Använda en biblioteksmall

En biblioteksmall är en mall med flera fält som kan användas många gånger. De sparas antingen som en formulärfältsmall eller som ett biblioteksdokument. Den som skapade biblioteksmallen kan ställa in behörighetsnivån för att avgöra vem som ska ha åtkomst för att kunna använda och skicka dessa mallar.

Biblioteksdokument

Klicka på länken Lägg till filer och sedan på länken Biblioteksdokument när du vill använda ett biblioteksdokument.

Koppla ett biblioteksdokument till ett avtal

Du kan sedan markera rutorna intill dokumenten som ska bifogas och klicka på den blåa Bifoga-knappen. Det här dokumentet och dess fält bifogas då till transaktionen så att det enkelt kan skickas.

Formulärfältsmall

  1. Klicka på fliken Skicka, lägg till mottagarnas e-postadresser, ge transaktionen ett namn, skriv ett meddelande och överför eller bifoga dokumenten som du vill skicka.
  2. Markera kryssrutan Förhandsvisa och lägg till signaturfält.
  3. Klicka på den blåa knappen Nästa.
Alternativet Förhandsgranska är aktiverat

Dra-och-släpp-fönstret för redigering öppnas så att du kan placera olika fält i dokumentet eller använda en tidigare sparad formulärfältsmall.

När du vill använda en formulärfältsmall klickar du på ikonen Fält och sida i det övre vänstra hörnet i fönstret.

Alternativet Mall på redigeringssidan

Välj vilken formulärfältsmall som ska användas och vilken sida som mallen ska börja på.

När du har justerat eller placerat fälten i dokumentet, klickar du på den blåa Skicka-knappen längst ned till höger på skärmen för att skicka dokumentet med de placerade fälten.

Obs!

Det går att använda flera formulärfältsmallar på ett enskilt dokument. Du behöver bara upprepa stegen som du använder för en formulärfältsmall för varje mall som du vill använda. Alla fält kommer då att visas i dokumentet.

Obs! Se till att inte ha överlappande fält när du använder flera formulärfältsmallar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy