Felkorrigeringar i Premiere Pro CC 2015 (9.0)

Import

 • MXF-filer från vissa program och enheter från tredje part har förvirrande namn i panelerna Projekt och Tidslinje.
 • MPEG 4-video med MPEG 1-ljud medför att ljud endast hörs de första sekunderna.
 • VOB-filer spelar endast upp ljud eller visar konstant meddelandet Media väntar.
 • FCP XML som innehåller UNC-sökvägar fyller i dialogen Hitta filmklipp med felaktiga sökvägar.
 • Stängda bildtextdata i vissa filer visas i andra verktyg men inte i Premiere Pro.
 • Vid importering av vissa FCP XML-filer skapas en sekvens med klipp som spelas upp i programmonitorn men inte visas i Tidslinjen.
 • Tidskod visas felaktigt i vissa MXF-filer från tredjepartsprogram.
 • MOD-filmklipp beskärs vid import.
 • Det går inte att importera RMF-filer från Canon C500.
 • Uppackade Phantom Cine-filer förefaller mörkare i Premiere Pro än i andra program.

Växande filer

 • Oacceptabel prestanda under uppdatering och sammanslagning av en ökande filmängd.
 • Vissa växande filer i QuickTime uppdateras inte.
 • Videon låser sig ibland och svarstiden är dålig vid användning av JKL för att spela eller skicka en växande fil fram och tillbaka.
 • Periodiska låsningar i flera sekunder vid redigering av växande filer.

Export och rendering

 • Ljudstörningar i exporterade XDCAM HD 50 MXF-filer.
 • Smart rendering av ett trimmat XDCAM EX-klipp trunkeras.
 • Exporterad XAVC-fil innehåller slumpvis en felaktig bildruta.
 • Använda förhandsvisningar fungerar inte vid export från en anpassad QuickTime ProRes-sekvens.
 • Varningsmeddelandet Fel vid kompilering av film förekommer ibland vid smart rendering och export av XDCAM HD 50.
 • Exporterade AVC-Intra-klipp känns inte igen i P2 Viewer Plus.
 • Smart rendering fungerar inte i sekvensklipp med borttagna avsnitt.
 • Hanteringsval för OMF glöms när dialogen öppnas igen.
 • Hänger sig vid export av vissa sekvenser, som till exempel Premiere Pro-projekt.
 • Exporterade ljudklipp med XML har felaktig bildhastighet.
 • Vissa exporter med endast ljud har felaktig tidskod.
 • Vissa AVC-Intra 100-filer uppdateras inte smidigt, visar felmeddelande vid export, konsoliderar och omkodar o.s.v.
 • Hänger sig när en sekvens köas till Adobe Media Encoder om det är på en annan skärm och ett klipp i sekvensen innehåller effekten Analog Delay (endast Mac OS).

AAF

 • Exporterade AAF-filers innehåll länkas inte om via gruppimport i vissa tredjepartsprogram.
 • Övergången Cross Dissolve tas bort när exporterade AAF importeras till Premiere Pro eller vissa tredjepartsprogram.
 • Hastighetsändringar på videoklipp tas bort vid exportering av AAF.
 • AAF som innehåller ett stereoklipp i ett monospår blir två monospår när de öppnas i vissa tredjepartsprogram.
 • AAF-exportprestanda med kompletta filer är mycket långsammare än med OMF.
 • I vissa tredjepartsprogram visas alla klipp i AAF-export med namnet på det första klippet i spår A1 (endast Mac OS).
 • En krasch inträffar med vissa spåreffekter från tredjepart vid försök med AAF-export [endast Windows].
 • När 5.1-exporter importeras till vissa tredjepartsprogram som monoklipp är klippnamnen inkorrekta.
 • Mono AIFF- och WAV-filer exporterade i en sekvens via AAF länkas inte om automatiskt i vissa tredjepartsprogram.

XML

 • Filmklipp med 47.95-bps exporteras till FCP XML som 47 bps.

EDL

 • Tidskoden är felaktig i exporterad EDL i vissa filer.
 • Exporterad EDL använder millisekunder i tidkoden i stället för bildrutor.

Uppspelning och överföring

 • Cross Dissolve överförs som progressiv trots att sekvensinställningen är sammanflätad .
 • Projekt med Canon XF C300-media tar bort bildrutor om filen inte har öppnats på ett tag.
 • XAVC-filer från vissa källor spelas inte upp.
 • Bildtexterna visas inte när en sekvens med 708 stängda bildtexter visas på en HD-skärm via överföring med vissa maskinvaror från tredje part.
 • Ändring av videons förskjutning ger ingen effekt med tredje part I/O-maskinvara.
 • Långsam växling fram och tillbaka resulterar i bildrutor i fel sekvens.

Ljud

 • Monoklipp spelas upp ut till kanal 1 och 2 när de dras till ett adaptivt spår.
 • Ljud försvinner periodvis från sekvensklipp men inte från masterklipp.
 • Krasch inträffar när Audio Gain används på masterklipp.
 • Krasch inträffar när ljudklipp trimmas med multibandskompressor under uppspelning.
 • Monoljud som panoreras till mittenkanalen med 5.1-panoreringsverktyg läcker in i vänstra kanalen.
 • Det går inte att spela upp ljud från 2K ProRes HQ-filer.
 • Stereoklippkanaler reduceras med tre decibel när samma källkanal dirigeras till båda destinationskanalerna i dialogrutan Ljudkanaler.

Projekt

 • Felaktig sortering av klipp när ett projekt visas i Media Browser.
 • Listvyns sorteringsordning i projektpanelens ikonvy uppdateras inte när listvyns sortering ändras.
 • Om en sekvens öppnas från Media Browser utan att importeras kan panelen Effect Controls tillämpa effekter på masterklipp.
 • En krasch inträffar under vissa omständigheter när hela sekvensen kopieras.
 • Hänger sig ibland när ett projekt som innehåller XDCAM-videoklipp importeras/öppnas (endast Mac OS).
 • Redigering av klippens metadata för fälten Kommentar, Klient och Varor fläckar inte ner projektet.
 • Användning av Cmd/Ctrl i ikonvy för att dra klipp till intervall medför endast att ett tomt intervall dupliceras.
 • En krasch inträffar vid kommandot Stäng andra tidslinjepaneler när flera skrivskyddade sekvenser eller källmonitorsekvenser är öppna (endast Mac OS).
 • När en sekvens dras kapslad i ett intervall från Media Browser dupliceras samtliga tillgångar.
 • När ett klipp med bara video eller ljud dras från en sekvens till projektpanelen händer ingenting.
 • Befintlig CFA-fil renderas under vissa omständigheter på delad mediacache-plats.
 • Ett projekt med två sekvenser där Warp Stabilizer har tillämpats på alla klipp tar mycket längre tid att spara. I detta fall kan programmet svara sent eller hänga sig.
 • Dynamic Media: Fältet för bildnamn kan inte användas i projektpanelens listvy.
 • Tidskoden läses/visas inte korrekt för ProRes-filer hämtade via maskinvara från tredje part.
 • Fråga som definierar ett sökintervall är skadad efter importering av ett projekt från Media Browser.
 • Vid tryckning på Escape i varningsmeddelande om överskrivning av projekt skrivs projektet över.

Projektledare och Konsolidering och omkodning

 • QuickTime-filer med flera stereopar medför felaktig ljudkanalisering i sekvensen.
 • Förinställningar för omkodning av DNxHD är inte tillgängliga för 720p24/25/30.
 • Klipp med stängd bildtextning kopieras utan förvarning när förinställning av omkodning används med CC aktiverat.
 • Omkodning av klipp med enbart A/V eller ljud med enbart video som förinställning medför att ljudet omkodas.
 • Ljudförinställningar kan inte omkoda klipp med A/V eller enbart video och panelen Händelser listar endast att det inte överensstämmer med bildrutestorleken.
 • Konsolidering och omkodning med MPEG-förinställning utan multiplexering medför ett okänt fel.
 • Konsolidering och omkodning varnar inte användare av offline-material.
 • Om inga sekvenser markeras kopieras inte oanvända klipp med "Uteslut oanvända klipp" inaktiverat.
 • En multicam-källsekvens som inte finns i den omkodade sekvensen finns i det omkodade projektet.
 • Flera användningar av samma klipp, med Rörelse tillämpat på ett och Matcha: Sekvensen, omkodas separat.
 • Inga peak-filer skapas om det omkodade projektet öppnas utan att avsluta Premiere Pro först.
 • Överlappning av klipp, med Begränsa trimning till gränser för underklipp aktiverat, medför att varje underklipp omkodas som ett separat klipp.
 • Projektledaren Sekvens visar listor i fel sekvenser och tillhandahåller inget sätt att sortera.
 • Med Begränsa trimning till gränser för underklipp aktiverat visar underklipp fel videobildruta när det öppnas i källmonitorn efter Konsolidering och omkodning.
 • Omkodade projektet innehåller hänvisningar till Rendera och ersätt klipp, men det ursprungliga klippet ingår inte i mappen Omkodat med Uteslut oanvända klipp aktiverat.
 • Vid användning av endast ljud från en A/V-fil omkodar Konsolidering och omkodning till MXF till A/V utan förvarning.
 • Ändringar på Invertera hastighet medför ett klipp i omkodat projekt med otillräcklig media.

Rendera och ersätt

 • Rendera och ersätt på ett klipp tolkat som 15 bps resulterar i ett frys bildrutan/svart-klipp i följd.
 • Trimmat i punkter ignoreras vid användning av Rendera och ersätt på invertera hastighet-media.
 • Rendera och ersätta källklipp placeras i ett Återställt klipp-intervall i ett nytt projekt som skapats genom att exportera Markering som Premiere-projekt.

Sammansatta klipp

 • Sammansatt klipp har ingen miniatyrbild i projektpanelens listvy.

Underklipp

 • Media rör sig på underklipp i källmonitorn vid byte från hårt till mjukt underklipp.
 • Underklippets ljudvågform i källmonitorn visas inte korrekt när hastigheten inverteras.

Redigering och sekvens

 • Hänger sig ibland i flera minuter när titlar öppnas från projektpanelen.
 • Vid klistring av kopierat sekvensinnehåll klistras under vissa omständigheter fel ljud.
 • En krasch inträffar vid knuffning av ett ljudklipp under uppspelning.
 • Vissa XDCAM QuickTime-referensfilmer förlorar ljudsynk under uppspelning.
 • Hänger sig ibland vid kopiering av olika typer av ljudklipp (t.ex. stereo och mono).
 • Fryser när klipp flyttas upp och ner i spåren under uppspelning.
 • Med kapslingsalternativet angett som "infoga som enskilda klipp" försvinner klippeffekter när flera sekvenser dras till en sekvens.
 • Uppåtpilen navigerar inte till början av sekvensen.
 • Hänger sig vid trimning under uppspelning.
 • Fel gult fält renderar status på XDCAM 422 HD 25i PAL-sekvensen med matchande innehåll.
 • En krasch inträffar när ett klipp dras vertikalt till ett annat spår genom att använda mushjulet för att rulla uppåt/nedåt.
 • Matcha bildruta matchar inte tillbaka korrekt till masterklippet från Håll kvar bildruta eller ett Håll kvar bildruta-segment.

Multicam

 • Vågformer visas inte för en kapslad multicam-källsekvens som innehåller enstaka monokällklipp och som skapades med alternativet Switch Audio.
 • Ljud hackar vid försök att spela upp multicam-klipp med 28–32 ljudkanaler med ljud mappat till mono.
 • Multicam-visning flimrar vid redigering och under pausning.
 • Multicam-markeringen och den sammansatta delen av multicam-vy överensstämmer inte om en hastighetsändring tillämpas på ett multicam-klipp med källklipp som inte börjar vid tiden noll.
 • Opacitetsmask försvinner när en multicam-sekvens sammansätts.
 • Programmonitor flimrar vid trimning i multicam-läge (2-up trim display) när källklipp inte startar vid tiden noll (endast GPU).
 • Redigering av en multicam-sekvens kan medföra att ljudvågformen efter redigeringspunkten planar ut och därefter beter sig konstigt vid zoomning/rullning av tidslinjen .

Markörer

 • Det går inte att redigera en markör på ett klipp med en hastighetsändring genom att åter trycka på genvägen Lägg till markör.
 • En krasch inträffar vid rullning med mushjulet i panelen Markörer med sekvensmarkörer inlästa och en redigering väntande i ett kommentarfält.
 • Ersätt klipp läser inte in det nya klippet i panelen Markörer, vilket resulterar i odefinierade tillstånd beträffande var eventuella markörändringar sparas.
 • När flera klipp- eller sekvensmarkörer flyttas går det att flytta en del av dem till före början eller efter slutet av klippet/sekvensen.

Effekter and övergångar

 • En krasch inträffar vid ändring av Riktad oskärpa under uppspelning (OpenCL).
 • Hänger sig när Loudness Radar-mätarens Target Loudness-parameter justeras under loop-uppspelning.
 • En krasch inträffar när ett klipp renderas med vissa tredjepartseffekter.
 • Nivåer och färgbalanseffekter som tillämpas på Sony F55-videoklipp medför ett undantag på lägsta nivå.
 • Fel bildruta visas ibland i vissa effektredigerare från tredje part.
 • Loudness Radar-mätarens Target Loudness-parameterenheter anges alltid som LKFS i Audio Track Mixer och Tidslinjens funktionsbeskrivning oavsett parameterinställningen för Loudness Unit.
 • En krasch inträffar vid rendering av en sekvens som innehåller ett klipp med två tillämpade effekter som har temporära parametrar.
 • Hänger sig när ett projekt stängs samtidigt som en sekvens med vissa ljudeffekter spelas upp (endast Mac).
 • Med vissa tredjepartsövergångar går det inte att ändra inställningar när en övergång har kopierats och klistrats in.
 • Warp Stabilizer skapar många svarta bildrutor efter rendering.

Masker och spårning

 • Fx-emblemet ändrar inte färg med tillämpad opacitetsmask.
 • En krasch inträffar vid gruppmarkering av flera Bezier-kontrollpunkter på en effektmask och Ctrl + klick på en annan maskkontrollpunkt.

GPU

 • Uppspelning hackar med sammanflätade sekvenser när GPU är aktiverat och video spelas upp och ut till en annan bildskärm via Överföring.
 • Feltolkning av alfakanal med GPU-återgivning.
 • Fel pixelblandning i icke-linjärt färgläge vid användning av GPU-rendering
 • Dåliga bildrutekanter med linjär och icke-linjär sammansättning med modifierad Skala/Position [endast GPU].

Användargränssnitt and arbetsytor

 • På vissa datorer öppnas fönstret Exportinställningar ovanligt sent. Programmet verkar hänga sig (endast Mac).
 • Programmonitor återställs inte när egenskaperna hos en HD-sekvens redigeras till SD.
 • Ljudvågformen försvinner vid avancering genom en sekvens med tidskodens aktiva text.
 • Inmatning av tangentbordskommandon i snabb följd medför förlorade kommandon.
 • Klickning på en visningstriangel i kortkommandon öppnar inte automatiskt menyn.
 • Storleken på dialogrutan Kortkommandon är oförändrad men inte dess position. Detta medför att den kan sträcka sig utanför skärmen när den öppnas på nytt.
 • Metadatans panel blinkar och användargränssnittet blir trögt när endast ett spår används i en 16-kanals sekvens.
 • Det sista bildrutenumret skymmer listrutan Välj zoomnivå när ett klipp dras till en sekvens.
 • När flera tidslinjer är öppna i två eller flera panelgrupper växlar genvägen Tidslinjer mellan bara två av dem.

Samverkan

 • Ändringar i inställningarna för After Effects-textmallens komposition i After Effects känns inte igen.
 • Extremt långsam rendering av Dynamic Link-kompositioner när After Effects är öppet.

Prestanda

 • Dålig uppspelningsprestanda av XDCAM HD.