Läs om nyheterna i den senaste utgåvan av Photoshop.
Photoshop_CC_icon

I oktober 2018-versionen av Photoshop (version 20.0) finns det nya spännande funktioner för designers, fotografer som tar digitala foton och illustratörer. Om du vill få en snabb introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med ytterligare information läser du nedan.


Obs!

 • Tack vare den nya funktionen Uppdatera automatiskt uppgraderas nu dina Creative Cloud-program när det finns en ny version. Du kan ändra uppdateringsinställningarna med hjälp av Creative Cloud-programmet för datorer. Mer information.
 • Om du uppgraderar från en tidigare version av Photoshop bör du läsa de här sakerna att tänka på och tipsen.

Maskera på ett enkelt sätt med hjälp av verktyget Ram

Du kan maskera bilder på ett enkelt sätt genom att montera dem i ramar. Du kan använda verktyget Ram (K) till att enkelt skapa rektangulära eller ovala platshållarramar. Du kan även göra om former och text till ramar och fylla dem med bilder.

Maskera på ett enkelt sätt med hjälp av verktyget Ram

Om du vill montera en bild i en ram drar du helt enkelt en Adobe Stock-resurs, en biblioteksresurs från panelen Bibliotek eller en resurs från en lokal disk. Bilden skalförändras automatiskt så att den får plats i ramen. Innehåll som monterar i en ram monteras alltid som smarta objekt så att du kan skalförändra dem på ett icke-förstörande sätt.

Mer information finns i Montera bilder i ramar.

Innehållsanpassad fyllning har omarbetats

Med Adobe Sensei-funktioner

Nu finns den nya arbetsytan Innehållsanpassad fyllning. Den har ett interaktivt redigeringsgränssnitt som du kan använda till att fylla på ett enkelt sätt. Nu kan du välja vilka källpixlar du vill använda och rotera, skalförändra och spegla med hjälp av Adobe Sensei-teknik. Du kan även skapa en högupplöst förhandsvisning av ändringarna i realtid och spara resultatet i ett nytt lager.

Arbetsytan Innehållsanpassad fyllning i Photoshop 2019

Så här öppnar du arbetsytan Innehållsanpassad fyllning:

 1. Öppna en bild i Photoshop. Gör en första markering av fyllningsområdet med valfritt markeringsverktyg.
 2. Välj Redigera > Innehållsanpassad fyllning på menyraden.
På arbetsytan Innehållsanpassad fyllning visas standardfärgprovsområdet som en övertäckningsmask över bilden i dokumentfönstret. Du kan ändra färgprovsområdet och din första markering av fyllningsområdet med hjälp av verktygen i panelen Verktyg (till vänster på skärmen). I panelen Innehållsanpassad fyllning (till höger på skärmen) kan du ange färgprovsalternativ, fyllningsinställningar och utdatainställningar för att få önskat fyllningsresultat i bilden. När du gör ändringar visas en högupplöst förhandsvisning i realtid av resultatet i panelen Förhandsvisa.

Nytt läge för att ångra i flera steg

Nu kan du ångra flera steg i Photoshop-dokument med hjälp av Ctrl+Z (Windows) respektive Kommando+Z (macOS), på samma sätt som i andra Creative Cloud-program. Standardinställningen är att det här nya läget för att ångra i flera steg är aktiverat.  

Ångra i flera steg genom att använda Ctrl+Z/Kommando+Z

Med det nya läget för att ångra i flera steg visas följande kommandon på menyn Redigera:

 • Ångra: flytta ett steg bakåt i Ångra-kedjan. Använd kortkommandot Ctrl+Z (Windows) respektive Kommando+Z (macOS).
 • Gör om: flytta ett steg framåt. Använd kortkommandot Ctrl+Skift+Z (Windows) respektive Kommando+Skift+Z (macOS).
 • Växla senaste läge fungerar på samma sätt som i det äldre läget för att ångra. Använd kortkommandot Ctrl+Alt+Z (Windows) respektive Kommando+Alt+Z (macOS).

(Photoshop)

Så här växlar du tillbaka till det äldre läget för att ångra i Photoshop:

 1. Välj Redigera > Kortkommandon på menyraden.
 2. Dialogrutan Kortkommandon och menyer visas. Välj Använd äldre kortkommandon för ångra och klicka på OK.
 3. Starta om Photoshop.

(Adobe Camera Raw)

Så här växlar du tillbaka till det äldre läget för att ångra i Adobe Camera Raw:

 1. Välj Redigera > Inställningar > Filhantering.
 2. Klicka på Inställningar för Camera Raw i avsnittet Filkompatibilitet.
 3. Dialogrutan Inställningar för Camera Raw visas. Välj Använd äldre kortkommandon för att ångra och klicka på OK.
 4. Starta om Photoshop.
På menyn Redigera visas även namnet på det steg som kommer att ångras bredvid kommandot Ångra och Gör om.
Exempel: Redigera > Ångra Redigera text.

Kommandona Stega framåt och Stega bakåt har tagits bort från menyn Redigera. De här kommandona visas fortfarande på snabbmenyn () i panelen Historik. Dessutom är standardinställningen att det inte går att ångra ändringar av lagersynlighet. När du klickar på en synlighetsikon () i panelen Lager skapas ett händelseläge. Du kan kontrollera det här beteendet med hjälp av alternativet Gör så att ändringar i lagersynlighet inte kan ångras i dialogrutan Händelsealternativ, som du kan få åtkomst till med hjälp av snabbmenyn i panelen Historik.

Mer information finns i Ångra och historik.

Användbarhetsförbättringar

Standardinställningen är att referenspunkter är dolda

Nu är det enkelt att flytta objekt på arbetsytan när du omformar objekt. Standardinställningen är nu att den referenspunkt som visas när du omformar objekt () är dold. Om du vill att referenspunkten ska visas markerar du kryssrutan Aktivera/avaktivera referenspunkt.

Aktivera/avaktivera referenspunkt

Dubbelklicka för att redigera text

Nu kan du snabbt börja redigera text i dokumentet genom att dubbelklicka på ett textlager med verktyget Flytta. Du behöver inte längre byta verktyg för att kunna redigera text.  

Dubbelklicka för att redigera text

Mer information finns i Redigera text.

Bekräfta automatiskt

Du kan använda funktionen för att bekräfta automatiskt till att beskära, omforma, montera och infoga text på ett effektivt sätt. Du behöver inte längre bekräfta ändringar genom att trycka på Enter eller klicka på Genomför () i alternativfältet.

Om du vill att dina ändringar ska bekräftas automatiskt när du beskär eller omformar gör du något av följande:

 • Välj ett nytt verktyg.
 • Klicka på ett lager i panelen Lager. Ändringarna bekräftas automatiskt och lagret markeras.
 • Klicka utanför arbetsytan i dokumentfönstret.
 • Klicka utanför begränsningsramen på arbetsytan.

Om du vill att dina ändringar ska bekräftas automatiskt när du skriver i ett textlager gör du något av följande:

 • Välj ett nytt verktyg.
 • Klicka på ett lager i panelen Lager. Ändringarna bekräftas automatiskt och lagret markeras.

Om du vill ha mer information använder du följande länkar:

Omforma proportionerligt som standard

Nu är standardinställningen att de flesta lagerformer omformas proportionerligt i Photoshop (som pixellager, textlager, bitmappar och monterade smarta objekt). Former och banor, som är vektorer, omformas fortfarande icke-proportionerligt som standard.

När du omformar ett lager behöver du inte längre hålla ned Skift när du drar i ett hörnhandtag for att begränsa proportionerna. När du drar i ett hörnhandtag under omformningen ändras storleken på lagret proportionerligt. Om du håller ned Skift när du drar ett handtag under omformningen ändras i stället storleken på lagret oproportionerligt.

Så här ändrar du storlek på ett lager proportionerligt under omformningen:

 1. Markera de lager som du vill ändra storlek på i panelen Lager.
 2. Tryck på Kommando+T (macOS) respektive Ctrl+T (Windows). Du kan även välja Redigera > Omforma fritt.
 3. Ändra storleken på lagret genom att dra i ett hörnhandtag på markeringsramen.
 4. Bekräfta ändringarna.

Hur avaktiverar jag det nya beteendet med proportionerlig skalförändring vid omformning av lager?

Om du vill återställa till det äldre omformningsbeteendet följer du instruktionerna nedan för den Photoshop-version du har.

Instruktioner för Photoshop-version 20.0.5 (juni-versionen 2019)

Gör så här:

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Allmänna (MacOS).
 2. Välj Använd äldre omforma fritt
 3. Starta om Photoshop.

Instruktioner för Photoshop-versionerna 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 och 20.0.4

Gör så här:

 1. Använd Notepad (Windows) eller en textredigerare (macOS) till att skapa en textfil (.txt).
 2. Skriv texten nedan i textfilen:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Spara filen som "PSUserConfig.txt" i din Photoshop-inställningsmapp. [installationsenhet]:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Gör så här:
  1. Spara filen som "PSUserConfig.txt" på datorn.
  2. Ctrl-klicka på PSUserConfig.txt som finns sparad på datorn och välj Kopiera på snabbmenyn.
  3. I Finder väljer du Gå > Gå till mapp. I dialogrutan Gå till mapp skriver du ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  4. Klistra in den kopierade filen på den här sökvägen.
 4. Starta om Photoshop.

Om du vill ha mer information använder du följande länkar:

Förhindra att paneler flyttas oavsiktligt med hjälp av Lås arbetsytan

Med det nya alternativet Lås arbetsytan kan du förhindra att arbetsytepaneler flyttas oavsiktligt när du använder Photoshop på en surfplatta eller med en ritpenna. Om du vill få tillgång till det här alternativet väljer du Fönster > Arbetsyta > Lås arbetsytan.

Alternativet Lås arbetsytan i Photoshop
Alternativet Lås arbetsytan i Photoshop

Mer information om arbetsytealternativen finns i Grundläggande om arbetsytor.

Förhandsvisning av blandningslägen

Nu kan du rulla mellan de olika lägesalternativen och se hur de ser ut i bilden. När du rullar bland de olika blandningslägesalternativen i panelen Lager och dialogrutan Lagerformat visas förhandsvisningar av blandningslägena på arbetsytan.

Förhandsvisning av blandningslägen
Rulla bland blandningslägesalternativen i panelen Lager.

Om du vill ha mer information använder du följande länkar:

Symmetriläge

Du kan måla penseldrag i symmetriska mönster. Du kan klicka på fjärilsikonen () i alternativfältet när du använder verktyget Pensel, Blandpensel, Penna eller Suddgummi. Du kan välja mellan olika typer av symmetri: Vertikal, Horisontell, Två axlar, Diagonal, Vågig, Cirkelformad, Spiral, Parallella linjer, Radiell och Mandala. När du målar återspeglas penseldragen i realtid längs symmetrilinjen, vilket gör det enkelt att skapa komplicerade symmetriska mönster.

Mandala
Mönster som skapas med mandalasymmetri. (Bild designad av Mike Shaw.)

Mer information finns i Måla symmetriska mönster.

Välja färger med hjälp av Färgcirkel

Du kan använda Färgcirkel till att visualisera färgspektrumet och välja färger baserat på harmoni, som komplementfärger eller och analoga färger, på ett enkelt sätt. Välj Färgcirkel på snabbmenyn i panelen Färg.

Välja färger med hjälp av Färgcirkel
Välja färger med hjälp av Färgcirkel

Hemskärmen

Kom igång snabbt med hemskärmen i Photoshop. På den här skärmen finns det information om nya funktioner, självstudiekurser och dessutom kan du använda den till att gå direkt till dina öppna dokument. Om du vill få åtkomst till den nya hemskärmen klickar du på ikonen alternativfältet.

Hemskärmen i Photoshop
Hemskärmen i Photoshop

Mer information finns i Grundläggande om arbetsytor.

Bättre självstudiefunktioner i programmet

Du kan använda självstudiekurserna i programmet (panelen Lär dig) till att snabbare lära dig att ge dina bilder det utseende du vill.

Lär dig med egna bilder
Lär dig med egna bilder

Kundernas mest efterlängtade funktioner

Fördela mellanrum (som i Adobe Illustrator)

Nu kan du distribuera mellanrum mellan objekten. Du kan distribuera objekt genom att fördela deras mittpunkter jämnt i Photoshop. Nu kan du göra mellanrummen mellan objekten lika stora även om objekten är olika stora. Mer information finns i Justera och fördela lager.

Fördela mellanrum horisontellt och vertikalt mellan objekt
(Vänster) Alternativ för att fördela mellanrum i Photoshop. (Höger) Horisontellt fördelade mellanrum mellan objekt.

Matematiska uträkningar i nummerfält

Du kan även utföra enkla matematiska beräkningar i de inmatningsfält som accepterar numeriska värden. Nu kan du till exempel skriva enkla matematiska beräkningar, som "200/2". När du gör det utvärderas uttrycket (i det här fallet till 100) och resultatet anges i fältet. Det är användbart när du snabbt behöver multiplicera ett värde eller dividera något. Mer information finns i Använda enkla matematiska uträkningar i nummerfält.

Nu kan du utföra enkla matematiska uträkningar i alla nummerfält i Photoshop
Bild av enkel matematisk uträkning i dialogrutan Arbetsytestorlek.

Visa långa lagernamn

Om ett lagernamn är långt visas nu början och slutet av det medan mitten visas som tre punkter (...) för att spara utrymme. Tidigare var det slutet av namnet som ersattes med tre punkter (...).

Visa långa lagernamn
Nu ersätts mitten av långa lagernamn med tre punkter (...) i Photoshop.

Nu fungerar Matcha teckensnitt med japanska teckensnitt

Nu kan du söka i japanska teckensnitt med hjälp av Matcha teckensnitt. Tack vare Adobe Sensei kan du nu identifiera text i ett valt område i en bild med hjälp av Matcha teckensnitt. Du kan matcha det mot licensierade teckensnitt på datorn eller i Adobe Fonts och få förslag på liknande teckensnitt. Mer information finns i Matcha teckensnitt.

Söka efter japanska teckensnitt med hjälp av Matcha teckensnitt.
Söka efter japanska teckensnitt med hjälp av Matcha teckensnitt.

Vända dokumentvyn

Du kan vända arbetsytan horisontellt. Välj Visa > Vänd vågrätt.

Lorem Ipsum-platshållartext

Du kan använda Lorem Ipsum-platshållartext när du monterar nya textlager i dokumentet. I teckensnittsinställningarna (Redigera > Inställningar > Text) väljer du Fyll nya textlager med platshållartext.

Anpassa kortkommandon för Markera och maskera

Nu kan du ändra kortkommandona för arbetsytan Markera och maskera. Välj Redigera > Kortkommandon. Dialogrutan Kortkommandon och menyer visas. Välj Arbetsytor på menyn Kortkommandon för. Expandera Markera och maskera i kolumnen Arbetsytekommando och redigera dina kortkommandon. Mer information finns i Anpassa kortkommandon.

Inställning för att göra användargränssnittet större

Du kan få bättre kontroll när du skalförändrar användargränssnittet i Photoshop och justera det fristående från andra program så att teckenstorleken blir exakt som du vill ha den. Det finns en ny inställning i gränssnittsinställningarna (Redigera >Inställningar > Gränssnitt): Skalförändra användargränssnittet efter teckenstorleken. När du väljer den här nya inställningen ändras hela användargränssnittet i Photoshop baserat på det värde du väljer i listrutan Teckenstorlek på gränssnitt: Mycket liten, Liten, Medel eller Stor.

Inställningen Skalförändra användargränssnittet efter teckenstorleken i gränssnittsinställningarna
Inställningen Skalförändra användargränssnittet efter teckenstorleken i gränssnittsinställningarna

Funktioner för teckensnitt från Sydostasien

Nu finns funktioner i Photoshop för fem nya språk från Sydostasien. Det gör att dina dokument nu kan innehålla text på följande språk: burmesiska, khmer, lao, singalesiska och thailändska.

Obs!

Om du vill kunna använda de här språken i Windows måste du installera språk- och teckensnittspaketen för det språk du vill använda. Mer information finns i Microsofts hjälpdokumentation om språkpaket.

Så här skapar du ett nytt dokument med något av de här språken:

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text.
 2.  Välj alternativet Mellanöstern och Södra Asien.
 3. Öppna ett dokument.
 4. Skapa ett textlager.
 5. I panelen Tecken anger du språket till något av de nya språken: burmesiska, khmer, lao, singalesiska eller thailändska.
 6. Ange ett teckensnitt baserat på det språk du har valt. Om du har valt thailändska kan du till exempel ange ett thailändskt teckensnitt som Adobe Thai eller Noto Sans Thai.
 7. Kopiera och klistra in text på det språk du har valt. Om du har ett språkspecifikt tangentbord skriver du helt enkelt något på språket.

Mer information finns i Dispositioner för asiatisk text.

Moderniserad sammansättningsmotor

Den här versionen av Photoshop innehåller en ny sammansättningsmotor med en modernare sammansättningsstruktur som är lättare att optimera på alla plattformar (macOS, Windows och iOS/mobila enheter).

Camera Raw | Nya funktioner

Mer information om nya funktioner som har introducerats i Adobe Camera Raw finns i Nyheter i Camera Raw.

Ändringar

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy