Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar för Adobe Experience Manager | APSB19-38

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB19-38

09 juli 2019

2

Sammanfattning

Adobe har släppt säkerhetsuppdateringar för Adobe Experience Manager. Uppdateringarna åtgärdar en sårbarhet med serveröverskridande skriptattacker som klassas som Måttlig, en sårbarhet med lagrade serveröverskridande skriptattacker som klassas som Viktig och en sårbarhet med serveröverskridande förfalskade begäranden som klassas som Viktig och som kan leda till att känslig information exponeras.

Berörda produktversioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Experience Manager

6.4

6.3

6.2

6.1

6.0

Alla

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

 

Adobe Experience Manager

6.5

Alla

2

Versioner och uppdateringar

6.4

Alla

2

Versioner och uppdateringar

6.3

Alla

2

Versioner och uppdateringar

Kontakta Adobes kundtjänst för hjälp med tidigare AEM-versioner.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVE-nummer   

Berörd version

Hämtningspaket

 

 

Serveröverskridande förfalskade begäranden

 

 

Exponering av känslig information

 

 

 

Viktig

 

 

 

 

CVE-2019-7953

AEM 6.0

AEM 6.1

AEM 6.2

AEM 6.3

AEM 6.4

 

 

Lagrade serveröverskridande skriptattacker

 

 

Exponering av känslig information

 

 

Viktig

 

 

CVE-2019-7954

AEM 6.2

AEM 6.3

AEM 6.4

AEM 6.5

 

 

Reflekterade serveröverskridande skriptattacker

 

 

Exponering av känslig information

 

 

Måttlig

 

 

 

 

CVE-2019-7955

AEM 6.2

AEM 6.3

AEM 6.4

AEM 6.5

 

Obs!

Obs: Paketen som anges i tabellen ovan är de minimala korrigeringspaketen som åtgärdar den listade säkerhetsluckan.  För de senaste versionerna se versionsinformationslänkarna ovan.

Obs: Om du kör en AEM-version tidigare än AEM 6.3 och behöver hjälp, kontaktar du Adobes kundtjänst.

Tack

Adobe vill tacka Lorenzo Pirondini för rapporteringen av (CVE-2019-7955) och för samarbetet med oss i säkerhetsfrågor.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto