Alternativet att skapa widgetar (online/inbäddade formulär) är tillgängligt för kunder på företagsnivå.

Skapa en widget

En widget är ett signerbart webbformulär som du kan skapa och länka till, eller bädda in på en webbplats, så att flera personer enkelt kan komma åt ditt dokument och signera det. Det är särskilt användbart när du vill publicera ett formulär på din webbplats för signering.

Varje signerare fyller i formuläret individuellt och varje enskild händelse registreras på fliken Hantera som ett enskilt avtal.

Du kan ställa in en widget för att ha permanenta motsignerare. Dessa personer signerar alltid efter det att den person som besökte widgeten slutförde och signerade formuläret.

Stegen i korthet

1. På sidan Kontrollpanel klickar du på länken Skapa widget.

2. Ange ett namn för widgeten i fältet Widgetens namn.

3. Ange widgetens första användares roll. Det kan vara vilken roll som helst som tillåter signering, även om signering inte krävs för vissa roller.

4. Ange den autentiseringsmetod som du vill använda för widgetens första användare genom att välja ett av värdena i rullgardinsmenyn Widget-autentisering.

5. Ange vid behov e-postadressen/e-postadresserna till widgetens motsignerare i fältet Motsignerare.

◘ Ange lämplig mottagarroll för varje motsignerare.

◘ Ange, vid behov, alternativ för identitetsverifiering för motsignerare.

6. Dra och släpp filer i området Filer eller överför dokument via länken Lägg till filer.

7. Om du vill kan du ange ett lösenord för att begränsa vem som kan visa den signerade PDF-filen.

◘ Lösenordet sparas inte någonstans där det kan visas i Adobe Sign. Du måste därför manuellt spara lösenordet utanför Adobe Sign.

8. Ange widgetspråk om du vill.  

◘ Det här alternativet styr vilket språk som används i instruktionerna på skärmen och i e-postmallen som används för att kommunicera status för varje widgethändelse.

9. Markera alternativet Förhandsgranska, placera signaturer eller lägg till formfält.

10. Klicka på Nästa.

11. Placera ut fälten när utvecklingsmiljön har lästs in.

◘ Det är viktigt att ange rätt mottagare för varje fält.

◘ Obs! Varje mottagare som har minst ett signaturfält, måste även ha minst ett e-postfält. Om ett e-postfält inte läggs till för en signerare kommer ett signaturblock att läggas till längst ned i widgeten.

12. Klicka på Spara när alla fält placerats ut och tilldelats en mottagare.

13. Sidan läses in på nytt för att visa en förhandsgranskning av widgeten.

◘ Högst upp på sidan finns länkarna som du kan använda för att distribuera eller bädda in widgeten. Du kan använda någon eller alla av dem – de länkar alla till samma formulär/mall. 

 

 

Så här fungerar det

 1. Kontrollpanelen klickar du på Skapa widget i avsnittet Ytterligare funktioner.

  Nav to Widget
 2. Ange Widgetens namn på nästa sida.

  • Du kan inte redigera namnet på widgeten, så se till att rätt namn anges.
  Widget - Name
 3. Konfigurera widgetdeltagare för rätt roll (alternativen varierar beroende på administratörskonfigurationen).

  • Signerare – Signerare måste lägga till en signatur och fylla i de fält som krävs
  • Godkännare – Godkännare kan fylla i fält, men de behöver inte signera
  • Accepterande – Personer som accepterar kan precis som godkännare fylla i fält, men de behöver inte signera
  • Formulärifyllare – Formulärifyllare kan bara fylla i fält, de kan inte ha ett signaturfält tilldelat.

   

  Widget Recipient Role

  Välj metod för Widget-autentisering. Det här är autentiseringsmetoden som kommer att visas när widgetens signeringsprocess startas (även om den som startar processen inte nödvändigtvis själv ska signera):

  • Ingen – Det här alternativet använder bara e-postverifikation när widgeten har skickats.
  • Lösenord – För lösenordsalternativet måste mottagaren ange ett lösenord innan dokumentet kan visas.
  • Social – Mottagarna måste autentisera sig via en social webbplats innan dokumentet kan visas.
  • Kunskapsbaserad autentisering (KBA) – KBA kan aktiveras som verifieringsmetod om ditt konto är konfigurerat att tillåta ett obegränsat antal KBA-transaktioner. Tänk på att KBA bara är tillgängligt i USA.
  Widget - Recip Verification
 4. Om du vill att widgeten ska motsigneras:

  • Ange e-postadresserna till parterna som du vill ska motsignera eller godkänna avtalet under avsnittet Motsignerare:
   • Du kan inkludera dig själv (den som skapat widgeten) genom att klicka på länken Lägg till mig till höger.
   • Ange rätt roll för varje signerare. Alla roller som aktiveras av administratören kommer att vara tillgängliga.
   • Ange rätt autentiseringsmetod för varje motsignerare.
   • Alla angivna motsignerare måste signera/godkänna i den ordning som du anger dem för att avtalet ska slutföras.

  Obs!

  Kom ihåg att motsignerare alltid är de sista signerarna. Processen börjar alltid med den person som besöker widgeten.

  Widget -= Countersigner
 5. Dra och släppa filerna som du vill använda som bas för din widget i området Filer, eller klicka på Lägg till filer och gå till dokumentet på en nätverksenhet eller inbyggd fillagring.

  Widget - Files
 6. Ange Alternativ

  • Lösenordsskydd – Markera rutan om du vill använda ett lösenord för att öppna den sista PDF-filen som skapats av widgeten för signering.  Du uppmanas att ange lösenordet.
  • Mottagarens språk – Den här inställningen anger vilket språk som används för instruktionerna på skärmen samt i e-postmeddelanden som gäller widgeten.
  Widget - Options
 7. Markera alternativet Förhandsvisa och lägg till signaturfält och klicka på Nästa.

  Widget - Next
 8. Sidan uppdateras och visar de överförda fälten i redigeringsmiljön.

  Dra de nödvändiga fälten från sidans högra del till dokumentet efter behov.

  Kom ihåg att placera minst ett signaturfält och ett e-postfält för varje signerare, inklusive den första signeraren och alla motsignerare.

  Obs!

  Alla signerare/godkännare måste ha ett e-postfält i tillägg till signaturfältet. Om ett e-postfält inte placeras kommer programmet att placera ett signaturblock längst ned i dokumentet.

  Add Fields
 9. Klicka på knappen Spara längst ned i högra hörnet när alla fält har placerats.

 10. Du kommer nu till sidan där du skapar widget-posten. Här kan du hämta webbadress till widgeten och den JavaScript-kod som du kan använda för att bädda in den.

  Du kan också testsignera widgeten.

  Widget - Post Create

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy