Funktionen i Adobe Sign som döljer guidad navigeringen vid signeringsprocessen är tillgänglig på tjänstens företagsnivå

Funktionsbeskrivning

Som standard har alla mottagare en guidad navigering som tar mottagaren till nästa tilldelade fält. 

Pilen Start/Nästa och den obligatoriska fälträknaren (längst upp till höger i fönstret) tar mottagaren till nästa obligatoriska fält i formuläret.

Normal Navigation

Genom att dölja navigeringen måste mottagaren bläddra igenom den fullständiga texten för att se fältplaceringen och inte bara hoppa över innehållet i avtalet.

När navigeringen tas bort, försvinner pilen Start/Nästa och den obligatoriskt fälträknaren visar endast text som indikerar antal resterande obligatoriska fält, men fungerar inte som en länk för att flytta mottagaren till det fältet.

 

Hidden Navigation


Så här fungerar det

För avsändaren blir det inget merarbete.  Inställningarna styr alla avtal under konto/grupp.

Signeraren får antingen en guidad navigering eller inte, beroende på hur inställningen är konfigurerad:

  • Alla (standard) – Den här inställningen aktiverar guidad navigering för alla mottagare av avtalet.
  • Interna – Inställningen aktiverar guidad navigering för mottagare som finns i ditt Adobe Sign-konto.
    • Observera att användare i ditt Adobe Sign-konto är annorlunda än användarna på ditt företag.  För att en användare ska betraktas som ”intern” måste användarens e-postadress läggas till som användare i din användarlista. Användarens status är inte relevant.
  • Externa – Endast externa mottagare har guidad navigering.
    • Externa användare är användare vars e-postadresser inte finns som användare i ditt Adobe Sign-konto.
  • Inga – Inga mottagare har guidade navigering.


Så här aktiveras/inaktiveras funktionen

Vägled mottagare genom formulärfält när de fyller i och signerar avtal och funktionen aktiveras som standard för alla mottagare i kontot.

Administratören för kontot kan konfigurera inställningarna genom att gå till Konto > Kontoinställningar > Signaturinställningar > Vägled mottagare genom formulärfält när de fyller i och signerar avtal

Gruppnivåinställningar tillåts och åsidosätter kontonivåvärden för den gruppen.

Gruppnivåinställningar finns närvarande inte i användargränssnittet, och om du vill ha gruppnivåinställningar installerade kontaktar du Adobe Sign Support.

NAv to Setting

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy