Adobe-säkerhetsbulletin

Säkerhetsuppdatering tillgänglig för RoboHelp | APSB22-10

Bulletin-ID

Publiceringsdatum

Prioritet

APSB22-10

12 juli 2022

3

Sammanfattning

Adobe har släppt en säkerhetsuppdatering för RoboHelp. Uppdateringen åtgärdar en sårbarhet som klassats som viktig. Ett framgångsrikt utnyttjande kan leda till exekvering av godtycklig kod i den aktuella användarkontexten.

Berörda produktversioner

Produkt

Version

Plattform

RoboHelp

RH2020.0.7 och tidigare versioner 

Windows och macOS

Lösning

Adobe klassar dessa uppdateringar med följande prioritetsklassificeringar och rekommenderar användare att uppdatera till den senaste versionen:

Produkt

Version

Plattform

Prioritet

Tillgänglighet

RoboHelp

RH2020.0.8

Windows och macOS

3

Sårbarhetsinformation

Sårbarhetskategori

Sårbarhetens inverkan

Allvarlighet

CVSS-baspoäng 

CVSS-vektor

CVE-nummer

Serveröverskridande skriptning (XSS) (CWE-79)

Exekvering av godtycklig kod

Viktigt

6.5

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-23201

Tack

Adobe tackar MCKINEY,KRISTI (Agilent USA) för att ha rapporterat problemet (CVE-2022-23201) och för att de har samarbetat med Adobe för att hjälpa till att skydda våra kunder.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?