PDF-filer öppnas inte automatiskt när de sparas från Photoshop

En fil som sparas som PDF på Mac öppnas inte trots att alternativet Öppna fil efter publicering har markerats.

Lösning: Inaktivera Spara i bakgrunden.

  1. Gå till Photoshop > Inställningar > Filhantering.

  2. Avmarkera Spara i bakgrunden i avsnittet Alternativ för att spara filer.

  3. Klicka på OK.

  4. Spara filen som PDF.

Ytterligare information

När bakgrundssparning är aktiverat går kommandot som öppnar PDF-filen fram till Acrobat (eller standardprogrammet för PDF-visning) innan filen har skapats. Genom att inaktivera den här funktionen skickas inte kommandot förrän filen har skapats.