Du kan använda en Surface Dial-enhet tillsammans med Photoshop till att justera verktygsinställningar utan att släppa arbetsytan med blicken.

Obs!

den här Microsoft-dokumentationssidan finns en introduktion till Surface Dial.

Du kan använda en Surface Dial-enhet tillsammans med Photoshop till att justera verktygsinställningar utan att släppa arbetsytan med blicken. Du kan använda Dial-enheten till att justera storlek, opacitet, hårdhet, flöde och utjämning för alla penselliknande verktyg. Med hjälp av alternativet Kontroll kan du även göra dynamiska justeringar av inställningarna för ett penseldrag genom att rotera reglaget.

Det finns stöd för Surface Dial-enheter i Photoshop om du använder en dator med Bluetooth-funktioner med Windows 10 Fall Creator's (version 1709) eller senare.

introduction
 1. Välj penselikonen i Surface Dial-gränssnittet genom att rotera reglaget och sedan trycka på det.

  dial-1-1
 2. Välj en inställning, till exempel Storlek eller Opacitet, genom att rotera reglaget. Tryck för att öppna justeringsläget.

  introduction
 3. Justera inställningen på något av följande sätt:

  Normal justering

  (Rotera reglaget) Justera inställningen i steg enligt det aktuella värdet. Om du till exempel arbetar med en pensel med storleken 5 ökas penselstorleken till 6 när du vrider på reglaget. Om du arbetar med en pensel med storleken 200 ökas storleken till 220.

  Finjustering

  (Tryck på reglaget och rotera) Justera inställningen med ett finare steg, även vid höga värden. Till och med för en stor pensel ökar storleken i mindre steg än vid en normal justering.

  size_setting
 4. Tryck på/släpp reglaget för att bekräfta den ändrade inställningen.

Dynamiska justeringar

Det finns flera inställningar för penselverktyg där du kan ange alternativet Kontroll till Reglage i panelen Penselinställningar. När du har slutfört det här steget kan du använda reglaget till att justera penseldrag när du ritar.

control_size_b
Justera inställningar dynamiskt
 1. Gå till panelen Penselinställningar och ange alternativet Kontroll till Reglage för den inställning du vill justera. Du kan till exempel ange Kontroll till Reglage för inställningen Formdynamik > Storleksdarr.

 2. När du ritar ett penseldrag använder du reglaget till att justera inställningen dynamiskt.

  Obs!

  Du kan variera penselstorleken upp till den största tillgängliga bredden för den valda penseln. Om du till exempel använder en pensel med bredden 24 pixlar kan du justera penselstorleken mellan 0 och 24 pixlar genom att vrida på reglaget. När du ritar med en pensel med bredden noll visas inga ändringar på ritytan.