Rita former med Triangelverktyget

Lär dig att rita tresidiga former med Triangelverktyget i Photoshop

Arbeta med Triangle tool (verktyget Triangel) i Photoshop

  1. Välj verktyget Form     (U) och välj Triangelverktyget   () från de tillgängliga alternativen.

  2. Ange Läge, Fyllning, Linje, B, H, Banoperationer, Banjustering, Bandisponering, Fler alternativ för form och bana samt Justera kanter
    i alternativfältet för formverktyget.

  3. Placera pekaren på arbetsytan och klicka och dra för att rita en triangelform på ett nytt formlager. 

  4. Håll ned Skift-tangenten samtidigt som du drar för att skapa en liksidig triangel. Alternativt kan du klicka på arbetsytan och ange Bredd, Höjd och Hörnradie, och markera Liksidig och Från mitten, om så önskas.

  5. Klicka på cirkeln inuti formen och dra den inåt för att ändra hörnradien. Rotera triangeln med roteringshandtaget på arbetsytan som visas när du för muspekaren över formen på arbetsytan. Klicka och dra någon av omformningsrutorna för att ändra storlek på triangeln. Använd verktyget flytta () för att flytta triangeln.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online