Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Experience Manager | APSB17-41

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB17-41

14 november 2017

3

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Experience Manager. Dessa uppdateringar åtgärdar en sårbarhet relaterad till reflekterande serveröverskridande skriptattacker som klassas som måttlig i HtmlRendererServlet (CVE-2017-3109), en informationsexponeringslucka (CVE-2017-3111) som är klassad som viktig där ett känsligt token ingår i en GET-begäran under vissa förhållanden och en sårbarhet relaterad till serveröverskridande skriptattacker (CVE-2017-11296) i Apache Sling Servlets Post 2.3.20 klassad som viktig

Berörda produktversioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Experience Manager

6,3

6.2

6.1

6.0

Alla

Obs!

HtmlRendererServleten bör inaktiveras i produktionssystem.  Läs mer i Köra AEM i Produktionsklart läge

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt Version Plattform Prioritet Tillgänglighet
Adobe Experience Manager
6.3
Alla 3 Versionsinformation
6.2 Alla 3 Versionsinformation
6.1 Alla 3 Versionsinformation
6.0 Alla 3 Versionsinformation

Kontakta Adobes kundtjänst för hjälp med tidigare AEM-versioner.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVE-nummer

Berörd version

Hämtningspaket

Reflekterande serveröverskridande skriptattacker

Informationsexponering

Måttlig

CVE-2017-3109

AEM 6.3 och tidigare

Känsligt token i HTTP GET-begäran

Informationsexponering

Viktig

CVE-2017-3111

AEM 6.1, AEM 6.2

Serveröverskridande skriptattacker

Informationsexponering

Viktig

CVE-2017-11296

AEM 6.3 och tidigare

Obs!

Paketen som anges i tabellen ovan är de minimala korrigerande paket som åtgärdar den listade säkerhetsluckan.  För de senaste versionerna se versionsinformationslänkarna ovan.

Tack

Adobe tackar följande personer för att de har rapporterat problemen och för att de samarbetar med oss i säkerhetsfrågor:

  • Nagamarimuthu på Cognizant Technology Solutions – Enterprise Risk & Security Solutions (CVE-2017-3109)

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?