Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdatering: programfix för ColdFusion

Releasedatum: 27 augusti 2015

Sårbarhets-ID: APSB15-21

Prioritet: 2

CVE-nummer: CVE-2015-3269

Plattformar: Alla

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för ColdFusion-versionerna 10 och 11.  Programfixen innehåller en uppdaterad version av BlazeDS, som åtgärdar en viktig säkerhetslucka som kan medföra informationsexponering.  Adobe rekommenderar användarna implementerar lösningen med hjälp av anvisningarna i avsnittet Lösning nedan.

Berörda versioner

Produkt Berörda versioner Plattform
ColdFusion 11 Uppdatering 5 och tidigare versioner Alla
ColdFusion 10 Uppdatering 16 och tidigare versioner Alla

Lösning

Adobe rekommenderar ColdFusion-användare att uppdatera enligt anvisningarna i den relevanta Tech Note-artikeln:

ColdFusion 11: http://helpx.adobe.com/se/coldfusion/kb/coldfusion-11-update-6.html

ColdFusion 10: http://helpx.adobe.com/se/coldfusion/kb/coldfusion-10-update-17.html

Man bör även tillämpa de säkerhetskonfigurationsinställningar som anges på ColdFusions säkerhetssida, samt läsa ColdFusion 11 Lockdown Guide och ColdFusion 10 Lockdown Guide.

Prioritet och allvarlighetsgrad

 Adobe ger dessa uppdateringar följande prioritetsklassificering och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Programfix version Plattform Prioritet
ColdFusion 11 Uppdatering 6 Alla
2
ColdFusion 10 Uppdatering 17 Alla 2

Sårbarhetsinformation

Programfixen åtgärdar ett problem i samband med tolkningen av skapade externa XML-enheter i BlazeDS som kan medföra informationsexponering (CVE-2015-3269).  

Tack

Adobe tackar Matthias Kaiser på Code White för att han rapporterat om detta och för hans samarbete med Adobe i säkerhetsfrågor.

Friskrivningsklausul för Adobe

Licensavtal

I och med att du använder programvara från Adobe Systems Incorporated eller dess dotterföretag (”Adobe”) godkänner du följande villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda programvaran. Villkoren i det användarlicensavtal som medföljer vid installationen eller nedladdningen av en viss programvarufil äger företräde före villkoren nedan.

Export och återexport av Adobes programvaror regleras av United States Export Administration Regulations, och sådan programvara får inte exporteras eller återexporteras till Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan, Syrien eller något annat land som USA riktat embargo mot. Dessutom får inte program från Adobe distribueras till personer som återfinns på listorna Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals.

Genom att ladda ned eller använda Adobes programvaror försäkrar du att du inte är medborgare i Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan, Syrien eller något annat land som USA riktat embargo mot, och att du inte återfinns på någon av listorna Table of Denial Orders, Entity List eller List of Specially Designated Nationals. Om programvaran är avsedd att användas tillsammans med ett program (”värdprogram”) från Adobe ger Adobe endast en icke-exklusiv licens för användning av programvaran tillsammans med värdprogrammet förutsatt att du har en giltig licens från Adobe för värdprogrammet. Förutom enligt vad som anges nedan licensieras sådana programvaror i enlighet med villkoren i det användarlicensavtal från Adobe som styr användningen av värdprogrammet.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER: DU MEDGER ATT ADOBE INTE HAR LÄMNAT NÅGRA UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE PROGRAMMET OCH ATT DET TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. ADOBE FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT GARANTIANSVAR RÖRANDE PROGRAMVARAN, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, UTAN INSKRÄNKNING, UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SÄLJBARHET, GÄNGSE KVALITET ELLER ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. Lagstiftningen i vissa länder och jurisdiktioner medger inte undantag för underförstådda garantier, vilket innebär att ovan nämnda begränsning inte gäller i dessa länder.

BEGRÄNSAT ANSVAR: I INTET FALL ANSVARAR ADOBE FÖR NEDSATT ANVÄNDBARHET, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN ELLER NÅGRA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUSIVE UTEBLIVNA INTÄKTER) OAVSETT ÅTGÄRDSFORM, KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM ADOBE HAR MEDDELATS ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPKOMMA. Lagstiftningen i vissa länder och jurisdiktioner medger inte undantag från garantier, vilket innebär att ovan nämnda begränsning inte gäller i dessa länder.