Nya och förbättrade funktioner

Mottagargrupp

Funktionen för mottagargrupper aktiveras automatiskt för Adobe Sign – Enterprise-konton när den nya skickafunktionen är aktiverad. (Navigera till den nya skickafunktionen genom att välja: Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar eller sök efter Ny skickafunktion)

Diagram över navigeringssökvägen till Skicka-inställningar

En mottagargrupp gör det möjligt att låta flera team-medlemmar signera och godkänna för hela gruppen. Lägg till en ”mottagargrupp” i ett signeringssteg och lägg sedan till flera mottagare i den gruppen. Alla angivna mottagare kan delta för hela gruppen och se till att transaktionerna inte hålls tillbaka bara för att invänta en viss person.Mottagargrupper kan definieras som signerare eller godkännare, och autentiseringsmetoder kan anpassas individuellt för varje medlem i gruppen efter behov.

Exempel på mottagargrupp

Ställa in påminnelser från skicka-sidan

Den nya skickafunktionen gör det möjligt för avsändare att direkt på skicka-sidan ställa in e-postbaserade påminnelser så att dessa automatiskt skickas varje dag eller en gång i veckan innan dokument skickas för signering eller godkännande.  

Ändra utskickade avtal

I versionen från november 2015, som gjordes tillgänglig för vissa kunder, fanns det möjlighet för alla Adobe Sign – Enterprise-konton och gruppadministratörer att bespara avsändarna tid när fel dokument är i utkastläget eller när det redan skickats ut av misstag. Så länge ett avtal inte har signerats, går det att ändra avtalet genom att lägga till dokument, ordna om innehållet, ta bort och/eller redigera fälten utan att behöva avbryta en transaktion och överföra ett annat avtal. Administratören måste först aktivera skickafunktionen och sedan på konto- eller gruppnivån tillåta att ej slutförda dokumentet ändras.

Navigeringssökväg till avsnittet för avtalsändring

Ny redigeringsfunktion

Snabba upp dokumentberedningen med en ny modern redigeringsfunktion. ”Beta-versionen” av redigeringsfunktionen som introducerades i aprilversionen är nu standard. Genom att lägga till möjligheten att ange villkorsstyrda fält, beräknade fält och avancerade valideringsregler, påminner den nya redigeringsfunktionen om den klassiska funktionen. Administratörer kan aktivera den nya funktionen via Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar

Navigering till redigeringsfunktioner

Den nya redigeringsfunktionen erbjuder mer än bara ett svarsgränssnitt och likheter med den klassiska versionen. Det finns en förbättrad sidlayout för verktygen vilket underlättar arbetet med att skapa och skicka formulär:

Dra och släppa formulärfält från den högra rutan ger mer lodrät plats för dokumentet.

Markera flera fält genom att hålla ned SKIFT-tangenten och markera ett område med musen för att justera, ta bort eller flytta fält i dokumentet.

Fälthanteringsverktygen visas ovanför dokumentet:

 1. Justera markerade fält lodrätt eller vågrätt
 2. Storleksanpassa markerade fält så att de höjd- eller breddanpassas (eller både och)
 3. Justera markerade fält relativt till sidan
 4. Navigera till ett fält var som helst i dokumentet från listrutan med fältnamn
Justeringsverktyg i redigeringsfönstret

Mallar kan hämtas och sparas under redigeringsarbetet:

 1. Använd befintliga lagermallar för formulärfält för att placera ut fält på dina dokument
 2. Skapa en ny dokumentmall för att spara i ditt dokumentbibliotek
Mallverktyg i redigeringsfönstret

Avancerade formulärfält

Konton för Adobe Sign – Enterprise och Adobe Sign – Business har tillgång till avancerade fälttyper. Avancerade fält innehåller fält som kan beräkna värden dynamiskt, fält som du kan välja att visa eller dölja utifrån andra fältvärden samt fält som kan innehålla egna valideringsmönster.

Exempel på ett beräknat fält och egenskaper

Ny Skapa widget-funktion

Funktionen är tillgänglig när den nya skickafunktionen är aktiverad. Sidan för att skapa en widget har omarbetats och fått ett nytt, modernt gränssnitt och en svarsdesign som automatiskt anpassas till olika fönsterstorlekar på datorer och surfplattor.

Sidan Skapa widget

Utökade alternativ för motsignerare med widget

Användare som skapar Adobe Sign-widgeter med den nya skapa-widget-funktionen, kommer att kunna lägga till flera motsignerare och motgodkännare i signeringsprocessen med en tydlig grafisk signeringsordning. Varje motsignerare kan oberoende av varandra tilldelas en roll och autentiseringsmetod, beroende på vilka behov som finns.

Exempel på flera motsignerare på widgetsidan

Signera med en signaturbild eller stämpel

Förutom att skriva och rita en signatur, kan signerare nu välja en bild eller stämpel med sin signatur. Om du vill använda en stämpelsignatur, ska du välja alternativet Bild ovanför signaturpanelen och sedan klicka på signaturpanelen.

Signaturpanelen i Adobe Sign med det nya bildalternativet

En ruta öppnas där du kan bläddra till bildfilen som du vill använda och bifoga som signaturbild. I Adobe Sign rensas bakgrunden för att visa den bästa signaturbilden eller stämpeln.

Exempel på en stämpelsignatur på signaturpanelen

När det är klart visas bildsignaturen på signaturpanelen. Markera alternativet Spara signaturen i din profil om du vill använda den här stämpeln i framtida transaktioner och klicka sedan på Använd om du vill använda bilden som din signatur. Du kommer tillbaka till dokumentet och signaturbilden sitter på rätt plats! Detta är lämpligt för signerare som har juridiska krav på en stämpelsignatur!

Exempel på en stämpelsignatur i det slutliga dokumentet

Skrivna signaturer

Visa kunder och anställda signaturer som är jämnare och mer verkliga när du signerar med en mus eller en penna.

Exempel på den nyskrivna signaturen

Mer komplexa lösenord

Nya, mer stringenta lösenordsregler har lagts till. Lösenord måste innehålla minst 8 tecken, men det kan vara upp till 100 tecken långt, och det måste innehålla följande:

 • Minst en gemen
 • Minst en versal
 • Minst en siffra
 • Minst ett specialtecken

Dessutom kommer följande logik nu att användas:

 • Lösenord matchas mot en lista med de mest använda lösenorden.
 • Lösenordhistoriken är nu 10. Du kan inte återanvända något av dina tidigare 10 lösenord.
 • Lösenord får inte innehålla användarens förnamn, efternamn eller e-postadress.

Användare har 90 dagar på sig att anpassa sig till den nya standarden

Förstärkt telefonautentisering

Telefonbaserad autentisering av signerare har förbättrats till en sexsiffrig kod, vilket ger en hundrafalt starkare verifieringskod. Denna uppgradering gäller automatiskt för alla transaktioner med telefonbaserad autentisering. Om signeraren behöver delegera signeringen till en annan person, kan han/hon ange den nya signerarens telefonnummer direkt i delegeringsarbetsflödet.

Slutförd lokalisering

Hela programmet har ett komplett lokaliserat innehåll för alla trettiosex språk som stöds, inklusive granskningsspår, en översatt rapportsida, utökat teckenstöd, fler datum- och valutaformat i formulärfält m.m.

Tillgänglighet

Användare och signerare med försämrad rörelseförmåga och/eller nedsatt syn kommer att finna att det nya webbgränssnittet är betydligt enklare att använda med fler förbättringar när det gäller inloggningen och kontrollpanelen samt i skicka- och signeringsfunktionen. 

Den mer tillgängliga upplevelsen förbättrar överensstämmelsen med tillgänglighetsstandarder som exempelvis WCAG 2.0 AA, Europe’s EN 301 549 och US Rehabilitation Act Section 508. Detta är till fördel för organisationer, såsom offentliga myndigheter, som måste följa dessa standarder.

Förbättrad tangentbordsnavigering

Rörelsehindrade kan nu använda tangentbordet för att logga in, skicka och signera avtal samt hantera sin kontrollpanel utan hjälp från utomstående. Ingen mus krävs! Tabbordningen har aktiverats för alla fält och klickbara knappar och ikoner för att ge fullständig åtkomst till de funktioner som behövs.

Stöd för skärmläsare

Synskadade kan nu öppna och läsa dokumentet med en skärmläsare i Adobe Acrobat Reader och sedan fylla i, signera och skicka formuläret i Adobe Sign.

Under signeringsfasen kan signerare använda tabbtangenten för att gå mellan fälten i rätt ordning, läsa upp fältnamnen så att de förstår vilken information som efterfrågas och upptäcka fler alternativ som exempelvis delegering till annan signerare eller avvisa signering. För att skapa den optimala upplevelsen behöver formulärförfattare skapa ett verktygstips eller ett beskrivande namn för varje formulärfält så att när det läses upp, tydligt framgår vilken typ av information som förväntas när en signerare med nedsatt syn ska fylla i fältet.  

Utvecklarverktyg

Java SDK

Utvecklare kan nu integrera Java-program snabbare tack vare vår Java SDK. Denna SDK innehåller färdiga Java-objekt för klienten för att kunna ta till vara på fördelarna med Adobe Sign REST API:er. Mer information finns på utvecklarportalen för Adobe Sign. Läs igenom vår översiktsdokumentation, eller hoppa direkt till Java SDK.

Mobila uppdateringar

Delad skärm

iOS iPad och iPad Pro – Ökad produktivitet med nytt multitasking-stöd för iPad och iPad Pro på iOS 9-enheter. Det nya delade skärmläget gör att mobila användare kan köra två appar sida vid sida. 

Ny hjälp i mobilen

Ett klick är allt som behövs för att iOS- och Android-användare ska få hjälp när de behöver den. Användare kan nu från kontrollpanelen på startskärmen snabbt öppna hjälpen direkt i mobilappen.

Funktionstillgänglighet i Adobe Sign-plan

Funktion Adobe Sign-plan Tillgänglig i Nordamerika Tillgänglig inom EU
Mottagargrupp
Adobe Sign – Enterprise
08/22/16 08/22/16
Sätt påminnelser från skicka-sidan Alla 08/16/16 08/18/16
Ändra utskickade avtal
Adobe Sign – Enterprise 08/22/16 08/22/16
Ny redigeringsfunktion Alla 08/22/16 08/22/16
Avancerade formulärfält Adobe Sign – Enterprise, Adobe Sign – Business 08/22/16 08/22/16
Ny Skapa widget-funktion Adobe Sign – Enterprise,
Adobe Sign – Business
08/16/16
08/18/16
Utökade alternativ för motsignerare med widget Adobe Sign – Enterprise,
Adobe Sign – Business
08/16/16 08/18/16
Signera med en signaturbild eller stämpel Alla 08/16/16 08/18/16
Skrivna signaturer
Alla 08/16/16 08/18/16
Mer komplexa lösenord
Alla 08/16/16 08/18/16
Förstärkt telefonautentisering
Adobe Sign – Enterprise, Adobe Sign – Business
08/16/16 08/18/16
Tillgänglighet Alla 08/16/16 08/18/16
Slutförd lokalisering Alla 08/16/16 08/18/16
Java SDK API 08/16/16 08/18/16
Delad skärm iOS 08/16/16 08/18/16
Hjälp i mobil iOS, Android 08/16/16 08/18/16

Lösta problem

Problem-ID Beskrivning
4169765 Korrigerat ett problem i SAML som medförde att vissa upplevde en omdirigeringsslinga vid inloggning
4168049 Korrigerat flera problem med e-postadresser som innehåller en apostrof
4164782 Korrigerat ett problem som medförda att schemalagda rapporter kördes på fel tid
4157207 Interna e-postmeddelanden innehåller inte längre e-postadresser för kopierade i sidhuvudet när de inte visas för den kopierade
4156570 Korrigerat ett problem som medförde att diagram på kontrollpanelen visade felaktig information
4155916 Korrigerat ett problem som medförde att API-metoden userCredentials felaktigt krävde lösenord
4155454 Hyperlänken till OAuth-certifikatet i signeringsverktyget pekar nu mot rätt URL
4155091 Korrigerat flera problem som medförde att granskningsrapporter visade fel tid för vissa händelser
4144769 Korrigerat internt problem som medförde att datum för borttagna avtal inte registrerades
4137757 Förbättrade funktioner för att skapa arbetsflöden
4125201 Korrigerat felmeddelande när för många bifogade filer läggs till i ett avtal
4005568 Korrigerat ett problem med förpackade valfria fält som inte visades korrekt på signerade avtal

Hämta

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy