Isolera objekt med verktyget Snabbmarkering

Med snabbmarkeringsverktyget kan du isolera objekt som du vill redigera eller bevara.

Verktyget Snabbval i Photoshop

  1. Välj snabbmarkeringsverktyget (W) .

  2. Använd alternativfältet för att anpassa verktygsinställningarna, till exempel Lägg till i markering eller Ta bort från markering, för att få den markering du vill ha.

  3. Klicka och dra penseln över det område du vill markera. När du drar identifierar verktyget automatiskt bildkanter för att skapa en markering åt dig.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto