Arbeta med verktyget Smeta ut

Lär dig utjämna och blanda färger

Verktyget Smeta ut i Photoshop

  1. Välj verktyget Smeta ut  (R) i verktygsfältet. Om du inte hittar verktyget Smeta ut klickar du på och håller ned verktyget Oskärpa (  ) för att visa andra likartade verktyg och väljer sedan verktyget Smeta ut.

  2. Välj en penselspets och ange alternativ för blandningsläget i alternativfältet. 

  3. Välj Prova alla lager i alternativfältet om du vill smeta ut med hjälp av färgdata från alla synliga lager. Avmarkera alternativet för att bara använda färger från det aktiva lagret.

  4. Välj Fingerfärg i alternativfältet om du vill smeta med förgrundsfärgen i början av varje drag. Avmarkera Fingerfärg för att använda färgen under pekaren i början av varje penseldrag.

  5. Klicka och dra i bilden för att smeta ut pixlarna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online