Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdateringar tillgängliga för Adobe Genuine Software Client | APSB21-81

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB21-81

den 14 september 2020

3

Sammanfattning

Adobe har släppt uppdateringar för Adobe Genuine Software Client för Windows och macOS. Uppdateringen åtgärdar en kritisk sårbarhet som kan leda till eskalering av behörigheter i den aktuella användarens kontext.

Berörda versioner

Produkt

Version

Plattform

Adobe Genuine Software Client

7.3 och tidigare versioner

Windows och macOS

Obs!

Kontrollera vilken version av Adobe Genuine Software Client som är installerad på systemet genom att följa dessa steg:  

För Windows-datorer:

  • Gå till C:\Program (x86)\Vanliga filer\Adobe\AdobeGCClient
  • Högerklicka på AdobeGCClient.exe och välj "Egenskaper".
  • På fliken "Information" kan du se filversionen. 

För mac-datorer:

  • Gå till /Library/Application Support/Adobe/AdobeGCClient/
  • Högerklicka på AdobeGCClient och välj Visa info. 
  • Filversion visas med motsvarande versionstagg

Lösning

Adobe ger dessa uppdateringar följande prioritet.

Produkt

Version

Plattform

Prioritetsklassificering

Adobe Genuine Software Client      

7.4

Windows och macOS

3

Obs!

Adobe Genuine Software Client har en funktion för självuppdatering som körs automatiskt med jämna mellanrum när värden är ansluten till internet.  Mer information om Adobe Genuine Software Client finns här.

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVE-nummer

Skapa temporär fil i katalog med felaktiga behörigheter

(CWE-379)

Eskalering av behörighet

Kritisk 

7.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40708

Tack

Adobe vill tacka CQY i Topsec Alpha-teamet (yjdfy) för att ha rapporterat problemen och för samarbetet med Adobe i säkerhetsfrågor. 

 

Revisioner

14 maj 2021: Uppdaterat CVE-ID och avsnittet Erkännanden.

8 november 2022: Produktnamnet har uppdaterats till ”Adobe Genuine Software Client”

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?