Fullständiga anvisningar för uppgradering av versioner (5.0+) av Adobe Sign för Microsoft Dynamics CRM.

Översikt

Du uppgraderar enkelt Adobe Sign för Microsoft Dynamics-lösningen från någon 5.x-version eller senare genom att importera det nya paketet, kontrollera några konfigurationselement och sedan installera paketet. Detta brukar inte ta mer än max 15 minuter för de flesta administratörer.

Avinstallera INTE det befintliga paketet.

Uppgraderingsfunktionen uppdaterar det befintliga paketet med det nya innehållet på plats.

Tidigare anpassningar finns kvar och användarupplevelsen förändras inte.

 

Kontakta din Customer Success Manager för att få uppgraderingspaketet.

Installera paketet

Logga in i Dynamics CRM-miljön som administratör

  • Navigera till Inställningar > Lösningar
Navigera till Meny > Inställningar > Lösningar

Sidan Samtliga lösningar visas:

  • Klicka på ikonen Importera
Ikonen Importera

Sidan Välj lösningspaket visas:

  • Leta upp Adobe Sign v6-filen som du hämtat
  • Klicka på Nästa
Bläddra till binärfilen för Adobe Sign v5

Sidan Lösningsinformation visas:

  • Klicka på Nästa
Sidan Lösningsinformation

Sidan Importalternativ visas:

  • Kontrollera att Stadium för uppgradering är avmarkerad
  • Kontrollera att Skriv över anpassningar har valts
  • Kontrollera att alternativet Aktivera eventuella bearbetningssteg för SDK-meddelanden... är markerat
  • Klicka på Importera
Sidan Importalternativ

Sidan Importerar lösning visas och paketet importeras.

Det kan ta några minuter. När processen har avslutats bör du få ett meddelande om att åtgärden lyckats.

  • Klicka på Stäng
Det importerade paketet

Ändringar i version 6

Avtalsmallar har tagits bort från användaråtkomst och hanteras under administratörens överinseende.  Användare kan inte längre definiera sina egna mallar utan har i stället en lista med valbara mallar när man ska skicka ett avtal.  Detta gör det mer enhetligt i alla transaktioner och att datamappningar tillämpas på samma sätt.

När uppdateringen är klar läggs alla tidigare användardefinierade avtalsmallar på sidan Avtalsmallar och blir inaktiverade. Man bör granska varje mall, ta bort eventuella dubbletter och redigera/spara sådant som kan användas i hela organisationen.

Själva mallarna har utökats.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy