Förvrängning vid zoomning | Photoshop | Microsoft Surface-handbok
Berörda produktversioner Alla
Berörd enhet Microsoft Surface-handbok

Problem

När du zoomar in en bild i Photoshop som körs på Surface-handboken, kommer du att se en transient förvrängning i form av blockliknande glapp. Detta beteende har observerats oavsett om grafikprocessorn är aktiverad ( Inställningar > Prestanda > Använd grafikprocessor).


Lösning

Förvrängningen åtgärdas automatiskt när du zoomningen är slutförd. Adobe arbetar tillsammans med sina partners för att lösa detta problem. Inga specifika lösningar finns tillgängliga för närvarande.