Göra en markering med verktyget Polygonlasso

Verktyget Polygonlasso är praktiskt för att göra markeringar med raka kanter

Verktyget Polygonlasso i Photoshop

  1. Välj verktyget Polygonlasso (L).

  2. Ange ett markeringsalternativ i verktygsalternativfältet: Ny markering, Lägg till i markering, Ta bort från markering eller Överlappa med markering.

  3. Placera Polygonlasso-verktygets pekare på arbetsytan och klicka för att ange utgångspunkten för din markering.

  4. Dra för att rita ett rakt segment runt det objekt du vill markera. Klicka för att ange slutpunkten för det första segmentet. Fortsätt att rita efterföljande segment tills objektet är helt markerat.

  5. Stäng markeringsbegränsningen genom att flytta Polygonlasso-pekaren över utgångspunkten och klicka.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online