Fylla ett område med verktyget Färgpyts

Fylla områden med liknande färg med förgrundsfärgen

Verktyget Färgpyts i Photoshop

  1. Klicka på verktyget Färgpyts (G) i verktygsfältet. Om du inte kan hitta verktyget Färgpyts klickar du på och håller ned verktyget Övertoning för att visa andra likartade verktyg och väljer sedan verktyget Färgpyts.

  2. Välj att fylla markeringen med förgrundsfärgen via verktygsalternativfältet.

  3. Klicka på den övre färgmarkeringsrutan i verktygsfältet och välj en förgrundsfärg i färgväljaren.

  4. I verktygsalternativfältet kan du ange följande alternativ: Läge, Opacitet, Tolerans, Kantutjämning, Angränsande och Alla lager.

  5. Klicka på den del av bilden som du vill fylla med den valda färgen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto