Adobe Acrobat Sign för iOS-enheter – versionsinformation

Med Adobe Sign kan du signera dokument och formulär, skicka dem till andra för e-signering, spåra svar i realtid och få signaturer direkt med vanlig signering. Du kan även arbeta offline och synkronisera automatiskt när du är tillbaka online.

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

3733

Förbättrad funktionalitet med tredjepartsanslutningar

4034

Ett problem där initialfältet inte kunde redigeras har åtgärdats

4073

Ett tillstånd som gjorde att användare kunde öppna den nya adobesign-domänen vilket blockerade sändning har åtgärdats

4082

Ett problem där signeringsspråket inte påtvingades av appen har åtgärdats

4083/4228

Ett problem där den lokala tiden för rätt tidszon inte hämtades av appen har korrigerats

4267

Ett problem där signaturfält/initialfält på flera sidor gjorde att signeringsprocessen inte kunde slutföras har åtgärdats

4293

Ett tillstånd där avtal som skickades fastnade på skärmen Förbereda avtal har åtgärdats

4308

En intermittent händelse som gjorde att appen kraschade när man klickade på inställningsikonen har åtgärdats

4312

Ett problem där en delegerare inte kunde slutföra delegeringsprocessen har åtgärdats

Obs!

Menyalternativen är sammanhangsberoende och vissa objekt visas inte på menyn om de inte är relevanta för dokumentet eller dokumentlistan.

Tidigare versioner

Problem-ID

Beskrivning

3733

Förbättrad funktionalitet med tredjepartsanslutningar

4034

Ett problem där initialfältet inte kunde redigeras har åtgärdats

4073

Ett tillstånd som gjorde att användare kunde öppna den nya adobesign-domänen vilket blockerade sändning har åtgärdats

4082

Ett problem där signeringsspråket inte påtvingades av appen har åtgärdats

4083/4228

Ett problem där den lokala tiden för rätt tidszon inte hämtades av appen har korrigerats

4267

Ett problem där signaturfält/initialfält på flera sidor gjorde att signeringsprocessen inte kunde slutföras har åtgärdats

4293

Ett tillstånd där avtal som skickades fastnade på skärmen Förbereda avtal har åtgärdats

4308

En intermittent händelse som gjorde att appen kraschade när man klickade på inställningsikonen har åtgärdats

4312

Ett problem där en delegerare inte kunde slutföra delegeringsprocessen har åtgärdats

Problem-ID

Beskrivning

3470

Ett problem har korrigerats där en avsändare kunde redigera fält när avtalsformuläret öppnades via Väntar på att andra ska signera

3608

Ett problem har korrigerats där alternativet Förhandsvisning inte översattes till mobilappen

3941

Ett problem har korrigerats där PDF-lösenordsalternativen fortfarande var synliga efter att de inaktiverats

3960

Korrigerade ett problem där beteendet för villkorliga fält kunde blockera signering

4036

Förbättrat användargränssnitt i mörkt läge på iPad Pro

4039

Ett problem har korrigerats där nyligen skapade webbformulärsavtal inte visades på hanteringssidan

4060

Ett problem har korrigerats där alternativet Avbryt inte var tillgängligt via länken Fler alternativ

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

3519

Ett problem har korrigerats där alternativknappar med ett standardvärde orsakar fel

3793

Ett problem har korrigerats där kryssrutor med ett standardvärde orsakar fel

3807

Ett tillstånd där skrivskyddade fält kunde bli redigerbara har korrigerats

3873

Ett problem har korrigerats där en kryssruta med ett standardvärde inte återgavs i det slutliga dokumentet om värdet inte ändrades

3894

Förbättrad synkronisering mellan OS-appen och Adobe Sign-databasen

3904

Ett problem där en avsändare inte längre kunde avbryta, ersätta nästa signerare eller skicka en påminnelse har korrigerats

3913

Ett tillstånd där en delegerad användare kunde hämta PDF-avtalet har korrigerats

3914

Ett tillstånd där en användare på en inbäddad signeringssida kunde hämta PDF-avtalet har korrigerats

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

3448

Ett problem har korrigerats där pekaren inte pekade på nästa nedrullningsbara fält på iPad

3491

Ett problem har korrigerats där vissa användare inte kunde se sitt innehåll utan att först uppdatera

3537

Ett problem där iOS-dokument inte kunde överföras på skärmen Lägg till dokument har korrigerats

3685

Förbättrad automatisk statusuppdatering av avtalslistan

3801

Ett problem där dokument inte visades korrekt på skärmen Lägg till dokument har korrigerats

3866

Ett problem där webbformulär inte aktiverades korrekt via Lägg till widget och redigeringslänkar har korrigerats

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

3506

Ett problem som gjorde att det inte gick att hämta, dela eller skriva ut PDF-filer för avtal som signerats med en stämpel har korrigerats

3542

Ett problem som kunde förhindra att värdbaserad signering var ett alternativ på vissa enheter har korrigerats

3609

Ett problem har korrigerats där en tom ruta visades mitt i filen när en bild lades till

3610

Ett problem som kunde få programmet att krascha med en fil på 10 MB+ har korrigerats

3611

Ett problem som gjorde att det inte gick att hämta, dela eller skriva ut PDF-filer för avtal med specialtecken i meddelandet har korrigerats

3612

Ett problem har korrigerats där det redigerade namnet på ett skannat dokument inte återgavs i avtalsnamnet

3629

Ett problem där specialtecken i e-postmeddelanden konverterades till ASCII-värden har korrigerats

3632

Ett problem har korrigerats där felaktiga tecken visades i namnfältet om användaren skannade eller importerade en bild från biblioteket

3633

Ett problem där filnamnet visades även efter det att namnfältet ändrades har korrigerats

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

3463

Ett fel som uppstod när ett tyskt telefonnummer angavs för SMS-autentisering har korrigerats

3472

Ett problem som förhindrade hämtning av en kopia när stämplar eller digitala signaturer användes har korrigerats.

3507

Ett problem där bilddokument såg ut att vara beskurna och förvrängda har korrigerats

3510

Ett problem där sändning av ett avtal blockerades om SMS-autentisering valdes har korrigerats

3639

Ett grafikfel som visade knappen Nästa när du valde digitala inloggningsuppgifter har korrigerats

3679

Ett problem där dialogrutan Välj signerare visades för personlig signering har korrigerats

Skanna och signera

Skanna något med enhetens kamera: Gå från papper till e-signerade dokument på nolltid.

 • Skanna flera sidor och sortera om dem
 • Bifoga, skicka och signera skannade PDF-dokument
 • Förbättrad sökning med gränsidentifiering, perspektivkorrigering och textskärpa
 • Tillgängligt på iPhone 5s+, iPad 3+, iPad Mini 2+, och iOS 9+


Spårnings-widget för mobiler

Spåra e-signeringsförloppet snabbt med den nya mobil-widgeten.

Kontrollera avtalsstatus och initiera signeringsflöden direkt från mobilmeddelanden utan att öppna Adobe Sign-appen.


Läsläge

I versionen från december 2016 finns ett nytt läsläge där synlig sidtext omformas och anpassas till den aktuella vyn. Om du till exempel zoomar in och ut flyttas radbrytningarna så att de anpassar texten på sidan på samma sätt som en HTML-sida flödas om när du ändrar storlek på webbläsaren. Du aktiverar läsläget genom att trycka på readingmodeicon när ett dokument är öppet.

Observera att innehållet inte kan vara omformat. Bilder och annat komplext innehåll kan ge följande problem:

 • Vissa sidor hanteras som bilder och kan inte zoomas in.
 • När sidor eller dokument är för komplexa för att omformas, visas en dialogruta med information om detta.
 • Tabeller utan kantlinjer tolkas normalt inte som tabeller och omformas inte på ett bra sätt.
 • Matematiska formler och vissa typer av exakt formaterad text kan ibland omformas felaktigt.
 • Skyddade dokument kanske inte kan omformas.


Förbättrad spårnings- och hanteringspanel

Versionen från oktober 2016 erbjuder ett praktiskt sätt att visa ett avtals historik, skicka påminnelser och initiera värdsignering utan att behöva gå ned i en dokumentvy. I en valfri dokumentlista sveper du åt vänster från höger sida av skärmen för att öppna snabbmenyn. Till exempel:

 1. Välj en dokumentlista som exempelvis Väntar på övriga.
 2. Svep åt vänster från skärmens högra sida.
 3. Tryck på Historik, Påminnelse eller Värdsignering.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto