När du extraherar ett objekt raderas dess bakgrund till genomskinlighet. Pixlar i bakgrunden av objektet förlorar färgkomponenterna som härrör från bakgrunden, vilket innebär att de kan blandas med en ny bakgrund utan att det skapas en färggloria.

Använda det mer effektiva och flexibla kommandot Förfina kant

För bästa resultat och icke-förstörande behandling använder du kommandot Markera > Förfina kant. Om du vill ha mer information och länkar till användbara självstudiekurser läser du i Förfina markeringskanter.

Kommandot Förfina kant är särskilt imponerande med mycket komplexa kantinnehåll, som vågigt hår. Till skillnad från den äldre versionen av plugin-programmet Extract, vilket tog bort pixeldata permanent, skapar kommandot Förfina kant en markeringsmask som du senare kan justera och korrigera.

Adobe rekommenderar

Adobe rekommenderar
<a href="http://tv.adobe.com/watch/the-russell-brown-show/masking-basics-in-photoshop-cs5/">Extrahera objekt i Photoshop CS5</a>
Russell Brown

Använda det äldre valbara plugin-programmet Extract (endast Windows)

Obs!

Plugin-programmet Extract är inte tillgängligt för Mac OS eftersom det inte är kompatibelt med aktuella versioner av operativsystemet, och kommandot Förfina kant ger bättre extrahering.

Photoshop: Plugin-programmet Extract
Det markerade området: konturmarkerat, ifyllt och med extraherat objekt

 1. Eftersom kommandot Förfina kant är överlägset är inte plugin-programmet Extract förinstallerat i Photoshop. Hämta det valbara plugin-programmet för Windows här.
 2. På paletten Lager väljer du det lager som innehåller objektet som du vill extrahera. Om du väljer ett bakgrundslager blir det ett vanligt lager efter extraheringen. Om lagret innehåller en markering raderas endast det markerade områdets bakgrund.

  Obs!

  Om du vill undvika att förlora den ursprungliga bildinformationen duplicerar du lagret eller skapar en avbildning av lagrets ursprungliga läge.

 3. Välj Filter > Extrahera och ange verktygsalternativ:

  Penselstorlek

  Ange ett värde eller dra skjutreglaget om du vill ange bredden på verktyget Konturmarkör . Du kan också använda alternativet Penselstorlek och ange bredden på verktygen Suddgummi, Rensa och Edge Touchup.

  Högdager

  Välj en förinställd färg för högdagern som visas runt objekt när du använder verktyget Konturmarkör, eller välj Annan om du vill ange en egen färg för högdagern.

  Fyll

  Välj en förinställd färg, eller välj Annan om du vill ange en egen färg för det område som täcks av fyllningsverktyget.

  Smart konturmarkering

  Markera det här alternativet om du konturmarkerar en väldefinierad kant. Det här alternativet hjälper dig att hålla konturen på kanten och ger en kontur som är precis så bred att den täcker kanten, oavsett den aktuella penselstorleken.

  Obs!

  Om du markerar en objektkant med Smart konturmarkering som ligger nära en annan kant kan du minska penselstorleken om andra kanter drar ut högdagern från objektets kant. Om objektets kant har en enhetlig färg på en sida och kanter med kraftig kontrast på den andra sidan, håller du objektets kant inom penselområdet men centrerar penseln på den enhetliga färgen.

  Ange extraheringsalternativ:

  Texturerad bild

  Välj det här alternativet om bildens förgrund eller bakgrund innehåller mycket textur.

  Utjämna

  Ange ett värde, eller öka eller minska konturens utjämning genom att dra skjutreglaget. Det är oftast bäst att börja med noll eller ett lågt värde så att du undviker oönskad oskärpa. Om det extraherade resultatet innehåller skarpa artefakter kan du öka värdet för Utjämna för att slippa dem i nästa extrahering.

  Kanal

  Välj alfakanalen på menyn Kanal om du vill basera högdagern på en markering som är sparad i en alfakanal. Alfakanalen bör bygga på en markering från kantgränsen. Om du ändrar en högdager baserad på en kanal ändras kanalnamnet på menyn till Egen. Alternativet Kanal är bara tillgängligt om bilden har en alfakanal.

  Tvinga förgrund

  Välj det här alternativet om objektet är särskilt invecklat eller saknar en tydlig insida.

 4. Välj Konturmarkör () och rita för att definiera kanten på det objekt du vill extrahera. Dra så att konturen överlappar både förgrundsobjektet och dess bakgrund lite grann. Använd en bred pensel om du vill täcka trassliga och invecklade kanter där förgrunden blandas in i bakgrunden, till exempel hår och träd.

  Obs!

  Använd verktygen Zooma eller Hand om du vill justera vyn.

  Om du vill radera konturen väljer du Suddgummi () och drar över konturen. Om du vill radera hela konturen trycker du på Alt+Backsteg (Windows) eller Alt+Delete (Mac OS).

  Om objektet har en väldefinierad insida kontrollerar du att konturen omsluter objektet helt. Du behöver inte markera konturer runt områden där objektet når bildens gränser. Om objektet saknar en tydlig insida konturmarkerar du hela objektet.

  Obs!

  Du kan inte markera konturer runt hela objektet om du har valt Texturerad bild eller Tvinga förgrund.

 5. Definiera förgrunden genom att göra något av följande:
  • Om objektet har en väl definierad insida väljer du Fyllning (). Fyll objektets insida genom att klicka inuti det. Om du klickar igen på ett fyllt område med fyllningsverktyget tas fyllningen bort.

  • Om du har valt Tvinga förgrund väljer du verktyget Pipett (), och tar sedan ett prov på förgrundsfärgen genom att klicka i objektet. Du kan också klicka i textrutan Färg och välja en förgrundsfärg med hjälp av en färgväljare. Den här tekniken fungerar bäst med objekt som innehåller toner av en enda färg.

 6. (Valfritt) Klicka på Förhandsvisa om du vill förhandsvisa det extraherade objektet. Zooma in om det behövs.

  Visa

  Välj ett menyalternativ om du vill växla mellan vyer av den ursprungliga och den extraherade bilden.

  Visning

  Välj ett menyalternativ om du vill förhandsvisa det extraherade objektet mot en bakgrund med matt färg eller en gråskalebakgrund. Om du vill visa en genomskinlig bakgrund väljer du Ingen.

 7. (Valfritt) Förbättra extraheringen genom att göra något av följande:
  • Välj nya alternativ för Högdager och Fyllning och rita igen med verktyget Konturmarkör. Definiera förgrundsområdet igen, och förhandsvisa sedan det extraherade objektet.

  • Ange nya inställningar för Extrahering (Utjämna, Tvinga förgrund eller Färg) och förhandsvisa sedan det extraherade objektet.

  När du är nöjd med extraheringen kan du de slutliga justeringarna.

 8. Slutjustera extraheringen genom att göra något av följande:
  • Om du vill radera bakgrundsspårningar i det extraherade området använder du verktyget Rensa . Verktyget tar bort opacitet med en ackumulerande effekt. Du kan också fylla i tomrum i det extraherade objektet med rensningsverktyget. Håll ned Alt när du drar om du vill lägga till opacitet igen.

  • Om du vill redigera det extraherade objektets kanter använder du verktyget Edge Touchup . Verktyget gör kanterna skarpare med en ackumulerande effekt. Om det inte finns någon skarp kant lägger verktyget Edge Touchup till opacitet till objektet eller tar bort opacitet från bakgrunden.

  Obs!

  Du kan också utföra rensningen av bilden efter en extrahering genom att använda verktygen Bakgrundssuddgummi och Händelsepensel i verktygslådan.

 9. Klicka på OK om du vill använda den slutgiltiga extraheringen. Alla pixlar utanför det extraherade objektet i lagret raderas till genomskinlighet.

Obs!

Efter extraheringen kan du lägga tillbaka opacitet till bakgrunden och skapa andra effekter genom att välja Redigera > Extrahera toning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy