Skapa platshållarramar med ramverktyget

Med ramverktyget kan du rita platshållarramar som du kan fylla med bilder.

Ramverktyget i Photoshop

  1. Välj verktyget Ram (K) .

  2. Markera den rektangulära eller ovala ramikonen i alternativfältet.

  3. Rita en ram på arbetsytan.

  4. Dra en bild från panelen Bibliotek eller från datorns lokala disk till ramen. 

    Storleken på den monterade bilden ändras automatiskt så att den får plats i ramen.

    Ramens kant maskerar den monterade bilden.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online