Göra markeringar med verktyget Magnetlasso

Göra markeringar som fäster mot kanterna i en bild medan du drar

Magnetlasso i Photoshop

  1. Klicka på verktyget Magnetlasso (L) i verktygsfältet. Om du inte hittar verktyget Magnetlasso klickar du på och håller ned verktyget Lasso för att visa andra likartade verktyg och väljer sedan verktyget Magnetlasso.

  2. Ange ett markeringsalternativ i verktygsalternativfältet: Ny markering, Lägg till markering, Dra bort från markering eller Överlappa med markering.

  3. I verktygsalternativfältet väljer du att aktivera ludd och kantutjämning. Ställ även in något av dessa alternativ: Bredd, Kontrast, Frekvens och Känslighet.

  4. Klicka var som helst i bilden på det ställe som ska vara den första fästpunkten. Flytta pekaren längs den kant du vill kalkera. När du flyttar pekaren fäster det aktiva segmentet mot bildens skarpaste kant.

  5. Klicka en gång för att lägga till en fästpunkt manuellt. Fortsätt att kalkera längs kanten i bilden och lägg till fästpunkter där det behövs.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online