Produktivitetsförbättringar (JDI) i CS6

 

Photoshop CS6 introducerar över 60 produktivitetsförbättringar som även kallas Just Do IT (JDI)-funktioner. Dessa små förbättringar uppfyller flera sedan länge återkommande kundönskemål och kan tillsammans kraftigt öka din produktivitet.

Obs!

Mer information om nya funktioner och förbättringar i Photoshop CC finns i artikeln Nyheter i Photoshop CC.

Automatisering

 • Kontaktblad II återskapat som ett automatiseringsalternativ
 • PDF-presentation återskapat som ett automatiseringsalternativ
 • Lagerkompositioner till PDF återskapat som ett skriptalternativ

Penslar

 • Spela in penseldrag i åtgärder med alternativet Tillåt verktygsinspelning i panelmenyn i Åtgärder. (Eftersom penseldrag ofta är unika för sian projekt ska du komma ihåg att avaktivera denna funktion efter att du spelat in de åtgärder du behöver.)
 • Intensitet/kontrastreglage för texturer när du ritar
 • Penselspetsmarkören visar penselns läge och jitter för runda och sammanhållna spetsar
 • Penselprojektion för statiska spetsar
 • Färgdynamiken är konsekvent för varje penseldrag som standard
 • Kodfragmentspanelen (HUD) för byte av penselstorlek och hårdhet kan även ändra opaciteten: Tryck på Control+Alt (Windows) eller Kommando+Alternativ (Mac OS) och dra upp eller ner. (I Allmänna inställningar ska du avmarkera Variera hårdheten för rund pensel baserat på HUD-vertikal förflyttning.)
 • Ökad maxstorlek på pensel till 5000 pixlar

Kanaler

 • Aktiverat Dela kanaler för dokument med enkla lager (så att du kan dela enkel transparens)

Färgväljaren

 • Tillåter att klistra in i hexadecimalfält med # (till exempel, #aabbcc) eller 0x (till exempel, 0xAABBCC)
 • Tillåter kortkommandot hexadecimalt värde (till exempel, #123)

Pipett

 • Lagt till alternativ för att ignorera justeringslager i Prov-menyn i alternativfältet
 • Lagt till alternativ för att ta prov från aktuellt lager och under till Prov-menyn
 • Alternativ för provstorlek finns i sammanhangsmenyn för olika Pipetter (svartpunkt och vitpunkt i Nivåer osv.)

Filformat

 • Läser mer bitdjup i TIFF-filer
 • Lagt till alternativ för att åtgärda OpenEXR-transparens vid start och vid spara
 • Läser BIGTIFF-format (TIFF-filer över 4 GB)
 • Läser vanliga stereobildparsformat (JPS, MPO, PNS)

GPU

 • Förbättrad stabilitet genom förkvalificering av upptäckta GPU före användning

Ändra storlek för bild

 • Bicubic Automatic-alternativ väljer automatiskt bästa återsamplingsmetoden beroende på typ av storleksförändring

Importera

 • (Mac OS) ImageKit skanner- och kamerastöd för import av bilder från flera enheter

Lager

 • Lagt till menyn interpolering i alternativfältet för kommandot Omforma fritt
 • Lagt till samma alternativ i Övertoninsövertäcknings- och Övertoningslagerstilar
 • Lagt till 00- och + 00-genvägar för att ställa in lager- och fyllningsopacitet till 0 %
 • Samtidig ändring av låsning, blandningsläge eller färgetikett för flera markerade lager
 • Ctrl/Command + J  duplicerar markerade lagergrupper (utöver lager)
 • Lagerverktygsspetsar innehåller lagernamn
 • Nytt rastrerat lagerstil-kommando sammanfogar lagereffekter till lager
 • Omordning av lagerstilar återspeglar den ordning de har verkställts (placera droppskugga, exempelvis, under andra effekter)
 • Visar Blanda om-/Blandningsalternativ-märket på lagret om lagerstilsblandningen har anpassats
 • Alt + klicka på växlingspilarna FX, så visas eller döljs alla lagereffekter
 • Korrekt opacitet och blandningsläge visas för dolda lager
 • När lager döps om tar Tab dig till nästa lager och Shift + Tab tar dig till föregående.
 • Namn på formlager återspeglar verktygsnamnet (exempelvis "Rektangel 1")

Smälta

 • Lagt till maskinvaruacceleration för GPU-videokort
 • Ökade grundläggande och avancerade användargränssnittslägen
 • Förbättrad synlighet för Mac-markör
 • Lagt till alternativ som läser in senaste nät
 • Ökad maxstorlek för Smält-pensel till 15 000
 • (Enbart engelska) Storleksförändra Smält-pensel med [ ]-genvägar som stämmer med ökningarna på andra ställen i Photoshop
 • Ctrl (Windows)/Kommando (Mac OS) växlar till förstoringsglas
 • Alt + högerklick + dra ändrar storlek på pensel (Windows)
 • Ctrl + Alt + klicka + dra, ändrar penselstorleken (Mac OS)

Masker

 • Aktiverar inverterings- och gränsjusteringar för masker i 32-bitar/kanal-bilder

Plugin-program

 • Håll ned skift-tangenten under start för att avaktivera tredje parts och alternativa plugin-moduler

Förinställningar

 • Lagt till förinställningar för Nytt dokument för vanliga enheter (exempelvis iPhone, iPad osv.)
 • Lagt till nya förinställningar för Övertoningskarta för konventionell utskriftstoning och delad toning
 • Omorganiserade verktygsförinställningar finns kvar efter omstart
 • Nya HDR Pro-förinställningar från RC Concepcion och Scott Kelby

Skriva ut

 • Lagt till Redigera-knapp för beskrivningsfält i utskriftsdialog
 • Tillåter att utskriftsdialogen och förhandsgranskningsfönstret storleksändras
 • Tillåter anpassningsbara bakgrundsfärger för förhandsgranskning i utskriftsdialogen
 • Tillåter manuell omplacering av utskriftsområdet på sidan
 • Döljer färgprofiler som inte är lämpliga för den markerade skrivaren vid användning av Photoshop hanterar färg
 • Återinfört Utskrift av markerat område: markeringen kan ändras i utskriftsdialogen

Spara

 • Varningsmeddelande talar om att 16-bitars bilder inte kan visa sin filstorlek i dialogen Spara som JPEG

SDK

 • Lagt till möjlighet att komma åt verktygsnamnet som är associerat till verktygsförinställningsnamnet via skript
 • Lagt till möjlighet att returnera en matris med guider i ett dokument från SDK-skripten

Markeringar

 • Stöd för ludddecimalvärden för markeringsram, lassoverktyg och maskpanel (som Ludd-dialogen)
 • Luddradien hämtas från Gör markering i bandialogen

Omforma

 • Lagerminiatyr fortsätter att visa Smarta objekt-ikonen vid omformning av lager
 • Förbättrad dragning av vektorkurvor
 • Kan rotera 90 grader även med x udda pixelmått och inte hamna i halvpixelsläge. (För att aktivera detta beteende måste Fäst vektorverktyg och omformningar i pixelnät vara markerat i Allmänna inställningar.)
 • Lagt till Filhantering > Ignorera rotationsmetadata-inställning för att avaktivera bildrotering på grund av filens metadata

Text

 • Lagt till Typ > Klistra in Lorem Ipsum-kommando för att snabbt kunna lägga in platshållartext
 • Lagt till Blanda textfärger med gamma-inställning för att kunna blanda textlager med en gamma-inställning som skiljer sig från dokumentets färgomfång. Du kommer åt alternativet med Redigera > Färginställningar och sedan klickar du på Fler inställningar till höger. Standardinställningen 1,45 blandar text mer rätt än tidigare Photoshop-versioner så att det stämmer bättre med andra program.

Obs! När du markerar Blanda textfärger med gamma kommer textlager från Photoshop CS6 att se annorlunda ut i tidigare versioner Photoshop.

Användargränssnitt

 • Nytt/öppna dokument-kommandon är tillgängliga genom att sammanhangsklicka på dokumentflikar (Mac OS X-funktion sedan länge som nu också finns i Windows)
 • Lagt till "Visa inte igen"-markeringsruta för att rensa varningar
 • Tagit bort programfältet och minskat det dragbara namnfältet med över 30 %
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto