Index för inställningar

Det här är en omfattande lista med alla inställningar som finns i Adobe Sign. Inställningarna visas så som de visas i programmet.

Personliga inställningar

Min profil

Förnamn – Ditt förnamn så som det kommer att visas i signerade dokumentet och e-postmeddelanden

Efternamn – Ditt efternamn så som det kommer att visas i signerade dokumentet och e-postmeddelanden

Initialer – Dina initialer så som det kommer att visas i initialfält (max. tre tecken)

Företag – Ditt företagsnamn så som det kommer att visas i företagsfält

Jobbtitel – Din titel så som den kommer att visas i titelfält

Telefonnummer – Ditt telefonnummer

Ändra e-postadress – Visar den aktuella e-postadressen som är länkad till vårt användar-ID. Om du vill ändra anger du den nya e-postadressen här

Bekräfta e-postadress – Ange samma önskade e-postadress i detta fält för att ändra adressen länkad till ditt användar-ID

Mer om att ändra e-postadressen

Faxriktnummer – Ange det lokala riktnumret för faxtransaktioner

Tidszon – Ange din tidszon

 

Ändra lösenord

Nuvarande lösenord – Ange ditt aktuella lösenord

Nytt lösenord – Ange ditt nya lösenord

Bekräfta nytt lösenord – Ange det nya lösenordet igen

 

Åtkomsttoken

En lista över åtkomsttoken som rör Adobe Sign REST API

 

eFax-integreringar

En stegvis process för att länka ditt eFax-nummer till Adobe Sign

 

Twitter-integrering

En möjlighet att länka ditt Twitter-konto till Adobe Sign

 

Händelser/Larminställningar

Mina händelser/larm

Delade händelser/larm

Ignorera helger när du skapar larm – Inaktivera meddelanden för helger

Skicka en sammanfattning av mina händelser och larm – Ange datum och tid för att få en sammanställning

 

Min signatur

Din sparade signatur

Dina sparade initialer

Signaturinställningar

Signaturtyp

Ett klick

Avancerad

Biometrisk

 

Ytterligare inställningar

Kräv att signerare accepterar användningsvillkoren vid e-signering

Kräv av signerare att de tillhandahåller sin jobbtitel när de e-signerar

Kräv av signerare att de tillhandahåller sitt företagsnamn när de e-signerar

Kräv att signerare uppger en orsak när de avböjer att signera

Tillåt signerare att skicka tillbaka en skriven signatur via fax i stället för e-signering

 

Signeraridentitet

Webbidentitet – Tillåt att signerare kan uppge sin webbidentitet till externa webbplatser (t.ex. Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo!, Microsoft Live eller Twitter)

Aktivera verifiering av webbidentitet för signerare

 

Widget för e-postverifiering

Verifiera signerares e-postadress

Användare & grupper

Visa alla användare

Skapa en ny användare

Skapa eller uppdatera flera användare samtidigt

Användare i din organisation

Exportera användarlista – Exportera en .CSV-fil med alla användare i ditt konto

Visa endast aktiva användare – Avmarkera för att inkludera användare med status Väntar, Skapad eller Inaktiv

Användarinfo

 

Skapa ny användare – Skapa en ny användare i ditt konto

Visa deras avtal – Om du vill att användarens konto ska delas med dig då det skapas

 

Visa grupper

Gruppinformation – Information som du kommer åt genom att klicka på gruppnamnet

Gruppnamn – Ändra namnet på gruppen

Inställningar – Länk för att komma åt inställningarna för den specifika gruppen

Kräv av signerare att de tillhandahåller sin jobbtitel när de e-signerar

Kräv av signerare att de tillhandahåller sitt företagsnamn när de e-signerar

Tillåt signerare att skicka tillbaka en skriven signatur via fax i stället för e-signering

Bifoga en CSV-fil med formulärdata till avsändarens undertecknade e-postavtal

Certifiera kopia av dokumentet för

Bifoga en PDF-kopia av det signerade dokumentet i e-post skickad till

Använd e-signaturmärkning (längst ned) på...

Bifoga revideringsrapport för slutförda dokument

Sammanfoga flera dokument till ett dokument efter signering

Skicka en extra kopia av alla signerade avtal till de här e-postadresserna

Twitter-integrering

Tillåt användare att skicka uppdateringar till sina Twitter-konton

Delegering för användare i mitt konto

Delegering för användare utanför mitt konto

Behörighet att signera

Vilka användare i mitt konto har behörighet att signera? – Ange om alla eller ingen ska kunna signera som standard (signeringsbehörighet måste ändras för varje användare)

Ange en tidszon att använda för avtal som skapas av användare i det här kontot – Ange en specifik tidszon för användarna i den här gruppen

Användare

Skapa en ny användare

Tilldela användare till den här gruppen – Öppnar lista så att du kan tilldela flera användare till den här specifika gruppen

 

Kontoinställningar

Globala inställningar

Bifoga en CSV-fil med formulärdata till avsändarens undertecknade e-postavtal

Begränsad dokumentsynlighet

Certifiera kopia av dokumentet för

Bifoga en PDF-kopia av det signerade dokumentet i e-post skickad till

Bifoga revideringsrapport för slutförda dokument

Sammanfoga flera dokument till ett dokument efter signering

Skicka en extra kopia av alla signerade avtal till de här e-postadresserna

Ladda upp signerat dokument

Twitter-integrering

Tillåt användare att skicka uppdateringar till sina Twitter-konton

Delegering för användare i mitt konto

Delegering för användare utanför mitt konto

Behörighet att signera

Vilka användare i mitt konto har behörighet att signera? – Ange om alla eller ingen ska kunna signera som standard (signeringsbehörighet måste ändras för varje användare)

Ange en tidszon att använda för avtal som skapas av användare i det här kontot – Ange en specifik tidszon för användarna i det här kontot

Inställningar för gruppadmin

Gruppadministratörer kan lägga till nya användare till sina grupper

Gruppadministratörer kan redigera inställningar för sina grupper

 

Rapportinställningar

Behörighet

Behörigheter för gruppadministratörer

Användarbehörigheter

Export av rapportdata

Resultatmål – Ange resultatmål genom att ange tröskelvärden för måttfärger på startsidan

Benchmarking – Adobe Signs Comparitive Benchmarking använder du för att jämföra ditt kontos prestanda med andra Adobe Sign-kunder inom samma bransch. När den här funktionen är aktiverad, kombineras anonyma data från ditt konto med data insamlade från andra Adobe Sign-kunder.

 

Säkerhetsinställningar

Policy för inloggningslösenord

Styrka för inloggningslösenord

Inställningar för enskild inloggning

Typ av PDF-kryptering

Partnerprogram

Tillåtna IP-intervall

Kontodelning

Verifiering av signeraridentitet

Signeringslösenord för avtal

Lösenordsstyrka för avtalssignering

Kunskapsbaserad autentisering

Svårighetsgrad för kunskapsbaserad autentisering

 

Skicka-inställningar

Visa sidan Skicka efter inloggning

Skicka dokument för godkännande

Bifoga dokument

Automatiskt ifyllt dokumentnamn

Meddelandemallar

Tillåtna signaturtyper

Inställningar för avsändarsignatur

Påminnelser

Lösenordsskydd för signerade dokument

Inställningar för verifiering av signeraridentitet

Verifiering av signeraridentitet för signerare i mitt konto

Förfallotid för dokument

Förhandsgranska, placera signaturer eller lägg till formfält

Signeringsordning

 

Meddelandemallar

 

Signerarmeddelanden

 

SAML-inställningar

 

Externt arkiv

 

Google-integrering

 

Uppdatera fakturainformation

Kontospråk

Språkinställning för konto

 

Signeringsspråk

E-postinställningar

E-postinställningar

 

Bilder för sidhuvud och sidfot

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy