Skapa platshållarramar med ramverktyget

Med ramverktyget kan du rita platshållarramar som du kan fylla med bilder.

Ramverktyget i Photoshop

  1. Välj verktyget Ram (K) .

  2. Markera den rektangulära eller ovala ramikonen i alternativfältet.

  3. Rita en ram på arbetsytan.

  4. Dra en bild från panelen Bibliotek eller från datorns lokala disk till ramen. 

    Storleken på den monterade bilden ändras automatiskt så att den får plats i ramen.

    Ramens kant maskerar den monterade bilden.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto