Arbeta med verktyget Direktmarkering

Lär dig att markera och justera punkter eller segment i en bana eller form

Verktyget Direktmarkering i Photoshop

  1. Välj verktyget Direktmarkering (A) i verktygsfältet. Om du inte hittar verktyget Direktmarkering klickar du på och håller ned verktyget Banmarkering () för att visa andra likartade verktyg och väljer sedan verktyget Direktmarkering.

  2. Välj Alla lager i Välj snabblista i alternativfältet, eller välj Aktiva lager i snabblistan och ange ett eller flera lager i lagerpanelen. 

  3. Klicka och dra över arbetsytan för att skapa en begränsningsram runt en eller flera banor eller segment som du vill markera.

  4. Klicka på en ankarpunkt eller riktningspunkt för att markera den eller håll ned Skift om du vill lägga till eller ta bort enskilda punkter i markeringen.

  5. Justera markeringens position för att ändra banan.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?