Dokumentet ger detaljerad information om de nya funktionerna och de ändringar som ingår i den aktuella versionen av Adobe Sign-integreringen för Microsoft Dynamics 2013/2015/2016 och värd/lokal. Du kan dra nytta av de nya funktionerna när du har laddat ned och installerat det nya paketet. (Se Uppgraderingshandboken och Handboken för installation och anpassning.)

Nya och förbättrade funktioner

Mallar har förbättrats avsevärt

  • Mallar byggs och styrs med administratörsbehörighet.
  • Mallar är nu kopplade till entiteter som gör det möjligt att skapa fullt fungerande mallar som förformaterar avtal med flera mottagare i en kedja, anpassade meddelanden, filer som bifogas på förhand och andra alternativ.
  • Med funktionsbaserade mallar är datamappning knuten till mallfunktionen vilket ser till att rätt data utväxlas när mallarna används.
  • Mallar har nu ett alternativ för att skicka automatiskt som skickar ett avtal för signering när det markeras, utan att konfigurationsfönstret/sändningssidan öppnas.


Endast jag signerar

En ny funktion som gör att en användare kan signera ett dokument utan att involvera andra mottagare. Det är praktiskt för interna dokument där ditt team kan välja dokument som de måste signera själva. 


Webbadress för omdirigering efter signering

En funktion för omdirigering efter signering har lagts till vilket gör att signeraren tas till en webbplats som du väljer när avtalet har signerats.


Anpassa avtal med fältinnehållet från Dynamics

Du kan nu infoga fältvärden från Dynamics i fälten för avtalsnamn och meddelande. När du skriver en vänster klammerparentes { i fältet visas en lista med fältnamn från entiteten som avtalet (eller mallen) är kopplat till.  Fältnamnen infogar det relaterade fältinnehållet när avtalet skickas vilket skapar ett automatiserat system för anpassad kommunikation.


Sändningsrapporten för signaturer har tagits bort

Sändningsrapporten för signaturer har tagits bort för att uppfylla MSFT-föreskrifterna.


Tidigare versioner

Dynamics CRM v5

Varumärket ändrat till Adobe Sign

Det nya varumärket innebär att du nu ser Adobe Sign där du tidigare såg Adobe Document Cloud eSign (eller den korta formen Adobe eSign Services).

Eliminering av behovet av MS Silverlight

MS Silverlight krävs inte längre för att använda programmet. Webbläsarstöd finns för IE 9+, Chrome, Firefox och Safari 3+

Fullständigt stöd för Mac

Glädjande nyheter för alla Mac-användare! Adobe Sign för MS Dynamics har nu fullständigt stöd för dem som föredrar Apple-systemen.

Automatisk etablering av användare med hjälp av MS Dynamics tillagd

En ny anpassad inställning har lagts till i v5. När inställningen är aktiverad kommer användare som skickar avtal i MS Dynamics automatiskt att tilldelas ett användarkonto för Adobe Sign. 

REST-baserade API:er

För att uppnå ökad effektivitet, flexibilitet och bearbetningshastighet har Adobe Sign, och därmed även integreringen för MS Dynamics, migrerat från SOAP-baserade till REST-baserade API:er. 

Biblioteksdokument för Adobe Sign

Administratörer kan spara dokument som används ofta på Adobe Sign-servern och göra dem tillgängliga för alla användare via en listruta på sidan Nytt avtal.

Aktiverade MS Dynamics turboformulär

Turboformulär kan nu användas för att skapa dokument snabbare

Personliga avtalsmallar

Alla användare har en personlig avtalsmall där standardvärdena kan anpassas när de skapar nya avtal.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy