Skapa formulär i Acrobat

När du skapar formulär i Acrobat kombineras texttaggar och dra-och-släpp från Adobe Sign-tjänsten. Med hjälp av formulärfälten och justeringsverktygen i Acrobat placerar du de fysiska fälten i dokumentet. När fälten har placerats använder du en modifierad version av Texttaggar för att definiera egenskaperna för fälten.

När dokumentet har överförts läser systemet av taggen och formulärfältets storlek, och därefter genereras ett Adobe Sign-fält i dess ställe.

Den här handboken beskriver hur du använder de olika verktygen i Acrobat samt de olika taggegenskaper du kan använda.

Formulärfält i Acrobat

Menyn Formulär

 1. Öppna Acrobat och klicka på knappen Verktyg i det övre vänstra hörnet.

 2. Välj Förbered formulär och klicka sedan på Lägg till.

  Klicka på Välj en fil eller Skanna ett dokument, beroende på om du vill lägga till formulärfält i en befintlig PDF-fil eller börja med ett pappersdokument som du sedan skannar.

  Acrobat söker igenom dokumentet efter understrukna mellanslag eller tomma rutor och placerar automatiskt formulärfält på de här platserna. I den här processen namnges också alla fält baserat på den text som står intill det fält som placeras ut. Slutligen ersätts namnen på alla dessa fält med taggar. Om ingen tagg behövs för ett visst fält behåller det sitt unika namn för att undvika eventuella problem med s.k. korspollinering.

  Korsfältspollinering är den process som används i Adobe Sign för att kopiera data från ett fält till ett annat, om de har samma namn.

Fälttyper

Var uppmärksam på vilka formulärfält du använder när du skapar formulär med Acrobat. Det är bara nedanstående formulärfält som överförs till Adobe Sign, och om du använder andra fält kan detta orsaka problem med dokumentet.

Textfält

Textfältet är det formulärfält som du använder oftast. Beroende på vilken PDF-tagg som läggs till kan dessa fält även ändras till alternativknappar och kryssrutor.

Kryssruta

Kryssrutor överförs till Adobe Sign och bör användas när användaren ska markera alla alternativ som stämmer.

Dessa fält har två lägen, markerade och omarkerade. I fältegenskaperna kan du ange vad exportvärdet ska vara när rutan är markerad. Det här exportvärdet används i villkorssatser eller ekvationer för beräknade fält.

Alternativknapp

Alternativknappar överförs till Adobe Sign och bör användas när användaren bara ska välja ett alternativ i en grupp.

Du måste ha minst två alternativknappar i en grupp. Vart och ett av dessa alternativ kan ha en angett exportvärde. Det här exportvärdet används i villkorssatser eller ekvationer för beräknade fält.

Listruta

Listrutor överförs till Adobe Sign och bör användas när användaren ska välja i en lista.

I egenskaperna för formulärfältet anger du alternativ som är tillgängliga i den här listan. Varje alternativ innehåller den text som ska visas och dess exportvärde. Om du klickar på ett alternativ som du skapat används det som standardalternativ. Om du inte vill ha något standardalternativ klickar du bara i ett tomt utrymme i listan, så att inget är markerat.

Placera fält

 1. Verktygsfältet i Acrobat visar uppgifter för att skapa och redigera formulärfält. Klicka på knappen Lägg till ett textfält i verktygsfältet.

 2. Markören ändras som bilden nedan visar. Klicka en gång för att placera fältet på den plats du klickar. Du kan också klicka och dra för att ändra storlek på fältet.

  När fältet placerats på sidan visas ett litet fönster. Här kan du ändra namnet på fältet. Om du bara lägger till fält i dokumentet kan du hoppa över det här steget. Du kan ändra fältnamnen senare.

  Dra en av de blå rutorna (eller handtagen) om du vill ändra storlek på fältet.

Verktyg för att justera och ändra storlek på formulärfält

När fälten har placerats ut ungefärligt i dokumentet kan du använda verktygen i Acrobat för att göra fälten ungefär lika stora och justera deras placering.

Om det finns två fält som är olika stora, och du vill att de ska vara lika stora, drar du markören runt fälten för att markera dem. Du kan också klicka på ett fält och sedan Ctrl-klicka på ett annat fält.

När du anger storlek och justering för flera fält väljer du menyåtgärd genom att högerklicka på det fält som har rätt justering eller rätt storlek.

I det här exemplet vill vi att Text4 ska ha samma storlek som Text3. Markera båda, högerklicka på Text3 och välj Ställ in fält till samma storlek > Båda.

Text4 är nu lika stort som Text3. Nu vill vi att vänster sida av Text4 ska justeras mot vänster sida av Text3. Se till att båda fälten fortfarande är markerade. Högerklicka sedan på Text3 och välj Justera, distribuera eller centrera > Justera vänster.

Använda taggar i formulärfält

PDF-taggar är likadana som texttaggar, men i stället för att taggen placeras direkt i dokumentet namnger du formulärfältet med taggen. De klammerparenteser som omger texttaggar används inte heller i PDF-taggar.

Du kan läsa om texttaggar här.

När du har lagt till alla formulärfält i dokumentet visas en lista över fälten i den nedre delen av panelen till höger. Använd den här listan för att hitta och komma åt alla formulärfält i dokumentet snabbt, utan att vara på sidan.

Eftersom namnen på fälten visas här är det enkelt att ändra eller kontrollera taggarna.

Om du ändrar namnet på ett formulärfält till en tagg kan du använda alla de fältegenskaper som identifieras av Adobe Sign, och du slipper ta upp plats i dokumentet som texttaggar skulle göra.

Om du vill visa egenskapsmenyn för formulärfältet dubbelklickar du på fältet eller högerklickar och väljer Egenskaper på menyn. Du kan också dubbelklicka eller högerklicka på posten i fältlistan till höger.

På fliken Allmänt i fönstret Egenskaper visas fältets namn, verktygstips och vanliga egenskaper.

 • Namn: Där taggen för formulärfältet läggs till.
 • Verktygstips: Information som visas när muspekaren förs över fältet.
 • Skrivskyddad: Fältet är inte tillgängligt och kan inte redigeras. Används oftast om information fylls i fältet via en integrering eller en CSV-fil.
 • Obligatoriskt: Markerar fältet som obligatoriskt, vilket innebär att signeringsprocessen inte kan slutföras utan att fältet fylls i.

Om du vill skapa ett fält med flera rader väljer du Fält med flera rader på fliken Alternativ.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy