3D-arbetsflöde

  Borttagning av 3D-funktioner i Photoshop

Photoshop 3D-funktionerna tas bort i framtida uppdateringar. Användare som arbetar med 3D uppmanas att utforska Adobes nya Substance 3D-samling som är nästa generations 3D-verktyg från Adobe. Mer information om att de borttagna Photoshop 3D-funktionerna finns här: Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna 3D-funktioner.

Obs!

I Photoshop CS6 ingick 3D-funktionerna som en del av Photoshop Extended. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande.

Från och med Photoshop CS6 har 3D-arbetsflödet blivit mer intuitivt, med konsoliderade verktyg och sammanhangsberoende kontroller.

3D-funktioner | Endast Creative Cloud

Följande funktioner har uppdaterats och lagts till.

 • 32-bitars färgväljare kan nu användas vid specificering av färger för material, linjer, ytor eller ljus i panelen Egenskaper.
 • Normalscheman kan genereras från diffusionsscheman. I panelen 3D väljer du det 3D-objekt du vill påverka och klickar sedan på Filtrera vid materialikonen i panelens övre del. Sedan trycker du på mappikonen bredvid Normal i panelen Egenskaper och väljer Generera normaler från Diffusera på menyn.
 • Om du avbryter en rendering och gör en eller flera markeringar kommer renderingar utföras på dessa markeringar när den startas igen. Det går också att starta en rendering igen efter att dokumentet sparats i PSD-format.
 • Tvärsnitt fungerar nu med reflekterande ytor och andra ytstilar som Konstant, Tecknad och Skiss.
 • Bildbaserat ljus (IBL) läggs till i 3D-miljön som standard. Du kan hämta andra IBL-ljus från Adobe® Photoshop® Extended 3D Content.
 • Du kan ändra plattstorleken på RayTrace-renderingen från standardstorleken som baseras på hur många kärnor datorn har. Gå till Redigera > Inställningar > 3D (Windows) eller Photoshop > Inställningar > 3D (macOS) och välj sedan en storlek på menyn Rendera plattstorlek i RayTracer-delen i dialogrutan Inställningar.
 • Under renderingens gång visas kvarvarande tid och renderingsprocenten i statusfältet i dokumentfönstrets nedre kant.
 • Photoshop har nu bättre OpenGL-skuggor. Gå till Redigera > Inställningar > 3D (Windows) eller Photoshop > Inställningar > 3D (macOS) för att ange den skuggkvalitet som fungerar bäst på datorn. Välj sedan ett alternativ på menyn Skuggkvalitet i Interaktiv rendering-delen i dialogrutan Inställningar.
Obs!

Minst 512 MB VRAM-minne krävs för att använda 3D-funktionerna i Creative Cloud-versionen av Photoshop.

3D-paneler för scenelement

Välj specifika element som du vill redigera i den strömlinjeformade panelen 3D:

 1. Välj Scen , Nät , Material  eller Ljus  överst i 3D-panelen.

 2. Välj ett enskilt element (t.ex. aktuell vy i avsnittet Scen). Eller välj flera element för att tillämpa enhetliga egenskaper.

 3. Justera inställningarna i egenskapspanelen eller dra i dokumentfönstret. (Om du drar ett visst objekt eller ljus väljs det elementet i panelen 3D.)

Obs!

Klicka på dokumentikonen längst ned i avsnitten Scen och Ljus för att lägga till nya ljus. Alternativet så klickar du i menyn i panelen  för att spara och läsa in grupper av ljus som en förinställning.

Panelen Egenskaper innehåller sammanhangsberoende inställningar

När du har valt enskilda element i panelen 3D eller dokumentfönstret visas relaterade inställningar i panelen Egenskaper. Klicka på renderingsikonen längst ned i panelen när du är klar med justeringarna.

Obs! Klicka på koordinatikonen överst i panelen för att ange exakta numeriska platser för objekt, kameror och ljus. Tryck på V-tangenten att snabbt bläddra mellan egenskaper och koordinater.

Miljöinställningar inkluderar globala omgivning och bildbaserade ljus, och skuggor och reflexer på markplanet.

Sceninställningar innehåller förinställningar för återgivning som Markeringsram och Trådram, och egna återgivningsalternativ för tvärsnitt, ytor och punkter.

Kamerainställningar innehåller visningsfält (FOV), fältdjup och stereoalternativ för anaglyf eller linsformad visning, eller visning sida vid sida.

Nätinställningar ger dig möjlighet att fånga och kasta skuggor, justera 3D-strängpressningar och redigera källtext och banor.


Obs! Välj Osynlig om du vill dölja ett objekt men behålla dess skuggor för sammansättning med tvådimensionella bilder.

Materialinställningar inkluderar inställningar för textur och ojämnheter som det nya alternativet Grovhet.

Ljusinställningar ger dig möjlighet att välja mellan oändligt ljus, spot och punktljus och justera färg, intensitet och skuggor.

Verktyget Flytta konsoliderar objekt- och kamerajusteringar

Med verktyget Flytta kan du konsolidera placeringen av objekt och kamera:

 • I alternativfältet väljer du mellan lägena Rotera , Rulla , Dra , Bild och Skala .
 • Tryck på Skift + V för att snabbt bläddra genom dessa lägen.
 • Klicka någon annanstans än i 3D-objekt för att snabbt växla mellan miljö- och kamerakontroller.

Obs! I dokumentfönstret indikerar en guldfärgad dokumentkant kamerakontroll, en blå dokumentkant miljökontroll, en grön kant scenkontroll och ingen kant alls Nätkontroll.

Redigera element direkt med kontroller i bilden

Med kontroller i bilden kan du ofta redigera en hel 3D-scen utan att öppna några arbetsytepaneler. Tryck på F-tangenten för att bläddra mellan fullskärms- och standardskärmslägena.

I dokumentfönstret kan du direkt interagera med följande element:

Scen-, nät- och ljusinställningar Högerklicka på arbetsytan utanför 3D-objekten för att snabbt få åtkomst till scenegenskaperna i dokumentfönstret. Eller högerklicka på nät och ljus för att komma till deras egenskaper.

Skugga Skift-klicka på dem, och dra sedan för att flytta det relaterade ljuset.

Markeringsramskontroller för objekt Klicka på ett objekt en gång för att aktivera, och placera sedan pekaren över olika plan. När planet har en gul skugga drar du för att justera objektet längs den axeln. Du kan också dra i hörnet för att rotera på x- och y-axeln.

Skapa och justera 3D-strängpressning

Med 3D-strängpressning kan du utöka text, markeringar, slutna banor, former och bildlager tredimensionellt.

 1. Markera en bana, ett formlager, ett textlager, ett bildlager eller specifika pixelområden.

 2. Välj 3D > Ny 3D-strängpressning från Vald bana, Lager eller Aktuell markering.

  Obs!

  Klicka på 3D-knappen i alternativfältet för att snabbt fördjupa text under redigering med textverktyget.

 3. Välj ikonerna Deformera eller Bildtext högst upp i panelen Egenskaper med nätet markerat i panelen 3D.

 4. Redigera numeriska inställningar i panelen Egenskaper, eller dra de interaktiva strängpressningskontrollerna i dokumentfönstret.

Om du vill redigera den ursprungliga banan, texten eller bildlagret markerar du det relaterade nätet i panelen 3D och klickar på Redigera källa i panelen Egenskaper.

Ange markplan för importerade objekt

Skapa perspektivplan snabbt med gränspunktsfiltret och fäst ett importerat objekt mot dem.

 1. Markera ett bildlager och välj Filter > Gränspunkt.

 2. Med verktygen Skapa plan och Redigera plan skapar du ett rutnät som definierar ett markplan. Klicka sedan på OK.

 3. Välj 3D > Nytt 3D-lager från fil.

Det importerade objektet placeras på det markplan du definierat.

Skapa banor från 3D-lager


Välj 3D > Skapa arbetsbana från 3D-lager för att konvertera den aktuella återgivningen till en arbetsbana. Detta kommando spårar en bana över alfakanalen i lagret.

Om du återger i trådramsläge och justerar tröskelvärdet för veck för att ta bort några onödiga linjer, kan du skapa en återgivning som ser ut att vara ritad för hand när den görs med en Photoshop-pensel.

Lägga samman flera 3D-lager

För att kunna förbättra prestanda och interagerande skuggor och reflektioner för flera objekt ska du slå samman så många 3D-lager som du behöver.

Använd vyn ortografisk kamera för att positionera nät med maximal precision innan du lägger samman 3D-lager:

 1. Högst upp i panelen 3D klickar du på ikonen Scen () och väljer Aktuell vy.

 2. I panelen Egenskaper väljer du Ortografisk.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto