Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Experience Manager | APSB19-09

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB19-09

22 januari 2019

2

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Experience Manager. Uppdateringarna löser en sårbarhet till följd av en reflekterande serveröverskridande skriptattack som klassats som måttlig, och en lagrad serveröverskridande skriptattack som klassats som viktig och som kan resultera i exponering av känslig information.

Berörda produktversioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Experience Manager

6.4

6.3

6.2

6.1

6.0

Alla

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

 

Adobe Experience Manager

6.4

Alla

2

Versioner och uppdateringar

6.3

Alla

2

Versioner och uppdateringar

6.2

Alla

2

Versioner och uppdateringar

Kontakta Adobes kundtjänst för hjälp med tidigare AEM-versioner.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVE-nummer   

Berörd version

Hämtningspaket

Lagrade serveröverskridande skriptattacker

Exponering av känslig information

Viktig

CVE-2018-19726

AEM 6.0

AEM 6.1

AEM 6.2

AEM 6.3

AEM 6.4

Reflekterade serveröverskridande skriptattacker

Exponering av känslig information

Måttlig

CVE-2018-19727

 

 

AEM 6.3

AEM 6.4

 

Obs!

Obs: Paketen som anges i tabellen ovan är de minimala korrigeringspaketen som åtgärdar den listade säkerhetsluckan.  För de senaste versionerna se versionsinformationslänkarna ovan.

Obs: Om du kör en AEM-version tidigare än AEM 6.2 och behöver hjälp, kontaktar du Adobes kundtjänst.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto