Inaktivera välkomstskärmen

Om du använder en testversion kan du inte inaktivera välkomstskärmen. Vi hoppas att självstudierna hjälper dig att komma igång med Photoshop CC och ger dig mer information om nya funktioner i Photoshop CC.

Om du är en betalande Creative Cloud-medlem väntar du tills välkomstskärmen lästs in och bläddrar sedan ner till Nya funktioner, Komma igång eller avsnittet Tips och metoder. Välj Visa inte välkomstskärmen igen. Visa välkomstskärmen igen genom att välja Hjälp > Välkommen.

Obs! I föregående versioner av Mac OS visas inte rullningslisten som standard. Aktivera dem genom att välja Systeminställningar > Allmänt. Välj Alltid eller Vid bläddring i avsnittet Visa rullningslista. 

Om du inte erhåller alternativet Visa inte välkomstskärmen igen kör du skriptet nedan för att stänga av välkomstskärmen. Du kan visa den genom att välja Hjälp > Välkommen.

 1. Avsluta Illustrator, InDesign och Photoshop.
 2. Hämta filen prevent_project_hello_launching.jsx.zip nedan. Kom ihåg platsen för hämtning.
 3. Dubbelklicka på den hämtade filen för att dekomprimera den. I Windows väljer du att extrahera alla filer. Det dekomprimerade skriptet heter prevent_project_hello_launching.jsx. Kom ihåg platsen för den dekomprimerade filen.
 4. Kopiera den dekomprimerade filen till följande platser:
  1. Illustrator
   1. Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2014\Support Files
   2. Macintosh: HD/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Startup Scripts CC/Illustrator
  2. InDesign
   1. Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2014\Scripts\Startup Scripts
   2. Macintosh: HD/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Startup Scripts CC/Adobe InDesign
  3. Photoshop CC 2014
   1. Windows: C:\Programfiler (x86)\Delade filer\Adobe\Startup Scripts CC\Adobe Photoshop
   2. Macintosh: HD/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Startup Scripts CC/Adobe Photoshop
 5. Välkomstskärmen visas inte förrän du tar bort filen eller visar den via Hjälp-menyn.

Hämta

Obs! I Photoshop CC 2015 kan du inaktivera Välkomstskärmen genom att gå till Inställningar > Allmänt, och kryssa för rutan intill Visa inte välkomstskärmen vid start.

Välkomstskärmen visas inte 

Välkomstskärmen visas inte för vissa betalande Creative Cloud-kunder och testversionkunder. Allt material för självstudier i välkomstskärmen finns tillgängligt i Creative Cloud Utbildning på Adobe.com: https://helpx.adobe.com/se/photoshop/tutorials.html

Välkomstskärmen visas inte för personer som inte har loggat in på sina Creative Cloud-konton med sitt Adobe ID. Istället visas dialogrutan Logga in på Creative Cloud för att använda välkomstdialogrutan.

Välkomstskärmen visas inte heller om du har angett ett annat språk än engelska för användargränssnittet i Photoshop.

Välkomstskärmen låser Photoshop eller datorn

Fastställ om datorn eller Photoshop har låst sig.

 • Flytta välkomstskärmen genom att dra i namnlisten.
 • Stäng välkomstskärmen genom att klicka på knappen Stäng.
 • Byt till ett annat program.

Om du inte kan utföra något av det som anges ovan går du till Välkomstskärmen har låst sig.

Om du kan göra något av det som anges ovan har datorn inte låst sig. Om välkomstskärmen är tom eller det tar lång tid att visa innehåll går du till Välkomstskärmen är tom.

Välkomstskärmen har låst sig

Välkomstskärmen kan verka låst, men egentligen tar det bara lång tid innan den visas. Se avsnitten nedan för att fastställa om skärmen har låst sig eller inte.

Om välkomstskärmen låser sig, kan du prova följande lösningar:

Lösning 1: Rensa dina senaste filer.

Om välkomstskärmen har låst sig provar du att stänga den. Om du kan stänga skärmen och fortsätta arbeta i Photoshop, kan det bero på att filen du öppnade innehåller tecken som gör att problemet återkommer. Välj fil > Öppna senaste > Rensa senaste fillista för att ta bort dessa data från Photoshops historik.

Lösning 2: Uppdatera eller inaktivera programvaran för virusskydd.

En äldre eller skadad version av programvaran för virusskydd kan förhindra att välkomstskärmen visas. Inaktivera programvaran för virusskydd temporärt och kontrollera om välkomstskärmen öppnas normalt. Om den visas, återinstallera eller uppdatera programvaran för virusskydd.

Välkomstskärmen är tom

Välkomstskärmen är HTML-baserad. Allt som kan påverka en webbsida som läses in kan också påverka välkomstskärmen inklusive program för virusskanning, brandväggar och problem med nätverksanslutning.

Lösning 1: Stäng välkomstskärmen och arbeta i Photoshop.

Det kan hända att välkomstskärmen inte har låst sig. Prova att stänga den och fortsätta arbeta i Photoshop.

Lösning 2: Återställ dina inställningar.

Du kan återskapa inställningsfilerna till Photoshop genom att starta programmet och samtidigt trycka ned Ctrl+Alt+Skift (Windows) eller Kommando+Alt+Skift (Mac OS). Klicka därefter på Ja när du får meddelandet "Vill du ta bort inställningsfilen för Adobe Photoshop?". 

Lösning 3: Uppdatera eller inaktivera programvaran för virusskydd.

En äldre eller skadad version av programvaran för virusskydd kan förhindra att välkomstskärmen visas. Inaktivera programvaran för virusskydd temporärt och kontrollera om välkomstskärmen öppnas normalt. Om den visas, återinstallera eller uppdatera programvaran för virusskydd.

Lösning 4: Om du stöter på en tom välkomstskärm tillsammans med meddelandet 'JavaScript Prompt - File:/// , SERVER CREDENTIALS REQUIRED’, startar du en separat webbläsare och loggar in på ditt lokala nätverk med ditt användarnamn och lösenord.

Lösning 5: Vitlista de URL-adressers som krävs i din brandvägg

Följande URL-adresser används för att hämta innehåll från välkomstskärmen. Om de har blockerats förblir välkomstskärmen tom.

 • helpx.adobe.com/se
 • wwwimages2.adobe.com
 • adobe.demdex.net
 • stats.adobe.com

Lösning 6: Inaktivera din nätverksanslutning

När en nätverksanslutning är tillgänglig försöker välkomstskärmen använda den för att uppdatera innehåll. Om det finns något slags nätverksskydd som blockerar en del av den här kommunikationen kan inte välkomstskärmen läsas in. Om du inte är ansluten till Internet läser välkomstskärmen in förinstallerat offline-innehåll. Om välkomstskärmen läses in vid bortkoppling från ett nätverk kan fortfarande ett slags skydd (som inte nämns ovan) blockera välkomstskärmen. Se Felsök anslutningsproblem för ytterligare steg.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy