Förbestämd e-post

För dig som skickar avtal till samma mottagare mer än en gång, kommer förbestämda e-postadresser att snabba upp processen och hjälpa dig att minska eventuella felskrivningar.

Den nya skickafunktionen har förbättrats för att stödja förbestämda e-postadresser som baseras på avtalen som läses in till sidan Hantera när du loggar in. Varje e-postadress som associeras med avtal på fliken Hantera, oberoende av om det är en avsändare, mottagare eller kopierad person, kommer att indexeras.

När du börjar skriva en e-postadress, visas alla eventuella matchningar i alfabetisk ordning, vilket gör att du bara behöver ange den första delen av e-postadressen och sedan använda antingen piltangenter på tangentbordet eller musen för att markera adressen i listan.

Med hjälp av musen fylls mottagarfältet i med den valda e-postadressen. När du använder piltangenterna kan du flytta fokus i listan och sedan välja mellan tabbtangenten och Enter för att välja en adress.

Exempel på förbestämd lista med e-postadresser

Obs!

Indexet skapas när du loggar in första gången. Om du skickar ett avtal till en ny e-postadress, kommer den inte att läggas till i indexet förrän nästa gång du loggar in.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto