliken LR-foton. Fotona importeras, vilket visas av   före filnamnet.

  Importen lyckades
  Fotona importerades