Arbeta med verktyget Oval markeringsram

Lär dig hur du gör ovala och cirkelformade markeringar med verktyget Oval markeringsram i Photoshop

Verktyget Oval markeringsram i Photoshop

  1. Klicka på verktyget Elliptisk markeringsram (M) i verktygsfältet. Om du inte kan hitta verktyget Elliptisk markeringsram klickar du på och håller ned verktyget Rektangulär markeringsram () för att visa likartade verktyg och väljer sedan verktyget Elliptisk markeringsram.

  2. Ange ett av markeringsalternativen i alternativfältet, Ny, Lägg till, Ta bort och Överlappa med, för att få markeringen du vill ha. 

  3. Ange en luddinställning i alternativfältet. Aktivera eller avaktivera kantutjämning och ange markeringstypen – Normal, Fasta proportioner och Fastställd storlek – för verktyget Oval markeringsram. 

  4. Klicka och dra över det område i bilden du vill markera. Håll ned Skift-tangenten och dra i valfri riktning för att begränsa ovalen till cirkelform. Håll ned Alt när du drar för att markera en elliptisk markering från mitten och utåt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?