Adobe Acrobat Sign för iOS: versionsinformation

Översikt

Adobe Acrobat Sign gör det möjligt för dig att elektroniskt signera dokument och formulär, skicka dem till andra för att få deras elektroniska signaturer, övervaka svar i realtid och erhålla signaturer direkt genom personlig signering. Det erbjuder också bekvämligheten att arbeta offline och synkroniserar automatiskt ditt arbete när du återfår en internetanslutning.

Acrobat Sign för iOS V 3.29

Nya uppdateringar

  • Stöd för att aktivera push-meddelanden

iOS-mobilanvändare kan nu aktivera push-meddelanden i Acrobat Sign-appen. Dessa meddelanden informerar användarna om nya dokument som kräver deras uppmärksamhet och meddelar även avsändarna när dokument signeras, avvisas eller slutförs. Om du vill kan användarna inaktivera push-meddelanden via enhetsinställningarna.

  • Stöd för val av lokala dokument har lagts till

Vi har introducerat ett nytt menyalternativ med namnet ”Bläddra bland fler filer” på skärmen Lägg till dokument. Den här menyn ger dig åtkomst till alla filtyper som stöds och som lagras på din enhet. Till skillnad från alternativet ”Dokument på enhet” behöver dessa filer inte öppnas och sparas i den mobila Acrobat Sign-appen från början.

  • Tydlighet i dokumentets platsnamn

För att undvika förvirring mellan ”Dokument på enhet” och ”Bläddra bland fler filer” har vi ändrat namnet på ”Dokument på enhet” till ”Sparad i app.”

  • Förbättrad säkerhet för IMS API-URL:er

För att förbättra säkerheten för IMS API:er har vi gjort en betydande ändring. Vi har ersatt frågeparametrar med POST-textparametrar. Det gör att känslig information som hemligheter, token och lösenord inte längre ingår i webbadresserna.

  • Övergång till V6 API:er

För att säkerställa en smidigare och effektivare programupplevelse har vi uppgraderat alla API:er som används från version V5 till V6. Denna övergång förbättrar inte bara programmets kvalitet och prestanda utan löser även några kvarvarande problem som programmet har stött på tidigare.

  • Förbättrad konsistens i stöd för dokumentbibliotek

Tidigare tillät Acrobat Sign iOS-appen att dokument från dokumentbiblioteket bifogades till bilagefält under signeringsprocessen, även om det resulterade i fel. För att anpassa oss till processen i Acrobat Sign på webben har vi inaktiverat den här funktionen nu.

Den här funktionen är tillgänglig i iOS version 15 och senare för användare som hanteras i Adobe Admin Console.

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

xxxx

Korrigerade ett problem där användare inte kunde skicka avtal när förhandsgranskning och redigering av formulärfält aktiverades.

xxxx

Obligatoriska formulärfält markeras nu så att de kan särskiljas från icke obligatoriska formulärfält.

xxxx

Korrigerade det intermittenta problemet där dialogrutan för sessionens utlöpning av misstag visades när en användare loggade ut från appen. Feldialogrutan visas inte längre felaktigt.

Obs!

Menyalternativen är sammanhangsberoende och vissa objekt visas inte på menyn om de inte är relevanta för dokumentet eller dokumentlistan.

Föregående versioner

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

3733

Förbättrad funktionalitet med tredjepartsanslutningar

4034

Ett problem där initialfältet inte kunde redigeras har åtgärdats

4073

Ett tillstånd som gjorde att användare kunde öppna den nya adobesign-domänen vilket blockerade sändning har åtgärdats

4082

Ett problem där signeringsspråket inte påtvingades av appen har åtgärdats

4083/4228

Ett problem där den lokala tiden för rätt tidszon inte hämtades av appen har korrigerats

4267

Ett problem där signaturfält/initialfält på flera sidor gjorde att signeringsprocessen inte kunde slutföras har åtgärdats

4293

Ett tillstånd där avtal som skickades fastnade på skärmen Förbereda avtal har åtgärdats

4308

En intermittent händelse som gjorde att appen kraschade när man klickade på inställningsikonen har åtgärdats

4312

Ett problem där en delegerare inte kunde slutföra delegeringsprocessen har åtgärdats

Problem-ID

Beskrivning

3733

Förbättrad funktionalitet med tredjepartsanslutningar

4034

Ett problem där initialfältet inte kunde redigeras har åtgärdats

4073

Ett tillstånd som gjorde att användare kunde öppna den nya adobesign-domänen vilket blockerade sändning har åtgärdats

4082

Ett problem där signeringsspråket inte påtvingades av appen har åtgärdats

4083/4228

Ett problem där den lokala tiden för rätt tidszon inte hämtades av appen har korrigerats

4267

Ett problem där signaturfält/initialfält på flera sidor gjorde att signeringsprocessen inte kunde slutföras har åtgärdats

4293

Ett tillstånd där avtal som skickades fastnade på skärmen Förbereda avtal har åtgärdats

4308

En intermittent händelse som gjorde att appen kraschade när man klickade på inställningsikonen har åtgärdats

4312

Ett problem där en delegerare inte kunde slutföra delegeringsprocessen har åtgärdats

Problem-ID

Beskrivning

3470

Ett problem har korrigerats där en avsändare kunde redigera fält när avtalsformuläret öppnades via Väntar på att andra ska signera

3608

Ett problem har korrigerats där alternativet Förhandsvisning inte översattes till mobilappen

3941

Ett problem har korrigerats där PDF-lösenordsalternativen fortfarande var synliga efter att de inaktiverats

3960

Korrigerade ett problem där beteendet för villkorliga fält kunde blockera signering

4036

Förbättrat användargränssnitt i mörkt läge på iPad Pro

4039

Ett problem har korrigerats där nyligen skapade webbformulärsavtal inte visades på hanteringssidan

4060

Ett problem har korrigerats där alternativet Avbryt inte var tillgängligt via länken Fler alternativ

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

3519

Ett problem har korrigerats där alternativknappar med ett standardvärde orsakar fel

3793

Ett problem har korrigerats där kryssrutor med ett standardvärde orsakar fel

3807

Ett tillstånd där skrivskyddade fält kunde bli redigerbara har korrigerats

3873

Ett problem har korrigerats där en kryssruta med ett standardvärde inte återgavs i det slutliga dokumentet om värdet inte ändrades

3894

Förbättrad synkronisering mellan OS-appen och Adobe Sign-databasen

3904

Ett problem där en avsändare inte längre kunde avbryta, ersätta nästa signerare eller skicka en påminnelse har korrigerats

3913

Ett tillstånd där en delegerad användare kunde hämta PDF-avtalet har korrigerats

3914

Ett tillstånd där en användare på en inbäddad signeringssida kunde hämta PDF-avtalet har korrigerats

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

3448

Ett problem har korrigerats där pekaren inte pekade på nästa nedrullningsbara fält på iPad

3491

Ett problem har korrigerats där vissa användare inte kunde se sitt innehåll utan att först uppdatera

3537

Ett problem där iOS-dokument inte kunde överföras på skärmen Lägg till dokument har korrigerats

3685

Förbättrad automatisk statusuppdatering av avtalslistan

3801

Ett problem där dokument inte visades korrekt på skärmen Lägg till dokument har korrigerats

3866

Ett problem där webbformulär inte aktiverades korrekt via Lägg till widget och redigeringslänkar har korrigerats

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

3506

Ett problem som gjorde att det inte gick att hämta, dela eller skriva ut PDF-filer för avtal som signerats med en stämpel har korrigerats

3542

Ett problem som kunde förhindra att värdbaserad signering var ett alternativ på vissa enheter har korrigerats

3609

Ett problem har korrigerats där en tom ruta visades mitt i filen när en bild lades till

3610

Ett problem som kunde få programmet att krascha med en fil på 10 MB+ har korrigerats

3611

Ett problem som gjorde att det inte gick att hämta, dela eller skriva ut PDF-filer för avtal med specialtecken i meddelandet har korrigerats

3612

Ett problem har korrigerats där det redigerade namnet på ett skannat dokument inte återgavs i avtalsnamnet

3629

Ett problem där specialtecken i e-postmeddelanden konverterades till ASCII-värden har korrigerats

3632

Ett problem har korrigerats där felaktiga tecken visades i namnfältet om användaren skannade eller importerade en bild från biblioteket

3633

Ett problem där filnamnet visades även efter det att namnfältet ändrades har korrigerats

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

3463

Ett fel som uppstod när ett tyskt telefonnummer angavs för SMS-autentisering har korrigerats

3472

Ett problem som förhindrade hämtning av en kopia när stämplar eller digitala signaturer användes har korrigerats.

3507

Ett problem där bilddokument såg ut att vara beskurna och förvrängda har korrigerats

3510

Ett problem där sändning av ett avtal blockerades om SMS-autentisering valdes har korrigerats

3639

Ett grafikfel som visade knappen Nästa när du valde digitala inloggningsuppgifter har korrigerats

3679

Ett problem där dialogrutan Välj signerare visades för personlig signering har korrigerats

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?