Apache Log4j 2 Advisory

Adobe är medveten om säkerhetssårbarheten i Apache log4j 2 (CVE-2021-44228). För den senaste informationen, inklusive specifik produktstatus, gå till Adobe log4j 2 Advisory – sidan för produktstatus.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?