Med handverktyget kan du flytta bilden när du har zoomat in till mer än 100 % och en del av bilden är utom synhåll.
Handverktyget i Photoshop
  1. Välj handverktyget (H)  i verktygsfältet eller tryck på och håll ned mellanslagstangenten för att tillfälligt växla till handverktyget.    

  2. Dra i valfri riktning för att flytta runt bilden och visa olika delar av den.