Säkerhetsuppdateringar för Adobe Digital Editions | APSB 17-39
Bulletin-ID Publiceringsdatum Prioritet
APSB17-39 14 november 2017 3

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för Adobe Digital Editions för Windows, Macintosh, iOS och Android. Denna uppdatering åtgärdar en XML-extern enhetbearbetningslucka som är klassad som kritisk som kan leda till att information röjs, läsgränsöverskridande säkerhetsluckor som kan leda till avslöjande av minnesadresser och en minnesfelslucka som kan leda till avslöjandet av minnesadresser.

Berörda produktversioner

Produkt Version Plattform
Adobe Digital Editions 4.5.6 och tidigare versioner Windows, Macintosh, iOS och Android

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Version Plattform Prioritet Tillgänglighet
Adobe Digital Editions 4.5.7 Windows 3 Hämtningssida
Macintosh 3 Hämtningssida
iOS 3 iTunes
Android 3 Play Butik

Obs!

  • Kunder som använder Adobe Digital Editions 4.5.6 kan hämta uppdateringen från Adobe Digital Editions hämtningssida eller använda produktens uppdateringsfunktion när de uppmanas till det.
  • Mer information finns i versionsinformationen.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori Sårbarhetens inverkan Allvarlighet CVE-nummer
Farlig tolkning av XML-externa enheter Informationsexponering Kritisk CVE-2017-11273
Överskridning av läsningsgränser Avslöjande av minnesadresser Viktig CVE-2017-11297
Överskridning av läsningsgränser Avslöjande av minnesadresser Viktig CVE-2017-11298
Överskridning av läsningsgränser Avslöjande av minnesadresser Viktig CVE-2017-11299
Överskridning av läsningsgränser Avslöjande av minnesadresser Viktig CVE-2017-11300
Minnesfel Avslöjande av minnesadresser Viktig CVE-2017-11301

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

  • Steven Seeley från Source Incite (CVE-2017-11273)
  • Jaanus Kääp, Clarified Security (CVE-2017-11297, CVE-2017-11298, CVE-2017-11299, CVE-2017-11300)
  • Riusksk of Tencent Security Platform Department (CVE-2017-11301)