Hämta ditt digitala ID. Börja med att logga in i molnet.

Vad är molnsignaturer?

Molnbaserade digitala signaturer, eller fjärrsignaturer, är en ny generation av digitala signaturer som fungerar på datorer, mobila enheter och webben – och uppfyller de högsta nivåerna för överensstämmelse och säkerhet för autentisering av undertecknaren. För varje undertecknare utfärdas ett certifikatbaserat digitalt ID av en förtroendetjänstleverantör (TSP). När ett dokument undertecknas, används ID med en personlig PIN-kod samt andra verifieringssteg för att bevisa undertecknarens identitet. Läs beskrivningen av lösningen.

Underteckna online med ett molnbaserat digitalt ID

Följ dessa anvisningar för att få ditt molnbaserade digitala ID.

  1. Välj en förtroendetjänstleverantör nedan.  
  2. Registrera dig enligt leverantörens anvisningar för att få ditt ID.
  3. Starta om signeringsprocessen och välj din nya autentisering för att underteckna dokumentet.

Är du inte beredd att köpa ännu? Få ett kostnadsfritt digitalt ID att testa >

Förtroendetjänstleverantörer

Adobe är den första globala leverantören som levererar lösningar baserade på en öppen standard som utvecklatstilldelas branschledare i Cloud Signature Consortium (CSC). Förtroendetjänstleverantörerna i listan nedan erbjuder digitala ID:n och andra lösningar som fungerar i överensstämmelse med den nyastandarden,eller kommer att tillhandahålla överensstämmande lösningar snart. De är säkerhetsexperter som uppfyller de mest stringenta kraven på förkontroller och säkerhetsidentiteter, exempelvis kvalificerade elektroniska underskrifter i europeiska eIDAS-förordningen. Adobe Sign ger dig frihet att välja, så du kan välja den leverantör som passar dina egna unika krav på överensstämmelse.

Tillgängligt nu

BankID – Norge

BankID är den mest mångsidiga lösningen för elektronisk identifiering i Norge, med över 3,9 miljoner aktiva användare. Oavsett om du signerar ett inköpsavtal, lägger ett bud på ett hus eller registrerar dokument med BankID kan du alltid verifiera vem du är med en säkerhetsdosa eller mobilt BankID.

Hämta ett digitalt ID

BankID – Sverige

BankID är den ledande elektroniska identifieringen i Sverige med över 7,5 miljoner aktiva användare. Adobe Sign-kunder kan enkelt få juridiskt bindande avancerade elektroniska signaturer för svenska medborgare med hjälp av BankID-identiteten utgiven av sina banker.

Hämta ett digitalt ID

Beijing Certificate Authority Co., Ltd. (även kallat BJCA)

BJCA är en leverantör av förtroendetjänster och informationssäkerhetslösningar som grundades i Kina och en av medlemmarna i Adobes root-förtroendeprogram och Cloud Signature Consortium.
BJCA är en pionjär inom molnbaserade certifikat och erbjuder CSC-kompatibla lösningar som används inom e-förvaltning, ekonomiska tjänster, medicinsk information och andra typer av verksamheter.

Hämta ett digitalt ID

DTrust

Berlinbaserade D-TRUST GmbH är ett företag i Bundesdruckerei Group. D-TRUST är en av pionjärerna inom säkra digitala identiteter. Företaget har noterats hos den tyska federala nätverksbyrån som en kvalificerad, betrodd tjänsteleverantör i enlighet med den europeiska eIDAS-förordningen sedan 2016. Företaget utfärdar kvalificerade digitala certifikat för elektroniska signaturer, sigill och kvalificerade fjärrunderskrifter. De erbjuder också andra PKI-produkter och -tjänster, så som AusweisIDent-tjänsten.

Hämta ett digitalt ID

Digicert

QuoVadis är ledande inom TSP i EU och Schweiz, och de har specialiserat sig på kvalificerade digitala certifikat och relaterade tjänster för Europa. En del av DigiCert, världsledande leverantör av TLS/SSL, IoT- och andra PKI-lösningar. QuoVadis har verksamhet i Schweiz, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Bermuda.

 

Digidentity

Digidentity är ett globalt företag för identitetskontroll online som specialiserat sig på att skapa kvalificerade och avancerade identiteter genom enbart digital registrering. Digidentitys innovativa teknik kombinerar intuitiv användbarhet med säkerhet på myndighetsnivå och gör onlineidentifiering enklare, snabbare och säkrare med identitetstjänster som är tillgängliga över hela världen.

Hämta ett digitalt ID

Finnish Trust Network

Finance Finland (FFI) representerar banker, försäkringsbolag, finansbolag, värdepappershandlare, fondförvaltare och ekonomiska arbetsgivare. I vårt medlemskap ingår även leverantörer av lagstadgade försäkringsbolag, som står för mycket av Finlands sociala trygghet.

Hämta ett digitalt ID

GlobalSign

GlobalSign, en ledande certifikatmyndighet som driver affärer runt om i världen och en av de första medlemmarna i root-förtroendeprogrammen för Adobe och Microsoft, erbjuder en hög skalbar, molnbaserad digital signeringstjänst (DSS) som ger fullständiga kompatibla digitala signaturer som är offentligt betrodda och utan hårdvarukrav.

Hämta ett digitalt ID

iDin

iDIN är en tjänst som erbjuds av banker i Nederländerna som gör att kunder kan använda bankernas säkra och pålitliga inloggningsmetoder för att tillämpa en juridiskt bindande avancerad elektronisk signatur i Adobe Sign.

Hämta ett digitalt ID

InfoCert

InfoCert är den största certifikatutfärdaren i Europa och en ledande leverantör av förtroendetjänster som hjälper organisationer med deras digitala interaktioner med kunder/medborgare i överensstämmelse med eIDAS-förordningen på högsta förtroendenivån.

Hämta ett digitalt ID

Intesi

Intesi Group är en italiensk förtroendetjänst och teknikleverantör som erbjuder digitala ID:n för kunder, företag och andraleverantörer av förtroendetjänster i överensstämmelse med CSC- och eIDAS-standarderna. Sedan 2009 har fler än 10 miljoner användare signerat med sin molntjänst.

Hämta ett digitalt ID

Itsme

itsme ger belgiska medborgare en unik, säker mobil identitet. Applikationen itsme erbjuder alla med ett belgiskt e-ID förmågan att använda kvalificerade elektroniska signaturer online och därmed undvika pappersarbete genom att ersätta den gamla handskrivna signaturen.

Hämta ett digitalt ID

NemID

NemID är en vanlig säker inloggning på internet, oavsett om du gör bankärenden online, tar reda på information från de offentliga myndigheterna eller engagerar dig i någon av de många företag som använder NemID.

Hämta ett digitalt ID

Seiko

Seiko Solutions är ett japanskt företag med goda meriter inom fjärranslutna, molnbaserade signaturlösningar och certifierade tidsstämplar. Seiko-förtroendetjänster används av företag inom finansiella tjänster, distributionstjänster och andra typer av verksamheter.

Hämta ett digitalt ID

Asseco

SimplySign by Asseco, en lösning från Polen för mobila enheter och stationära datorer, överensstämmer med CSC- och eIDAS-standarderna och finns tillgängligt i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Hämta ett digitalt ID

Worldline

Worldline tillhandahåller eIDAS-certifierade förtroendetjänster för digital identitet, digital signatur och digitalt bevarande. Worldline är Europas ledande leverantör av molnbaserade betalnings- och transaktionstjänster med inriktning på finans, offentlig sektor, handlare, telekom och samhällsservice.

Smart-ID

Smart-ID är en mobilenhetsbaserad digital identitetslösning som har fler än 2,7 miljoner användare. Den erbjuder säker inloggning till e-tjänster och uppfyller kraven för kvalificerad elektronisk signatur. eIDAS-kompatibelt Smart-ID tillhandahålls av SK ID Solutions och är kostnadsfritt för slutanvändare.

Hämta ett digitalt ID

 

Obs! Adobes onlinetjänster är endast tillgängliga för användare som har fyllt 13 år och för att använda dessa måste även ytterligare villkor och Adobes integritets policy godkännas. Onlinetjänster är bara tillgängliga i vissa länder och på vissa språk. Du måste eventuellt registrera dig och tjänsterna kan upphöra eller ändras helt eller delvis utan föregående meddelande. Ytterligare avgifter eller prenumerationsavgifter kan tillkomma.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto