Fylla ett område med verktyget Färgpyts

Fylla områden med liknande färg med förgrundsfärgen

  1. Klicka på verktyget Färgpyts (G) i verktygsfältet. Om du inte kan hitta verktyget Färgpyts, väljer du och håller ned verktyget Övertoning för att visa andra likartade verktyg och väljer sedan verktyget Färgpyts.

  2. Välj att fylla markeringen med förgrundsfärgen via verktygsalternativfältet.

  3. Klicka på den övre färgmarkeringsrutan i verktygsfältet och välj en förgrundsfärg i färgväljaren.

  4. I verktygsalternativfältet kan du ange följande alternativ: Läge, Opacitet, Tolerans, Kantutjämning, Angränsande och Alla lager.

  5. Klicka på den del av bilden som du vill fylla med den valda färgen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online