Isolera objekt med verktyget Snabbmarkering

Med snabbmarkeringsverktyget kan du isolera objekt som du vill redigera eller bevara.

Verktyget Snabbval i Photoshop

  1. Välj snabbmarkeringsverktyget (W) .

  2. Använd alternativfältet för att anpassa verktygsinställningarna, till exempel Lägg till i markering eller Ta bort från markering, för att få den markering du vill ha.

  3. Klicka och dra penseln över det område du vill markera. När du drar identifierar verktyget automatiskt bildkanter för att skapa en markering åt dig.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online