Stödet för texttaggar v. 1 upphör

Stödet för den äldre syntaxen för texttaggar (version 1) upphör

I kommande versioner (exakt datum har inte bestämts) saknas stöd för nya dokument som överförs med den föregående versionen av texttaggsyntaxen med understreck.

Om du har dokumentmallar med den äldre versionen av texttaggar ska du uppdatera dokumentmallarna till texttaggsyntax version 2.0 så fort som möjligt.

Anledning

Texttaggsyntaxen version 2.0 gör att du kan skapa formulärfält som stöds i webbgränssnittet, med bland annat villkorliga formulärfält, beräknade formulärfält och avancerad fältverifiering.

Texttaggarna version 2.0 använder bara understreck på båda sidorna om ”es”-identifieraren.

Alla andra delar av taggen avgränsas av kolon.

Exempel på äldre versioner av texttaggsyntax och hur samma tagg ser ut med den nya syntaxen v. 2.0:

Äldre stil                                                                            Ny stil i v. 2.0

{{sig_es_signer_signature}}                                           {{sig_es_:signer:signature}}

Ett signaturfält med namnet ”sig” som tilldelats signeraren

 

{{address_es_signer1}}                                                    {{address_es_:signer1}}

Ett valfritt fält med namnet ”address” som tilldelats den första signeraren

 

{{CB1_es_checkbox}}                                                      {{CB1_es_:checkbox}}

Ett valfritt kryssrutefält med namnet ”CB1” som har tilldelats Vem som helst

 

{{init1_es_signer_initials_showif(CB1=checked)}}      {{init1_es_:signer:initials:showif(CB1=checked)}}

Ett initialfält med namnet ”init1” som tilldelats till signeraren och som bara visas om kryssrutefältet med namnet ”CB1” har markerats.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online