Säkerhetsuppdateringar för Adobe Experience Manager | APSB19-09
Bulletin-ID Publiceringsdatum Prioritet
APSB19-09 22 januari 2019 2

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Experience Manager. Uppdateringarna löser en sårbarhet till följd av en reflekterande serveröverskridande skriptattack som klassats som måttlig, och en lagrad serveröverskridande skriptattack som klassats som viktig och som kan resultera i exponering av känslig information.

Berörda produktversioner

Produkt Version Plattform
Adobe Experience Manager

6.4

6.3

6.2

6.1

6.0

Alla

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

 

Adobe Experience Manager

6.4

Alla

2

Versioner och uppdateringar

6.3

Alla

2

Versioner och uppdateringar

6.2

Alla

2

Versioner och uppdateringar

Kontakta Adobes kundtjänst för hjälp med tidigare AEM-versioner.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori Sårbarhetens inverkan Allvarlighet CVE-nummer    Berörd version Hämtningspaket
Lagrade serveröverskridande skriptattacker Exponering av känslig information Viktig CVE-2018-19726

AEM 6.0

AEM 6.1

AEM 6.2

AEM 6.3

AEM 6.4

 

Kumulativt korrigeringspaket för 6.2 SP1 – AEM-6.2-SP1-CFP15

Kumulativt korrigeringspaket för 6.3 2 – AEM-SP6.3.2.2

Service Pack för 6.4 - AEM-6.4.1.0

 

Reflekterade serveröverskridande skriptattacker Exponering av känslig information Måttlig

CVE-2018-19727

 

 

AEM 6.3

AEM 6.4

 

Kumulativt korrigeringspaket för 6.3 - AEM-6.3.3.2

Korrigeringspaket för 6.4 – AEM-6.4.3.0

Obs!

Obs: Paketen som anges i tabellen ovan är de minimala korrigeringspaketen som åtgärdar den listade säkerhetsluckan.  För de senaste versionerna se versionsinformationslänkarna ovan.

Obs: Om du kör en AEM-version tidigare än AEM 6.2 och behöver hjälp, kontaktar du Adobes kundtjänst.