Adobe-säkerhetsbulletin
Säkerhetsuppdatering för Adobe Acrobat och Reader | APSB20-13
Bulletin-ID Publiceringsdatum Prioritet
APSB20-13 den 17 mars 2020 2

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Acrobat och Reader för Windows och macOS. Dessa uppdateringar åtgärdar kritiska och viktiga säkerhetsluckor. Exploatering kan leda till exekvering av godtycklig kod i snabbmenyn för den aktuella användaren. 


Berörda versioner

Produkt Spår Berörda versioner Plattform
Acrobat DC  Continuous 

2020.006.20034 och tidigare versioner  Windows och macOS
Acrobat Reader DC Continuous  2020.006.20034 och tidigare versioner 
Windows och macOS
       
Acrobat 2017 Classic 2017 2017.011.30158 och tidigare versioner  Windows och macOS
Acrobat Reader 2017 Classic 2017 2017.011.30158 och tidigare versioner Windows och macOS
       
Acrobat 2015  Classic 2015 2015.006.30510 och tidigare versioner Windows och macOS
Acrobat Reader 2015 Classic 2015 2015.006.30510 och tidigare versioner Windows och macOS

Lösning

Adobe rekommenderar användare att uppdatera sina programinstallationer till den senaste versionen genom att följa instruktionerna nedan.    

De senaste produktversionerna är tillgängliga för användare via en av följande metoder:    

 • Användarna kan uppdatera installerade produkter manuellt, genom att välja: Hjälp > Leta efter uppdateringar.     

 • Om uppdateringar hittas uppdateras produkterna automatiskt utan att användaren behöver utföra någon åtgärd.      

 • Det fullständiga Acrobat Reader-installationsprogrammet kan hämtas från Acrobat Reader Hämtningscenter.     

För IT-administratörer (administrerade miljöer):     

 • Hämta Enterprise-installationsprogrammen från ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/ eller använd installationsprogramlänkarna i versionsinformationen.

 • Installera uppdateringarna med någon metod som du föredrar, till exempel via en administrativ installationspunkt, ett startprogram, SCUP/SCCM (Windows) eller – för macOS – via Apple Remote Desktop och SSH. 

   

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:   

Produkt Spår Uppdaterade versioner Plattform Prioritet Tillgänglighet
Acrobat DC Continuous 2020.006.20042 Windows och macOS 2

Windows    

macOS  

Acrobat Reader DC Continuous 2020.006.20042
Windows och macOS 2

Windows


macOS

           
Acrobat 2017 Classic 2017 2017.011.30166 Windows och macOS 2

Windows

macOS

Acrobat Reader 2017 Classic 2017 2017.011.30166 Windows och macOS 2

Windows

macOS

           
Acrobat 2015 Classic 2015 2015.006.30518 Windows och macOS 2

Windows

macOS

Acrobat Reader 2015 Classic 2015 2015.006.30518 Windows och macOS 2

Windows

macOS

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori Sårbarhetens inverkan Allvarlighet CVE-nummer
Överskridning av läsningsgränser   Informations exponering   Viktigt   

CVE-2020-3804

CVE-2020-3806

Överskridning av skrivningsgränser
Exekvering av godtycklig kod      Kritisk CVE-2020-3795
Stackbaserat buffertspill
Exekvering av godtycklig kod      Kritisk CVE-2020-3799

Use-after-free Exekvering av godtycklig kod  Kritisk

CVE-2020-3792

CVE-2020-3793

CVE-2020-3801

CVE-2020-3802

CVE-2020-3805

Minnesadressläcka  
Informationsexponering  
Viktig  
CVE-2020-3800
Buffertspill
Exekvering av godtycklig kod 
Kritisk
CVE-2020-3807
Minnesfel
Exekvering av godtycklig kod 
Kritisk
CVE-2020-3797
Osäker inläsning av bibliotek (DLL-kapning)
Eskalering av behörighet
Viktig  
CVE-2020-3803

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:    

 • hungtt28 från Viettel Cyber Security i samarbete med Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2020-3802)
 • Huw Pigott från Shearwater Solutions, ett CyberCX-företag (CVE-2020-3803)
 • Duy Phan Thanh (bit) från STAR Labs (CVE-2020-3800, CVE-2020-3801)
 • Ke Liu från Tencent Security Xuanwu Lab (CVE-2020-3804, CVE-2020-3805)
 • STARLabs @PTDuy under Tianfu Cup-tävlingen (CVE-2020-3793)
 • T Sung Ta (@Mipu94) från SEFCOM Lab, Arizona State University (CVE-2020-3792)
 • Xinyu Wan, Yiwei Zhang och Wei You från Renmin University of China (CVE-2020-3806, CVE-2020-3807, CVE-2020-3795, CVE-2020-3797)
 • Xu Peng och Su Purui från TCA/SKLCS Institute of Software Chinese Academy of Sciences och Wang Yanhao från QiAnXin Technology Research Institute (CVE-2020-3799)