Förbättringar av panelen 3D | Photoshop

  Borttagning av 3D-funktioner i Photoshop

Photoshop 3D-funktionerna tas bort i framtida uppdateringar. Användare som arbetar med 3D uppmanas att utforska Adobes nya Substance 3D-samling som är nästa generations 3D-verktyg från Adobe. Mer information om att de borttagna Photoshop 3D-funktionerna finns här: Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna 3D-funktioner.

Panelen 3D i Photoshop gör det enklare för dig att arbeta med 3D-objekt. Panelen 3D är baserad i panelen Lager och den nya utformningen är strukturerad som ett scendiagram eller -träd som har rotobjekt och underordnade objekt.

Du kan interagera med 3D-objekten i scendiagrammet på flera sätt, till exempel:

 • Ta bort objekt
 • Ändra ordning på objekt
 • Placera objekt i omvänd ordning
 • Infoga objekt
 • Duplicera objekt
 • Skapa förekomster av objekt
 • Gruppera objekt

Du kommer åt dessa interaktioner i snabbmenyn som är kopplad till ett 3D-objekt. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS).

En del interaktioner är inte tillgängliga för vissa typer av 3D-objekt.

Visa panelen 3D

 • Välj Fönster > 3D.

Grundläggande interaktioner

Interaktion

Beskrivning

Så här utför du...

Inte tillgängligt för...

Ta bort ett objekt

Ta bort valda objekt
från scendiagrammet

 • Dra objektet till papperskorgen eller
 • använda kommandot
  Ta bort objekt på snabb
  menyn

Objekt under Scen, Miljö och Vy

Lägg till ett objekt

Lägger till ett nät eller ett förinställt 3D-objekt

 1. Högerklicka på 3D-objektet.
 2. Välj ett alternativ för att lägga till ett objekt på snabbmenyn. Du kan till exempel markera Lägg till Pyramid.

Objekt under Miljö
och Aktuell vy

Ändra ordning på objekt

Ändrar det markerade objektets position i scendiagrammet

Dra objektet till önskad plats.

Objekt under Scen, Miljö och Aktuell vy

Placera objekt i omvänd ordning

Invertera ordningen för
valda objekt i
scendiagrammet

 1. Markera objekten.
 2. Markera Ändra ordning på objekt i snabbmenyn.

Objekt under Scen, Miljö och Aktuell vy

Duplicera ett objekt

Duplicerar det markerade objektet

 1. Markera ett objekt.
 2. I snabbmenyn
  väljer du Duplicera objekt.

Objekt under Scen, Miljö och Aktuell vy

Gruppera objekt

Grupperar de markerade objekten

 1. Markera objekten.
 2. Markera Gruppera objekti snabbmenyn.

Material, begränsningar och objekt under Scen och Miljö

Dela upp grupper av objekt

Delar upp en grupp av objekt

 1. Markera gruppen.
 2. Markera Dela upp grupperade objekti snabbmenyn.

Material, begränsningar och objekt under Scen och Miljö

Skapa en förekomst av ett 3D-objekt

En förekomst av ett 3D-objekt är en länkad kopia som avspeglar ändringar som gjordes i det ursprungliga objektet. Om du vill ändra objektet och dess förekomst var för sig kan du koppla isär dem.

Så här skapar du en förekomst av ett 3D-objekt genom:

 1. Högerklicka på nätobjektet i panelen 3D. Högerklicka till exempel på Hatt.
 2. Välj Förekomstobjekt på snabbmenyn för objektet. Detta skapar en instans av objektet, till exempel Hatt1.

Instansen är som standard länkad till det ursprungliga objektet.

Photoshop: Förekomst av ett 3D-objekt
Länkad förekomst: ändringar som görs i objektet avspeglas i förekomsten

Koppla isär en förekomst från det ursprungliga objektet

När du kopplar ifrån en förekomst från det ursprungliga objektet avspeglas inte längre de ändringar som du gör i det ursprungliga objektet i förekomsten.

 1. Högerklicka på förekomsten i panelen 3D.
 2. Välj Koppla isär förekomst på snabbmenyn.
Photoshop: Koppla ifrån en förekomst från det ursprungliga objektet
Förekomsten inte länkad till det ursprungliga objektet

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto