Grundläggande kurser i Adobe Sign: Så här skickar och signerar du

Adobe Sign, kurs 101 – Grundläggande funktioner

Kurs 101 – Förbereda och skicka

Den vanligaste transaktionen är att skicka till en signerare. Lär dig hur du skapar en transaktion, överför dokument och placerar fält med dra-och-släpp på redigeringsskärmen. 

Klicka här för att ta del av denna utbildning.

Kurs 101 – Introduktion till Förifyllnad

I scenen Förifyll av avsändare kan avsändaren av dokumentet interagera med fält innan dokumentet skickas för signering. Nu när du vet hur du placerar fält, ska du lära dig att redigera fältinställningarna och ställa in rollvärdet. Det är rollen som avgör vem som kan interagera med specifika fält.

Klicka här för att ta del av denna utbildning.

Kurs 101 – Skicka till flera signerare

Att skicka ett dokument till flera signerare görs enkelt genom att du ställer in rollvärdena för fälten. Nu när du känner till hur du ska placera fälten och redigera fältinställningarna, ska du lära dig hur du ställer in roller för att tillåta flera signerare att interagera med de fält som du har tilldelat dem.

Klicka här för att ta del av denna utbildning.

Kurs 101 – Skicka till signerare som använder samma e-postadress

Du kan skicka en transaktion till två olika signerare, som delar en e-postadress. Vi kallar den här funktionen för man- och hustrusignering. Det är viktigt att du definierar rollerna korrekt för att säkerställa att rätt signerare undertecknar på rätt plats.

Klicka här för att ta del av denna utbildning.

Kurs 101 – Endast jag signerar

Om du försöker skicka ett dokument som endast kräver din signatur och ingen annans, använder du bara funktionen Endast jag signerar. Lär dig hur du lägger till fält som du kan interagera med och endast lägga till din signatur, för att sedan skicka ditt signerade dokument till en mottagare så att han/hon kan se det.

Klicka här för att ta del av denna utbildning.

Kurs 101 – Hjälp om signering

När du har skickat dokumentet kan mottagaren interagera med fälten och signera där du har angett. Lär dig hur du signerar ett dokument som har skickats med Adobe Sign.

Klicka här för att ta del av denna utbildning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy