Fler Photoshop-tilläggsappar

Obs!

Felsök problem med pekskärmsprogram i användarforumet för Adobes pekskärmsprogram. Telefonsupport tillhandahålls inte. Ställ frågor, föreslå nya funktioner och rapportera problem på feedback.photoshop.com.

Ansluta Photoshop-pekskärmsprogram till Photoshop

Adobe® Photoshop® kommunicerar med Adobe Nav för Photoshop, Adobe Color Lava för Photoshop och Adobe Eazel för Photoshop via trådlöst nätverk. Photoshop och programmen måste vara anslutna till samma trådlösa nätverk för att kunna sammankopplas. Gör följande för att kontrollera ditt trådlösa nätverk:

 • I Mac OS klickar du på wifi-ikonen () i menyfältet för operativsystemet för att välja ett trådlöst nätverk.

 • I Windows XP väljer du Start > Kontrollpanelen > Nätverksanslutningar > Trådlös nätverksanslutning.

 • I Windows Vista/Windows 7 väljer du Start > Kontrollpanelen > Nätverks- och Internetinställningar > Nätverk och delningscenter.

 • På iPad klickar du på Inställningar och sedan på Wi-Fi.

Obs!

Du kan få mer information om att ansluta Photoshop och dess pekskärmsprogram om du läser Felsöka anslutningsproblem med pekskärmsprogram | Photoshop eller tittar på Komma igång med Photoshop-pekskärmsprogram i Photoshop CS5Adobe TV. Allmän information om att ställa in och felsöka trådlösa nätverk finns på Apple-support och i Hjälp och anvisningar för Windows.

Photoshop-anslutningsinställningar

Obs!

Användning av Photoshop med Adobe Nav, Adobe Color Lava och Adobe Eazel kräver Photoshop 12.0.4 eller senare. Om det behövs väljer du Hjälp > Uppdateringar för att installera den senaste versionen av Photoshop.

Upprätta Photoshop som fjärranslutning till programmen.

 1. Från Photoshop väljer du Redigera > Fjärranslutningar.

  Skapa en fjärranslutning i Photoshop.

 2. Ange ett beskrivande namn i fältet Tjänstenamn i dialogrutan Fjärranslutningar.

 3. Ange ett sexsiffrigt lösenord i fältet Lösenord.

 4. Välj Aktivera fjärranslutningar och klicka på OK.

Trådlösa anslutningsinställningar för pekskärmsprogram

 1. I Adobe Nav, Adobe Color Lava eller Adobe Eazel klickar du på PS-ikonen () i appens nedre högra hörn.

 2. Tryck på din Photoshoptjänst i fönstret Anslutningar.

 3. Ange ditt sexsiffriga lösenord och tryck på Anslut.

När anslutningen har upprättats blir PS-ikonen blå ().

IP-anslutningar för pekskärmsprogram

Om inget trådlöst nätverk finns tillgängligt kan du skapa en direkt IP-anslutning mellan Adobe Nav, Adobe Color Lava eller Adobe Eazel och Photoshop.

 1. I Adobe Nav, Adobe Color Lava eller Adobe Eazel klickar du på PS-ikonen () i appens nedre högra hörn.

 2. Tryck på Ny i fönstret Anslutningar.

 3. Ange IP-adressen och lösenordet från dialogrutan Photoshop Fjärranslutningar.

 4. Klicka på Anslut.

När anslutningen har upprättats blir PS-ikonen blå ().

Obs!

Hjälp med att felsöka IP-anslutningar finns i supportdokumentet Felsöka anslutningsproblem med pekskärmsprogram | Photoshop.

Använda Adobe Nav

Med Adobe Nav för Photoshop kan du välja och hantera Photoshop-verktyg på din iPad. Med Adobe Nav kan du även bläddra mellan öppna Photoshop-dokument från din iPad samtidigt som du arbetar i Photoshop på din dator. Genom att använda Adobe Nav för att komma åt verktyg och dokument får du mer utrymme och flexibilitet för arbete med dina bilder i Photoshop.

Obs!

Adobe Nav finns tillgängligt på engelska, franska, tyska och japanska. Andra språkversioner av Photoshop kan ansluta till Adobe Nav, men endast i dessa språk. Adobe Nav kräver Photoshop 12.0.4 eller senare. Välj Hjälp > Uppdateringar för att hämta senaste versionen av Photoshop.

Obs!

En självstudievideo om Adobe Nav finns på Adobe CS5.5-uppdateringssidan på NAPP-webbplatsen. Se även Russell Browns video Photoshop apps update som innehåller information om de nya Adobe Nav-funktionerna för iPad 2.

Anslut till Photoshop

Adobe Nav måste anslutas till Photoshop. Se Ansluta Photoshop-tilläggsappar till Photoshop för information om hur du ansluter Adobe Nav till Photoshop.

Adobe Nav verktygsläge

Från Adobe Navs verktygsläge kan du välja och arbeta med Photoshop-verktyg. Adobe Nav visar upp till 16 verktyg samtidigt. Du kan anpassa verktygsläget att inkludera dina vanligaste verktyg eller de verktyg du använder för en viss uppgift, som ritning.

Adobe Nav verktygsläge.

A. Verktygsknappar B. Redigeringsalternativ C. Växla till verktygsläge D. Växla till dokumentläge E. Anslut till Photoshop F. Verktygslådan 

 • Öppna verktygsläget genom att trycka på från programmets nedre kant.
 • Tryck för att välja ett verktyg för användning i Photoshop. Det valda verktyget har en vit bakgrund.
Obs!

Ställ in verktygsalternativ från alternativfältet i Photoshop.

 • Visa 100 % vy av den aktiva bilden genom att trycka på knappen Aktuella pixlar.
 • Växla genom skärmlägen genom att trycka på knappen Skärmläge. Se Ändra skärmläge för mer information.
 • Byt förgrunds- och bakgrundsfärger genom att trycka på ikonen för att växla färger (). Återställ standardinställningarna genom att trycka på ikonen för standardfärger ().
Obs!

Verktygslådan i Adobe Nav visar de valda färgerna för förgrund och bakgrund. Använd Photoshops verktygslåda för att välja förgrunds- och bakgrundsfärger. Se Välja färger i verktygslådan.

 • Tryck på Redigera för att lägga till, ta bort eller flytta verktyg. Gör sedan något av följande:

  • Dra i verktyget för att flytta det.

  • Ta bort ett verktyg genom att trycka på X i verktygsknappens övre, vänstra hörn.

  • Lägg till ett verktyg genom att dra det från menyn åt höger till rutnätet.

   Verktyg i rutnätet visas blåa i menyn.

  • Tryck på Klar för att återvända till verktygsläge.

Adobe Nav dokumentläge

Från dokumentläget kan du välja, visa och öppna nya Photoshopdokument från Adobe Nav.

Adobe Navs dokumentläge visar bildfiler som är öppna i Photoshop.

 • Tryck på  i programmets nedre kant för att öppna dokumentläget.

  Den blå pricken till vänster om filnamnet markerar det aktiva dokumentet.

 • Tryck på miniatyrbilden för att växla aktivt dokument.

 • Tryck två gånger på miniatyrbilden för att visa information om ett dokument, inklusive storlek och upplösning. Tryck två gånger igen för att återgå till miniatyrbildsvisning.

 • Skapa ett nytt, namnlöst dokument i Photoshop genom att trycka på Nytt eller trycka på platshållarminiatyrbilden för nya dokument.

  Nya dokument är 1 024 x 768 pixlar, 72 dpi och sRGB.

 • Duplicera ett dokument genom att dra dess miniatyrbild till det nya dokumentets platshållarminiatyrbild.

 • Zooma in i eller ut ur en miniatyrbild genom att knipa/sära fingrarna upp till fyra gånger. Återgå till miniatyrbildsvisning genom att knipa till stängt med fingrarna.

 • Dra en miniatyrbild till en ny plats för att ordna om dokumenten.

Använda Adobe Color Lava

Med Adobe Color Lava för Photoshop kan du skapa färgrutor med teman på iPad. När Adobe Color Lava är ansluten till Photoshop kan du ställa in färgrutor från Adobe Color Lava som förgrundsfärg. Du kan även lägga till färger från Adobe Color Lava till Photoshops färgrutepanel under arbetet. Alternativt kan du skicka teman från Adobe Color Lava via e-post som färgrutebibliotek och på så sätt dela dem med andra användare.

Obs!

Adobe Color Lava finns tillgängligt på engelska, franska, tyska och japanska. Andra språkversioner av Photoshop kan ansluta till Adobe Color Lava, men endast i dessa språk. Adobe Color Lava kräver Photoshop 12.0.4 eller senare. Välj Hjälp > Uppdateringar för att hämta senaste versionen av Photoshop.

Obs!

En självstudievideo om Adobe Color Lava finns på Adobe CS5.5-uppdateringssidan på NAPP-webbplatsen. Se även Russell Browns video Photoshop apps update som innehåller information om de nya Adobe Color Lava-funktionerna för iPad 2.

Adobe Color Lava mixer-läge.

A. Tom färggrupp B. Arbetsyta C. Färggrupper D. Färgrutor E. Anslut till Photoshop F. Växla till temabiblioteksläge G. Läs in ett foto 

Mixa färger i Adobe Color Lava

Mixa färger i Adobe Color Lava genom att välja färger från exempelgrupperna och sedan "fingermåla" med dem på arbetsytan.

 • Läs in en färg genom att trycka på färggruppen. Den valda färgen har en tjock, vit ram.

 • Växla mellan RGB och gråskala genom att trycka på den inre ringen i färggrupperna.

 • Redigera nyans, mättnad och intensitet genom att dubbelklicka på en färggrupp. Tryck på  för att acceptera HSB-inställningarna.

 • Ta bort färg från din fingerspets genom att trycka en eller två gånger på den tomma färggruppen.

 • Tryck på  för att återställa färggrupperna till standard.

 • Tryck på  för att rensa arbetsytan.

 • Tryck på knappen Ny för att skapa ett nytt tema.

 • Tryck på kameraikonen () för att läsa in en bild på arbetsytan. Välj sedan en bild från ett iPad-fotoalbum.

Arbeta med färgrutor i Adobe Color Lava

Uppsättningar av färgrutor visas på höger sida i Adobe Color Lava. Den aktiva, eller valda, färgrutan är större än de övriga fyra rutorna.

 • Välj en färgruta genom att trycka på den. Vid färgmixning ersätter Adobe Color Lava färgen i den valda rutan med färgen som du målar med.

 • Ange en färgruta som Photoshops förgrundsfärg genom att trycka på den.

 • Tryck på knappen Temabiblioteksläge () för att redigera färgruteuppsättningar.

Hantera teman i Adobe Color Lava

I temabiblioteksläge kan du arbeta med upp till 300 uppsättningar färgrutor eller teman.

Adobe Color Lava temabiblioteksläge.

A. Färgteman B. Redigera teman C. Växla till färgmixläge D. Anslut till Photoshop 

 • Välj ett tema genom att trycka på det.

 • Redigera det valda temat genom att trycka på knappen för färgmixläge ().

 • Ange en färgruta från ett tema som Photoshops förgrundsfärg genom att trycka på den.

 • Dubbelklicka på färgrutorna i temat för att se dess RGB-värden, HSL-värden samt hexadecimala värden.

Temadetaljer för Adobe Color Lava

 • Byt namn på eller ta bort ett tema genom att trycka på Redigera eller hålla ned fingret över ett tema. Gör sedan något av följande:

  • Tryck på X i temats övre, vänstra hörn för att ta bort det.

  • Tryck på temats namn för att byta namn.

Dela Adobe Color Lava-teman

Se Ansluta Photoshop-tilläggsappar till Photoshop för information om hur du ansluter Adobe Color Lava till Photoshop.

 1. Tryck på  för att öppna temabiblioteksläget när du är ansluten till Photoshop.

 2. Tryck på temat två gånger för att öppna temadetaljer. Tryck sedan på någon av följande knappar:

  Skicka till Photoshop

  Temafärger visas i panelen Färgrutor.

  E-post

  Öppnar ett e-postmeddelande så att du kan skicka temat till någon. E-postmeddelandet innehåller en png-förhandsvisning av temat, en png-förhandsvisning av arbetsytan och en ase-fil med färgrutebiblioteket. Se Hantera färgrutebibliotek för information om hur du läser in ett färgrutebibliotek i Photoshop.

Använda Adobe Eazel

Med Adobe Eazel för Photoshop kan du måla vattenfärgsteckningar på arbetsytan. Varje penseldrag läggs "vått" och "torkar" efter några sekunder. Färgerna blandas utifrån dina inställningar och föregående penseldrags våthet. Du kan spara Eazel-teckningar i iPads fotogalleri och öppna dem i Photoshop för vidare redigering och komposition.

Obs!

Adobe Eazel finns tillgängligt på engelska, franska, tyska och japanska. Andra språkversioner av Photoshop kan ansluta till Adobe Eazel, men endast i dessa språk. Adobe Eazel kräver Photoshop 12.0.4 eller senare. Välj Hjälp > Uppdateringar för att hämta senaste versionen av Photoshop.

Obs!

En självstudievideo om Adobe Eazel finns på Adobe CS5.5-uppdateringssidan i NAPP-webbplatsen.

Adobe Eazel för Photoshop.

A. Penselexempel B. Fingerkontroller C. Arbetsyta 

Obs!

Adobe Eazel känner automatiskt igen höger/vänster hand.

Penselexempel

Visar aktuell pensels färg, storlek och opacitet.

Tumkontroll

Ångra, gör om och radera allt.

Pekfingerkontroll

Välj en färg.

Långfingerkontroll

Justera penselstorlek.

Ringfingerkontroll

Ändra färgens opacitet.

Lillfingerkontroll

Spara teckning och skicka till Photoshop.

Arbetslägen i Adobe Eazel

Adobe Eazel har två olika arbetslägen: beständigt och tillfälligt I det beständiga läget visas samtliga fingrars kontroller på skärmen när du anger inställningar. Gör följande för att arbeta i det beständiga läget:

 1. Rör alla fem fingrar mot arbetsytan samtidigt och lyft dem sedan.

 2. Tryck eller nudda och dra en inställning för att justera den.

 3. Tryck på arbetsytan för att acceptera ändringen.

 4. Tryck på arbetsytan igen för att ange en annan inställning, eller tryck ytterligare en gång för att börja teckna.

I det tillfälliga läget visas endast en kontroll i taget på skärmen. Kontrollen visas så länge ditt finger interagerar med den. Gör följande för att arbeta i det tillfälliga läget:

 1. Placera alla fem fingrar mot arbetsytan men lyft alla fingrar förutom det vars inställning du vill justera.

 2. Dra fingret för att justera inställningen eller tryck med lillfingret för att välja en inställning.

 3. Rör vid arbetsytan igen för att ange en annan inställning eller för att börja teckna.

Välja färger i Adobe Eazel

Adobe Eazel håller fem färgrutor i en palett tillgängliga under ditt pekfinger. Den valda färgrutan har en blinkande ram.

Välja färg i Eazel.

A. Färgrutor B. Penselexempel C. Aktuell färg D. Färgcirkel 

 • Välj en färgruta genom att dra pekfingret till den och lyfta.

 • Ändra en färgruta genom att dra pekfingret till den och välja den. Fortsätt att dra till färghjulet eller till en färg i teckningen på arbetsytan.

Ställa in penseldragsstorlek och -opacitet i Adobe Eazel

 • Gör penseln större genom att dra uppåt med långfingret. Gör penseln mindre genom att dra nedåt med långfingret. Penselexemplet uppdateras medan du drar.

 • Gör färgen mer täckande genom att dra uppåt med ringfingret. Gör färgen mer transparent genom att dra nedåt med ringfingret. Penselexemplet uppdateras medan du drar.

Ångra, göra om och radera allt i Adobe Eazel

 • Välj  med tummen för att ångra det senaste strecket, eller svep från höger till vänster.

 • Välj  med tummen för att göra om det senaste strecket, eller svep från vänster till höger.

 • Välj  med tummen eller svep uppåt för att rensa arbetsytan.

Spara Adobe Eazel-teckning och skicka till Photoshop

Du kan spara Adobe Eazel-teckningar i iPad-galleriet som jpeg-foton. Du kan sedan använda programmet Bilder för att skicka den med e-post, använda den som skrivbordsunderlägg eller skriva ut den. Du kan också skicka Adobe Eazel-teckningar till Photoshop och öppna dem för ytterligare redigering och komposition.

Obs!

Se Ansluta Photoshop-tilläggsappar till Photoshop för information om hur du parar ihop Photoshop och Adobe Eazel.

 • Spara teckningar till iPad genom att välja Inställningar med lillfingret och sedan trycka på knappen Spara till foton.

 • Skicka teckningar till Photoshop genom att välja Inställningar med lillfingret och sedan trycka på knappen Skicka till Photoshop.

  Adobe Eazel skickar bilddata till Photoshop som öppnar teckningen i upplösningen 4 096 x 3 092. I Photoshop kan du spara Adobe Eazel-teckningar i valfritt filformat som stöds.

Obs!

Adobe Eazel-teckningar kan se något annorlunda ut i Photoshop. Mindre geometriska avvikelser kan inträffa på grund av återgivningen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto