Den här sidan innehåller artiklar om metodtips som skapats från insikter och kunskaper som vi fått vid våra kundkontakter under distributionen av Adobe Sign.

Skapa en effektiv distributionsstrategi (PDF: 182 KB)

Snabb och upprepad distribution i hela organisationen för att därefter upprepa hela processen för andra områden, avdelningar och/eller affärsenheter, kommer att leda till snabbare fördelar, tidsbesparingar och minskade kostnader för företaget.

Effektivisera juridiska arbetsflöden (PDF: 1,09 MB)

Anpassning av juridiska inställningar av Adobe Sign kan realisera stora kostnads- och tidsbesparingar och andra fördelar, som exempelvis standardisering, enkel hantering, harmonisering och säkerhet vid kontraktshantering. 

Skapa en effektiv plan för distributionskommunikation (PDF: 2,16 MB)

Förbättra anpassning och slutanvändarens upplevelse av Adobe Sign-implementeringen med en anpassad kommunikationsstrategi.

Flytta arbetsflöden från papper och bli digital (PDF: 1 MB)

Gör om befintliga arbetsflöden på papper till digitala arbetsflöden och använd dessa metodtips för att effektivisera och förbättra användarupplevelsen och få bättre datakvalitet.

Fem steg för att utveckla en effektiv utbildningsplan (PDF: 191 KB)

Onboarding-ansvariga kan försäkra dig om att du får de resurser som behövs för att distributionen av ditt första användningsfall ska lyckas. Dessutom kan du lära dig skapa en effektiv utbildningsplan för Adobe Sign-slutanvändare när ni gör fler distributioner, lägger till nya användare eller kompletterar med ytterligare användningsfall. 

Använda digitala signaturer (PDF: 978 KB)

Lär dig hur digitala signaturer fungerar med Adobe Sign och Adobe Acrobat. 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy