Versionsinformationen för Adobe Sign visas nedan med den aktuella versionen överst och de övriga versionerna i fallande ordning kronologiskt.

Versionshöjdpunkter - december 2018

Betrodd och säker branschledande lösning

Nästa steg inom mottagarverifiering, myndighets-ID-kontroll, använder myndighetsutfärdade handlingar (pass/körkort/nationellt ID-kort) tillsammans med realtidsbilder på mottagaren för att skapa en stark mottagarbekräftelse.

Tusentals globala dokumenttyper kan kontrolleras i realtid med alla AI-drivna automatiserade autentiseringstekniker, t.ex. dokumentstrukturutvärdering, BIO— MRZ, jämförelse m.m.

Avancerade algoritmer för ansiktsjämförelse används för att automatiskt jämföra porträttet från ID-handlingen med mottagarens ögonblicksbild och bekräfta att mottagaren är den rättmätiga ägaren till ID-handlingen.

(Kontrollerad version - Kontakta din Success Manager för åtkomst)

gov_id_verificationinprocess


OAuth-support för CSC-partners

Signerare kan få tillgång till sin digitala TSP-signatur med tredjepartsuppgifter (Google, Facebook, osv.) via OAuth-autentiseringstjänsten, vilket eliminerar behovet av att logga in manuellt på TSP med ett användarnamn och ett lösenord varje gång. 

Adobe Sign skapar en ny officiell revideringsrapport som endast skapas när ett signeringsarbetsflöde har slutförts. "Mellanliggande revideringsrapporter" kommer att vara tillgängliga före den "slutliga" officiella rapporten.  Denna nya rapport kommer gradvis att rullas ut till lägre nivå-kunder med denna version och till alla Enterprise- och Global-kunder tidigt 2019.

Inkluderat i denna ändring är att tidsstämpeln för alla händelser kommer att sättas till formatet ÅÅÅÅ-MM-DD med en GMT-tidszon.

release_notes


Förbättrad användarupplevelse

Avtal som skickas med anpassade arbetsflöden kommer nu att kunna använda en enstaka befintlig dokumentmall och arbetsflödesdefinition för att hoppa över signaturer och fält på avtalet.

Till exempel kan en biblioteksmall som skapats för två externa signerare och en intern motsignerare nu skickas till endast en extern signerare. Arbetsflödet kommer att hoppa över fälten som definierats för den andra signeraren, vilket säkerställer att motsigneraren anger sin information i rätt fält.

optional_signersinworkflow


Integrationer

Dropbox lanserar ett nytt "filåtgärder"-verktyg till sin webbaserade upplevelse, där användarna kan välja enskilda filer via det välkända Dropbox-gränssnittet och med det nya verktyget Filåtgärder, skicka den valda filen (Word-dokument eller PDF) för signering via Adobe Sign. En Adobe ID krävs.

select_adobe_signsignatureoption

Adobe Signs integration med MS Dynamics 365 utökas till Dynamics 365 för Talent så att HR- och personalchefer kan begära e-signaturer på jobberbjudanden som levereras via Dynamics. 

talent_365

Adobe Sign integreras sömlöst med HR Service Delivery-applikationer och kan användas för att lägga till betrodda, juridiskt bindande e-signaturfunktioner till dokument.

ServiceNowAdobeSignNew3

Adobe Sign integreras med Workplace av Facebook så att samverkande kunder får tillgång till ett arbetsflöde för elektronisk underskrift i Workplace-miljön. Tillgängligt tidigt under 2019.

get_sarted_link


Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

4208150 Korrigerade ett tidszonsfel för Fyll i och signera-avtal
4208214 Löste ett problem där automatisk delegering misslyckades om delegatorn redan var en del av avtalet
4211047 Förbättrade formateringen av innehåll i valutafält
4213971 Löste ett synkroniseringstidsproblem med IE11 för startnavigationspilen
4220788 Löste ett API-sändningsproblem där parallella mottagare som inkluderade avsändaren placerade avsändaren som första mottagare utanför den parallella gruppen
4221170 Rättade till ett problem där metoden "GET /agreements" returnerade ett ogiltigt avtal för en användare som inte var avsändaren
4221360 Rättade till ett problem med avancerad kontodelning där användarkonton hade identiska visningsnamnsvärden
4222055 Rättade till ett problem där en skriven signatur kunde delegeras efter att fältinnehåll hade fyllts i, vilket resulterade i att det första signaturfältet blev felplacerat
4223110 Korrigerade ett användargränssnittsfel där redigering visade två instanser av den senaste deltagaren i deltagarlistan
4224522 Förbättrade felhantering för API-anrop som definierar visiblePages
4224704 Rättade till ett problem där Fyll i och signera inte kunde lägga till text vid start från documents.adobe.com
4227806 Förbättrade e-postaviseringen för nedladdade rapportdata
4228506 Förbättrade v5 REST-API för bättre hantering av avtal där samma mottagare läggs till flera gånger
4228555 Rättade till ett API-problem där ett felaktigt participantID returnerades om deltagaren byttes ut flera gånger
4229406 Förbättrade e-postavisering för avtal som skickas via anpassade arbetsflöden när avtal avbryts
4229407 Rättade till ett problem där e-postminiatyrbilden visade fel omslagsbild för mottagare när begränsad dokumentsynlighet var aktiverad.
4230601 Förbättrade exponeringen av knappen Klicka för att signera för mobilappar
4230764 Rättade till ett problem där avtal som skickades från documents.adobe.com under Bio-Pharma-regler misslyckades med att tillåta signeraren att lägga till en signatur
4231703 Rättade till ett problem där den första signerarens namn presenterades på sidan Hantera om den andra signeraren var aktiv, och sedan delegerades
4232121 Rättade till ett problem där Vänligen signera-meddelanden inte levererades till den andra instansen av en mottagare om de listades i följd i signeringsstapeln
4232237 Förbättrade MegaSign för att exponera länken Exportera data på behållarnivån
4232310 Förbättrade återgivningen av panelen Visa på sidan Hantera och dess innehåll för små skärmar
4232604 Förbättrade hur Arkiv-e-post uppdateras om användarkontot byter e-postadress
4232764 Rättade till ett problem där mallägare inte kunde redigera mallen, utan fick felmeddelandet Det går inte att ändra avtalet
4233242 Förbättrade meddelande efter signering för widgetar som bara har en signerare
4233352 Förbättrade användargränssnittet för språkinställningar så att det för tillfället valda språket visas
4233987 Rättade till ett problem i arbetsflödesdesignern som gjorde CC-fältet obligatoriskt om det redigerades
4235089 Rättade till ett problem där redigerade användare inte kunde signera nya avtal
4235261 Rättade till ett problem där avsändare fick flera påminnelser för skickade avtal
4235725 Faxkodfältet har tagits bort från användarprofilen
4235743 Rättade till ett problem där signerarens kontologotyp laddades när en skriven signaturprocess hämtades
4235960 Förbättrade användaråterkopplingen vid laddning av OAuth-sidor
4194228 Förbättrade cross-shard-routning till supportsidor från inuti applikationen
4232734 Förbättrade signeringsautentisering för interna signerare under CFR-signaturarbetsflöden
4232754 Korrigerade ett meddelandelängdsfel när återanrop misslyckades med ett 411-fel
4235002 Rättade till ett problem där användning av PUT /formFields-anrop genererade skärmen "Avtal ändrat"
4235748 Förbättrade koden som visar cookie-godkännandebanderollen för inbäddade appar

Obs!

Befintliga kundkonton, inställningar och anpassningar kommer inte att påverkas av några nya funktioner i denna version. De flesta funktioner, när de börjar användas i ett konto, ska vara tillgängliga för kontoadministratören att aktivera. Kontoadministratörer kan gradvis introducera nya funktioner på sina konton efter lämplig validering och testning.


Tidigare versioner

September 2018

Ändringar för användarupplevelse

GDPR Hantering av Cookies

GDPR-regler kräver att användare från EU ger sin tillåtelse innan det sparas vissa cookies som inte är strikt nödvändiga för att sidan ska fungera.

EU-användare som omfattas av den kostnadsfria eller enskilda servicenivån måste godkänna det här villkoret för att kunna fortsätta använda Adobe Sign.

Placering av Cookie behöver bara avtalas en gång (per enhet) och sedan uppmanas användaren inte att godkänna igen.

Kunder som omfattas av en servicenivå för ett team, ett företag eller en verksamhet ska ha en kontoadministratör som accepterar placeringen av cookies för hela kontot. Diskreta användare ombeds bara att godkänna placeringen av cookies ifall de får åtkomst till Adobe Sign innan deras admin får det.

Undertecknare från EU-baserade IP-intervall kommer också behöva acceptera placeringen av cookies innan de kan öppna sina avtal.


Förbättrat gränssnitt för design för anpassat arbetsflöde

Kunder på företagsnivå som använder design för anpassat arbetsflöde, kommer att ha förbättrat gränssnitt för designern aktiverat.

Det förbättrade gränssnittet kommer bli det enda alternativet i December-versionen och administratörer uppmanas att göra sig och sin målgrupp bekanta med den nya funktionen.

Kunder som fortfarande behöver tid för att förbereda sin målgrupp kan återställa sitt gränssnitt till den äldre upplevelsen ända fram till December-versionen, genom att:

 • Logga in som Kontoadministratör
 • Navigera till Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Sändning med anpassat arbetsflöde
 • Avmarkera kryssrutan Aktivera det nya anpassade sändningsarbetsflödet
 • Klicka på Spara


Förbättrad tillgänglighet för synskadade undertecknare

Adobe Signs engagemang för att förbättra tillgängligheten tar ett viktigt steg framåt i den här versionen.

Sidlayouten för skärmläsare har optimerats genom att ta bort onödig röra på skärmläsaren, vilket gör att användarkontrollerna kan identifieras direkt och det ges en möjlighet att gå direkt till avtalet utan att behöva hämta PDF-filen. Skärmläsare kan nu läsa dokumentet direkt från webbläsaren.

 


Helskärmsläge för Adobe Sign Användargränssnitt

För att förbättra upplevelsen på mindre enheter och ge en bättre läsupplevelse på datorer, introducerades en mer flexibel Sign UX baserad på bredden på webbläsaren i marsversionen av Adobe Sign. 

Det aktiverades från starten selektivt för Enterprise-konton och allmänt för alla individuella konton och Team-konton. 

I juli blev det här standardkonfigurationen. Alla nya användare kunde se webbgränssnittet anpassat efter sidans bredd och komponenter staplades i stället för att krympas för att passa till en smal bredd. Befintliga användare behöll alternativet att kunna återgå till den äldre upplevelsen.

Med den versionen för September har alla användare flyttats till den nya återflödningsbara upplevelsen och kontrollerna i gränssnittet för att återgå till det äldre gränssnittet har tagits bort.


Utveckling av upplevelse

Förbättra widgetens effektivitet genom förinställda fältvärden med data från widget-URL:n. Eliminera behovet av att hantera flera widgetar för närapå identiska formulär.  Ge undertecknaren en bättre upplevelse med hjälp av färdigt ifyllda fält som de inte är ansvariga för.  Ge kunderna ett sätt att skapa en widget men fortfarande fördela svaren till de lämpliga intressenterna eller dataanalytikerna.

Klicka här för mer information>


HIPAA-inställningar för Document Cloud -klienter

Användare som interagerar med Adobe Sign via gränssnittet Document Cloud och som därmed behöver kompatibilitet med HIPAA, kommer vilja aktivera kryssrutan för HIPAA-kompatibilitet.

 • Logga in på Adobe Sign direkt som kontoadministratör för Adobe Sign
 • Navigera till Konto > Kontoinställningar > HIPAA-inställningar.
 • Klicka i rutan bredvid Min organisation följer HIPAA
 • Klicka på Spara

Denna inställning inaktiverar meddelanden via gränssnittet Document Cloud.

Kunder som loggar in direkt på Adobe Sign behöver inte aktivera den här inställningen.

Användare som interagerar med Adobe Sign via gränssnittet Document Cloud och som därmed behöver kompatibilitet med HIPAA, kommer vilja aktivera kryssrutan för HIPAA-kompatibilitet.

 • Logga in på Adobe Sign direkt som kontoadministratör för Adobe Sign
 • Navigera till Konto > Kontoinställningar > HIPAA-inställningar.
 • Klicka i rutan bredvid Min organisation följer HIPAA
 • Klicka på Spara

Denna inställning inaktiverar meddelanden via gränssnittet Document Cloud.

Kunder som loggar in direkt på Adobe Sign behöver inte aktivera den här inställningen.

Hämta mer kornighet när du konfigurerar meddelanden för påminnelse av underskrift. Förutom antingen dagliga eller veckopåminnelser kan du konfigurera påminnelser till att vara inställda varannan dag, varje arbetsdag, varje tredje respektive femte dag!

Klicka här om du vill ha mer information om påminnelser.


Funktionstillgänglighet i Adobe Sign-plan

Funktion

Adobe Sign-plan

Tillgängligt datum*

GDPR Hantering av Cookies Alla 6:e september 2018
Design för anpassat arbetsflöde förbättrat gränssnitt Enterprise 6:e september 2018
Widgetar- Fyll i via URL Business och Enterprise 6:e september 2018
HIPAA-kompatibilitet för Document Cloud-konton Alla 6:e september 2018
Utökade påminnelsealternativ Alla 6:e september 2018
Förbättrad tillgänglighet Alla 6:e september 2018


Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

4175944 Får fel som "Anroparen av API har inte behörigheten att utföra denna åtgärd" när du använder metoden GET /libraryDocuments/ID för delad mall
4193231 Kolumnen "Säkerhetsalternativ för mottagare" visas inte medan du kör rapporten från Back-end
4199103 Att tabba (trycka på TABB eller NÄSTA) fungerar inte bra i Adobe Sign formulär (formulärfält)
4201566 Specifika avtal visas som tomma för den andra mottagaren
4203106 URL i inställningar för Meddelande för undertecknare konverteras inte till Hyperlänk
4210091 Att ändra rapportparametrar för rapporter, ändrar färgföljden på dashboarden för måttet 'mediantid för att färdigställa'
4212595 Att snabbt klicka på kryssrutan för Jag måste signera på skicka-sidan för megasign, kommer visa den valda kryssrutan, men det kommer inte att tillämpa inställningen
4219812 Avbrutet e-postmeddelande får inte skickas till ersatt signerare
4220682 Den första dialogrutan för mottagare innehåller avsändarens e-postadress
4223594 Visa avtalssidan bör inte tillåta att visa borttagna avtal
4223667 Ibland när det skickas från en tredje parts integrering slår transaktionsfelet ut
4223756 Avsnittet "Instruktion för avsändare" i arbetsflödet känner inte igen Retur (radbrytningen)
4223856 "Redigerad av" i Back-end historiken blir tom ifall ändringen gjordes av kundens användare
4223902 CC:ad användare får inte dagliga påminnelse-emails
4223991 Signerare får flera signerade och sparade kopior
4224477 Det går inte att ändra verifikationsmetoden för signeraren efter utskickning
4224769 Användare med skicka INAKTIVERAT kan inte skicka när de delar med ett konto som har skicka AKTIVERAT
4224783 Kunder som får fel vid försök att komma åt historikfliken på hanteringssidan
4224835 Saknade underskriftfält öppnas på redigeringssidan, även om underskriftfälten allokeras för signeraren(med kundens e-postadress)
4227764 Undersöka problemet att ett mobilnummer från Kanada rapporteras som fast telefonnummer
4227839 Använd företagsnamnet för inställningen alla användare utan att behålla dess värde
4227871 Specifikt mobilnummer genererar ett fel, vid användning av mobila signeringsalternativ
4227886 MegaSign- kryssrutan Jag behöver signera fortsätter vara ikryssad
4227894 CC:n med mellanslag emellan samt biblioteksmallar känns inte igen i arbetsflöden
4227959 Undersöka problemet med Norge-kunder- textmeddelandet för mobil signering har inte mottagits
4228335 REST API v6 - E-posten för din underskrift krävs, skickas inte när avsändaren är samma som första signerare
4228555 När MULTI_ACTION_ENABLED är true, returnerar inte anropet get/agreements/id participantid och samma signerare ersätts mer än en gång
4229533 Fältet för avancerad sökning på hanteringssidan är nedtonat i några få minuter och användaren kan inte söka avtal

Juni 2018

Nyskapande upplevelse

Få mer gjort med automatisering av arbetsflöde

Förbättra affärsprocesser som skapats med Adobe Sign Arbetsflödesdesigner. Den nya Custom Workflow-sändningsupplevelsen förbättrar sändningsupplevelsen med en modern, omformningsbar design som anpassas till sändningsupplevelsen. 

Läs mer om förbättringarna av arbetsflödesdesignern >

 

Observera att det finns skillnader från sändningsupplevelsen, eftersom anpassat arbetsflöde gör det möjligt att infoga instruktioner om hur sändningsupplevelsen konfigureras.  Den nya sändningsupplevelsen för arbetsflödet placeror dessa instruktioner överst på sidan istället för intill sändningsparametrarna som i den klassiska upplevelsen.

När det nya gränssnittet är aktiverat finns dessa nya funktioner dessutom tillgängliga genom arbetsflödesdesignern:

 


Signera enkla formulär med ett digitalt ID

Använd Fyll i och signera-verktyget för att signera dokument eller formulär med en molnbaserad digital signatur, oavsett dokumentformat.  Det är bara att ladda upp ett avtal och placera dit signaturen.  

Naturligtvis är Fyll i och signera-produktens alla tidigare funktioner fortsatt tillgängliga.   Det kan inte bli enklare!

Lär dig mer om Fyll i och signera >

 

 

Anpassning av SMS-verifiering

Anpassa din SMS-verifieringsprocess med ditt företagsnamn för att säkerställa att dina mottagare vet att PIN-numret kommer från ditt företag.

Läs mer om denna nya funktion >

 

 

Utökad överensstämmelse

GDPR

Administratörer av kundkonton kan fullt ut följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) genom direkt kontroll av den information som samlas in från signerarna. Sekretessadministratörer har befogenhet att ta bort anställdas användarinformation från systemet, samt att radera avtal från signerare som inte längre behövs för affärsverksamheten.

Översikten över GDPR-överensstämmelse finns här >

 

Det finns tre verktyg tillgängliga för att stödja GDPR:

 • Användarloggar - Användare får veta vilken personlig information Adobe Sign samlar in
 • Borttagning av avtal - Sekretessadministratörer har befogenhet att söka efter en mottagares e-post, granska eventuella avtal som hittas och att radera sådana som inte längre är av värde

 

 

BioPharma-förbättringar

Möjliggör 21 CFR del 11-kompatibilitet med alla anpassade arbetsflöden i ditt konto. 

Arbetsflödesdesignern har nu stöd för digitala signaturer.

När Kräv identitetsautentisering är aktiverat måste mottagare dessutom autentisera när de klickar på knappen Signering.

 • Denna slutliga autentisering kan tas bort genom begäran till din Success Manager

 

Som standard infogar Adobe Sign-autentiseringsmetoden mottagarens e-postadress i autentiseringspanelen.

 • Din Success Manager kan konfigurera standardåtgärden för att lämna e-postfältet tomt 

 

BioPharma-översikten kan hittas här >

 

 

FedRAMP Tailored

Adobe Sign uppfyller helt FedRAMP Tailored-kraven för alla användare, på alla servicenivåer.

 

 

Nyheter i molnlagring

Förbättrade molnsignaturkontroller

Med granularitet tillagd till förvalsfunktionerna för molnsignatur får administratörer kontroll över vilka digitala ID-leverantörer som signeraren ser baserat på om de är interna eller externa till sin Adobe Sign-organisation.

Kunder som har en relation med en begränsad leverantör (t.ex.: BankID) måste tillhandahålla sina konto-ID:n till leverantören, så att de kan aktivera åtkomst till den digitala ID-leverantören. Ditt konto-ID finns precis under alternativen för externa signerare.

Läs mer om val av ID-leverantör här >

 

 

RSA-PSS-stöd

Stöd för säkrare signaturalgoritm. Överensstämmer med Tyskland-specifika krav för kvalificerade elektroniska signaturer.

 

 

Nyheter i molnlagring

Integrera med v6 REST APIs och Webhooks

Integrera Adobe Sign snabbare och erhåll ny effektivitet med nästa generations API-verktyg, inklusive en helt ny Webhooks-administratörsupplevelse för att skapa push-meddelanden som kan användas för att uppdatera kontrollpaneler och utlösa nästastegsprocesser.

 


Adobe Sign för Microsoft Dynamics CRM v7

Utrusta dina säljteam för att avsluta affärer snabbare med en helt omarbetad användarupplevelse plus kundkontaktinformation från LinkedIn. Och automatisera din offert-till-kontant-process helt genom att bädda in Adobe Sign i Microsoft Dynamics-arbetsflöden.

Alla guider finns listade på Dynamics-integrationssidan >

 

 

Funktionstillgänglighet i Adobe Sign-plan

Funktion

Adobe Sign-plan

Tillgängligt datum

Förbättringar av arbetsflödesautomatisering Enterprise Juni 11
Signera enkla formulär med ett digitalt ID Alla Juni 11
SMS-anpassning Business och Enterprise Juni 11
GDPR Alla Juni 11
BioPharma-förbättringar Enterprise Juni 11
FedRAMP Tailored Alla Juni 11
Förbättrade molnsignaturkontroller Business och Enterprise Juni 11
RSA-PSS-stöd Alla Juni 11
REST API v6 med Webhooks Enterprise Juni 11
Adobe Sign för Microsoft Dynamics CRM v7 Enterprise Juni 11

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

4022024 Förbättrade signeringsupplevelsen på fliken Hantera när användare interagerar flera gånger med samma avtal
4181842 Korrigerade ett problem där ett avtal för en mottagare inte visades på fliken Hantera om mottagaren var i en mottagargrupp
4181927 Korrigerade ett problem där automatisk delegering inte visade avtalet korrekt om delegatorn var inkluderad i mottagarlistan mer än en gång
4183019 Förbättrade det cookielösa stödet för Apple-enheter som interagerar med widgetar
4196244 Förbättrade ”Ersätt signerare” för att tillåta att befintliga mottagare listas mer än en gång
4198442 Korrigerade ett fel som kunde orsaka svaret Felaktig begäran på POST/Avtal-REST API
4201635 Förbättrade GPS-platshanteringen 
4202778 Korrigerade ett problem där standardfältdata kunde överföras till dokumentet om fältet flyttades
4204328 Korrigerade ett problem där filer med mycket långa namn kunde förhindra borttagning från den nya avtalsmallen
4207846 Korrigerade ett problem där tecken med accenter då och då kunde rapporteras som okända tecken
4208002 Korrigerade ett konfigurationsproblem som kunde resultera i att anledningar till avvisade avtal visades i rapporter
4209645 Korrigerade ett problem där biometriska signaturer i ett Digital signatur-objekt kunde orsaka att signeringsprocessen hängde sig
4210095 Lades till ett vattenmärke på transaktionssidan för att identifiera exempeltransaktionen
4210491 Korrigerade ett biblioteksproblem där ett bifogat biblioteksdokument kunde få ett arbetsflöde att inte starta korrekt
4211295 Korrigerade ett problem som blockerade underskrifter i Fyll i och signera om handritade signaturer eller bildsignaturer inte tilläts.
4211537 Korrigerade ett problem där widgetar inte sparade rollinställningarna för fälten
4211656 Förbättrade förfallodatum så att de kopplades till tidpunkten för skapandet av avtalet.
4212722 Korrigerade ett problem där avvisningsanledningar inte alltid upprätthölls alltid när de härrörde från sidan Hantera
4213328 Förbättrade tillgängligheten för personer som använder skärmläsare vid signering
4215256 Förbättrade hur skärmläsare kan komma åt pop-over-innehåll vid signering av dokument
4215416 Förtydligade den portugisiska översättningen av e-postmeddelandet för signering
4215419 Förbättrade hur etiketter visas för fält med längre visningsinnehåll
4215906 Korrigerade ett villkor där borttagna widgeter kunde återvända till statusen Skickat för signering om den ursprungliga signeraren verifierade sin signatur efter borttagningen
4216325 Förbättrade funktionen som gör det möjligt för gruppadministratörer att lägga till flera användare samtidigt via csv
4217578 Korrigerade ett problem där omdirigering efter signatur med digitala signaturer tillämpades med 0 sekunders fördröjning i omdirigeringen
4218427 Korrigerade ett problem där widgetar inte skickade en extern arkivkopia om e-postadressen för arkivet ändrades efter att widgeten publicerats.

April 2018

Förhandskonfigurera signaturinställningarna för att kräva handskrivna signaturer på mobila enheter. Signerare får ett textmeddelande skickat till sin mobila enhet så att de kan signera med fingret eller en penna.


Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

4192638 Korrigerade ett problem där villkorsstyrda bilagefält inte tillät överföring i Safari
4196239 Korrigerade ett fel där Mega Sign inte korrekt identifierade placerade signaturfält på mallar
4197658 Förbättrade SAML-inloggnings- och utloggnings-URL:er för att stödja ytterligare parametrar
4204151 Korrigerade ett sällsynt tillstånd där formulärfälten försköt en sida när flera mallar lades till
4207445 Förbättrade meddelanden om avbrutna avtal när den avvisande parten är del av ett hybridarbetsflöde
4208213 Förbättrad widget-signering i Safari när cookies är inaktiverade
4208237 Förbättrade alternativ för att hämta stödjande dokument i ursprungligt format
4208421 Förbättrade bearbetning av Excel-dokument till PDF-format
4209132 Korrigerade ett problem där formateringen för datumfälten inte visades i vissa API-transaktioner
4209983 Korrigerade ett problem där villkorsstyrda kryssrutor inte läste in standardvärden korrekt för textfält
4212432 Korrigerade ett tillstånd där de nationella inställningarna inte visades för REST API-anrop under vissa omständigheter
4215323 Korrigerade ett problem där signaturfältet inte återges korrekt under sällsynta förhållanden
4215324 Korrigerade ett problem där extra arkivanvändare inte fick den slutliga PDF-filen
4215418 Korrigerade en synlighetskonflikt där delade dokument med regler för begränsad synlighet inte var synliga förden de delades med
4215420 Korrigerade ett teckensnittsproblem när textfält palcerades i samma dokumentplats som signaturfält

Mars 2018

Livsvetenskapsöverensstämmelse

Överensstämmelse med FDA 21 CFR del 11, de globalt godtagna bestämmelserna för elektroniska register och signaturer inom bioläkemedelsbranschen. Idag är det endast möjligt att uppfylla CFR21 med digitala signaturer. Den här versionen utökar dina alternativ genom att aktivera överensstämmelse med CFR21-11:

phone_auth_-_9_3

 

reason_pick-list-93
 • Framtvinga den lokala tidsstämpeln – visa den säkra signeringstidpunkten som en visuell komponent av signaturblocket genom att använda den lokala tidszonsförskjutningen. Tidreferensen sparas i dokumentet och loggas i granskningsspåret.
sig_with_time_stamp

SAFE-BioPharma Association är en standard för digitala identiteter och signaturer för den globala läkemedelsindustrin, bioteknik och hälsovård. Adobe Sign är en certifierad produkt som uppfyller alla krav för SAFE-BioPharma-certifiering av produkter och tjänster. Lösningen är också kompatibel med FDA 21 CFR del 11 när digitala signaturer används med autentisering baserat på certifikat som utfärdas av leverantörer som TransSped.


Formulär

Samla enkelt och säkert in betalningar, till exempel avtalsavgifter, donationer och onlinebeställningar, när mottagarna fyller i och signerar formulär. Ett Braintree-affärskonto krävs.

Tillgängligt för kundkonton på datacentralerna NA, EU och AU.

calculated_field-93

Gör mer med Fyll i och signera. Förutom att fylla i och signera dokument som skickas till dig av andra, kan nu du fylla i formulär utan att lägga till en underskrift.

sender_-_manage_page-93


Nyheter i molnlagring

Säkerställer konsekvens och överensstämmelse med företagsstandarder med en eller flera förvalda molnbaserade leverantörer av digitala ID:n via menyn Konto:Admin.

idp_control_in_theui-accountlevel-93


Gruppstyrning av digitala signaturer

Gruppadministratörer kan nu styra inställningar för digitala signaturer så att de passar deras specifika företagsprocesser. Du kan välja att visa eller dölja formulärfält för digitala signaturer, kräva att signerare anger en anledning till signerandet och mycket mer.

ui_settings_at_thegrouplevel-93


Signering med BankID i Sverige

Hämta enkelt underskrifter från kunder och partners i Sverige. Över 6,5 miljoner personer i Sverige kan signera säkert med ett elektroniskt ID som de får av sin bank. Ingen registrering eller nedladdning krävs.

bank_id_authentication-93

Som vi meddelat tidigare, kommer digitala ID:n från flera partners att bli tillgängliga i mars och april.

Använd ditt Adobe Sign-lösenord som sekundär auktorisering. Perfekt för interna signerare som har ett Adobe Sign-konto.


Nyskapande upplevelse

Hämta filer från ditt Microsoft OneDrive-lagringsutrymme. Avsändare kan ladda upp filer när de skickas för signering. Signerarna kan få tillgång till OneDrive för att ladda upp bildfiler som ska visas i dokumentet, t.ex. bilder, stämplar och licenser.

add_files_-_9_3

Adobe Sign fortsätter att förbättra upplevelsen för avsändare med olika skärmstorlekar. I den här versionen är hem- och hanteringsskärmarna optimerade för att snyggt omformas på skärmar med olika storlekar.

wide_manage_-_9_3

Anpassa e-posten med två nya mallar. Nu kan du få fullständig kontroll över e-postmallarna som används för att skicka påminnelser till personer som inte har signerat eller för avbryta en begäran om en signatur. Detta är utöver de befintliga anpassningsalternativen för att begära och bekräfta signaturer. Anpassning tillhandahålls via Adobes professionella tjänster.


Funktionstillgänglighet i Adobe Sign-plan

Funktion

Adobe Sign-plan

Tillgängligt datum

Livsvetenskapsöverensstämmelse

Enterprise 16 mars – på begäran 
Online-betalningar Business och Enterprise 16 mars – på begäran 
Fyll endast i med Fyll i och signera Alla 16 mars
Förvalda leverantörer av molnsignaturer Business och Enterprise 16 mars
Gruppstyrning av digitala signaturer Business och Enterprise 16 mars
Signera med BankID i Sverige Business och Enterprise 16 mars
OneDrive-integrering Alla 16 mars
Adaptiv sidupplevelse Alla 16 mars
Utökad e-postanpassning Enterprise 16 mars – på begäran
Adobe Sign-autentisering Enterprise 16 mars – på begäran


Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

4189092 Datumformatet för EU-kunder i arkivavsnittet på hanteringssidan har korrigerats
4194130 Ett problem där konflikter med andra verifieringsmetoder resulterade i en tom listruta för autentisering i arbetsflöden har åtgärdats
4195998 Ett tillstånd som kan göra att formfältsmallar utlöser ett serverfel har åtgärdats
4198332 Förbättrad layout i arbetsflödesdesignern för fältstorlek och avstånd
4198567 Förbättrad placering av alternativknappar
4198771 Ett tillstånd där gruppadministratörer inte kan uppdatera e-postadresser för användare i gruppen har åtgärdats
4202918 Ett tillstånd som aktiverade blockredigering av namnvärdet när SAML var aktiverat har åtgärdats
4204219 Ett problem där fältegenskapen Comb inte respekterades vid Regex-fältvalidering har åtgärdats
4205020 Ett problem som uppstod med arbetsflödesmallar när alla fält togs bort för en deltagare har åtgärdats
4207981 Ett problem där användare på den delade AU1-servern inte kunde använda enskild inloggning med OAuth har åtgärdats
4209279 W-9-formuläret i Adobe Sign-biblioteket har uppdaterats

November 2017

Finns nu för Business- och Enterprise-planer på alla datacenter. Adobe Sign identifierar automatiskt formulärfält så att du enkelt kan lägga till dem i dokumentet och avsluta jobbet med bara några få steg.

Candidate Field Flag-Sept

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

4203690 Ett problem har åtgärdats där tre eller fler mallar inte kunde bifogas i en transaktion.
4202659 Teckensnittsstorleken i bilagefält när fältetiketten är mindre än tio tecken har åtgärdats
4202630 Ett problem har åtgärdats med återanropsadresser som inte avslutades med ett snedstreck
4200277 Ett problem har åtgärdats med granskningsspår som rapporterade 500-fel vid diskret nedladdning
4199264 Ett problem har åtgärdats där nya SAML-användare hänvisades till fel instans vilket resulterade i ett felmeddelande
4198517 Ett problem har åtgärdats med widgetar som visar widgetskaparens namn och företag på hanteringsfliken i stället för signeraren.
4194226 I-9-formuläret i Adobe Sign-biblioteket har uppdaterats
4187044 Ett problem där nya arbetsflöden inte sparades korrekt har åtgärdats

September 2017


Förbättra kompatibiliteten

Uppfyll de stränga kraven i EUs eIDAS-regler med Adobes tidsstämpellösning som finns med på EUs certifierade lista (EUTL). I Adobe Sign i Europa läggs kvalificerade tidsstämplar till i dokument som signeras med digitala signaturer vilket garanterar långsiktig giltighet upp till tio år.

e-IDAS cert

Uppfyll kraven för långsiktig dokumentarkivering överallt i världen. Adobe Sign kan konfigureras att fungera med andra tidsstämpelleverantörer på begäran. Leverantören måste godkännas av Adobe. 

Enabled Custom Time Stamp

Autentisera signerare med hög säkerhet. Nu kan du välja mellan tre olika digitala ID-leverantörer: InfoCert, Intesi Group och Trans Sped. Vi välkomnar även en ny partner i Japan, Seiko.

Ny datacentral i Indien (IN1)

Uppfyller kraven för datahantering online i Indien. För nya Adobe Sign-konton i Indien hanteras nu data helt inom landets gränser.

Uppfyll de strikta lagarna om elektroniska signaturer i Indien. Nya Adobe Sign-kontoinnehavare i Indien kan låta personer signera säkert med regeringsutfärdade Aadhaar-identitetsnummer. Ingen registrering eller nedladdning krävs.

Aadhaar ID Panel


Leverera bättre användarupplevelser

Skapa formulär snabbt och felfritt. Nu får formulär- och signaturfält som tilldelats olika mottagare en unik färg så att du snabbt kan kontrollera layouten.

Release Notes Image

Förbered dokument och formulär snabbare. Finns nu för Business- och Enterprise-planer på alla datacenter utom NA1. Adobe Sign identifierar automatiskt formulärfält så att du enkelt kan lägga till dem i dokumentet och avsluta jobbet med bara några få steg.

Candidate Field Flag-Sept

Välj bland sex olika teckensnitt för formulärfält så att de matchar dokumentets layout bättre när du skapar eller redigerar textbaserade formulärfält i redigeringsmiljön. Nu med tre nya teckensnitt: Roboto, Lato, Slabo 13Px. 

~ Release Notes

Spar tid när fel person anges. Avsändare kan nu välja att lägga till en ny mottagare och behålla den ursprungliga eller ersätta den ursprungliga mottagaren med den nya.

Nav to Setting in Account2

Viktiga ändringar

Ömsesidigt SSL-stöd för avtalsaviseringar

Förbättrar sekretessen för finansiella tjänster och andra viktiga transaktioner som meddelas via aviseringar. Kryptera transaktioner med organisationens privata nyckel i stället för nyckeln som hanteras av Adobe. 

Som vi meddelade i maj har den klassiska sändningssidan tagits bort och den nya sändningssidan är nu standard för alla konton.

V2-V3 together-9-2 Release Notes

Det skriftliga arbetsflödet ersätter fax som metod för att inhämta fysiska signaturer för alla konton nu när den nya sändningssidan är standard.

Three Steps


Funktionstillgänglighet i Adobe Sign-plan

Funktion

Adobe Sign-plan

Tillgängligt datum

eIDAS-kompatibla tidsstämplar

Alla planer – endast EU

09/23/2017

Konfigurerbara tidsstämpeltjänster

Endast Enterprise

Aktiveras på begäran. Leverantören måste godkännas av Adobe.

Fler identitetsleverantörer för molnbaserade digitala signaturer

Alla planer

9/23/2017

Aadhaar-signering

Endast Enterprise – endast IN – extra avtal krävs

9/23/2017

Färgkodade mottagarfält

Alla planer

09/23/2017

Nya teckensnitt för formulärfält

Alla planer

09/23/2017

Förbättringar när aktuell mottagare ersätts

Alla planer

09/23/2017

Identifiera formulärfält automatiskt

Alla planer – utom NA1

09/23/2017

Alla användare övergår till den nya sändnings- och redigeringsmiljön

Alla planer

09/23/2017

Arbetsflöde för skrivna signaturer

Alla planer

09/23/2017


Integreringar

Skicka avtal direkt från Outlook-klienten eller använd funktionen Fyll i och signera när du vill självsignera dokument som skickas till dig utan att manuellt behöva migrera dokumentet till Adobe Sign-gränssnittet. Det finns även en funktion som gör att du kan förhandsvisa avtalsstatus för de sista tio avtalen som du har skickat.

14Email as a template

Öppna ett Word- eller PowerPoint-dokument och skicka det som ett avtal direkt från dokumentvyn. Dokumentet bifogas automatiskt, allt du behöver göra är att lägga till mottagarna på tilläggspanelen och skicka för signering.

RHP Docs

Microsoft Teams-användare kan skicka avtal via sina Adobe Sign-konton direkt från Teams-gränssnittet. Adobe Sign-roboten ger dig även tillgång till de senaste avtalsaktiviteterna.

teams_release_notes

I Adobe Sign finns tolv åtgärder som Flow-användare kan använda för att automatisera dokumenthantering, signering och aviseringar baserat på utlösare från andra program som Dropbox, OneDrive och SharePoint.

Release notes - Rebranded

Den senaste versionen av den populära Dynamics-integrationen innehåller viktiga förbättringar av mallfunktionen som kan användas för att automatisera avtalskonfigurationen, inklusive alternativ att automatiskt skicka avtal utan användaringrepp.

1Contact Menu part

Adobe Sign-integrationen för Microsoft SharePoint är en kraftfull lösning för att skapa, skicka, spåra och hantera elektroniska signaturer direkt från SharePoint-bibliotek och listor. 

- Release Notes version

Ett nytt efterfrågat integrationspaket som gör att ServiceNow-administratörer kan installera och konfigurera Adobe Sign-funktioner via anpassade katalogobjekt och arbetsflöden.

Release Notes version


Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

4156581 Ett problem där anpassade hyperlänksfärger inte var lika i alla webbläsare har korrigerats
4168220, 4168908 Den danska lokaliseringen av signeringsprocessen har korrigerats
4173394 Ett omdirigeringsproblem har korrigerats som gällde vissa användare som sökte support
4180230, 4188110 Ett problem har korrigerats där hämtade rapporter med lokaliserade namn laddades ned utan rätt filtillägg
4180337 Ett problem har korrigerats där namn med specialtecken med apostrofer konverterades i SMS
4182419 Förbättrad tillgänglighet när bara ett tangentbord används
4182759 Ett problem har korrigerats där fält för deltagare 1 konverterades till förifyllda fält vid sändning med Mega Sign.
4183975 Förbättrade REST API-resultat för avtal när e-post returneras
4185619 Ett problem med villkorligt synliga fält och flera alternativknappar har korrigerats
4185655 Förbättrad Modulo-funktion när mycket stora tal används
4186116 Förbättrad lösningstid för REST API-anrop
4187633 Saudiarabien (+966) har lagts till i listan över landskoder för telefonautentisering
4187756 Ett problem med att välja rapporter via den utökade datauppsättningen har korrigerats
4188541 Förbättrad taggparsning för höger till vänster-text
4189462 Ett problem med att analysera meddelandemallar och flera dubbla citattecken har korrigerats
4189478 Ett parsningsproblem för apostrofer i PDF-lösenord har korrigerats
4189917 Den franska lokaliseringen har förbättrats för tydlighet
4189940 Förbättrade dagliga e-postpåminnelser som inte överlappar det ursprungliga e-postmeddelandet om signering
4190842 Förbättrade verktygstips för popupmenyer när musen hovrar på stapeldiagram i rapporter
4191274 Förbättrade meddelanden när du försöker hämta ett avtal som har tagits bort enligt reglerna för kvarhållning
4191314 Förbättrad lokalisering på rapportsidan
4191373 Ett justeringsproblem mellan fält för att bifoga filer och bilden har åtgärdats
4191803 Ett problem där alla fält återgavs som widgetsignerare i widgetar med flera signerare har åtgärdats
4192092 Ett problem har korrigerats där vissa valutavärden kunde påverka villkorliga synliga fält
4192179 Ett fälttilldelningsproblem när avsändaren inkluderas i ett parallellt arbetsflöde med flera signerare har korrigerats
4192951 Förbättrad e-postavisering när du redigerar widgetar
4193318 Förbättrat tidsstämpelformat i CSV-rapporter
4194298 Förbättrad felhantering för texttaggar med felaktigt formaterade direktiv
4195286 Förbättrad förfallofunktion för Mega Sign-avtal
4195474 Ett problem där makulering av ett delat avtal genererar ett ohanterat fel har korrigerats
4196191 Ett problem där formateringen för beräknade datum ändrades har korrigerats
4196390 Ett problem där generiska miniatyrbilder användes i e-post när dokumentbaserade miniatyrer var aktiverade har åtgärdats
4196742 Förbättrad sökfunktion på hanteringssidan
4197158 Förbättrad tillförlitlighet vid hämtning av mycket gamla dokumentminiatyrbilder via API
4197357 Ett problem i API omdirigeringsadresser där & konverterades till & har korrigerats
4199335 Ett problem där två e-postmeddelanden skickades som avtalsavisering i stället för ett har korrigerats

Juli 2017


Uppdatering om tillgång till funktioner för majversionen

Funktion

Adobe Sign-plan

Tillgängligt datum

Hämta signaturer på olika enheter

Alla

Tillgänglig

Molnbaserade digitala signaturer

Alla

Aktiveras på begäran

Anpassningsbara e-postmallar

Adobe Sign – Enterprise

På begäran

Nya mottagarroller

Adobe Sign – Enterprise

Tillgänglig

Nytt arbetsflöde för skrivna signaturer

Alla

Tillgänglig

Fylla i och signera

Alla

Tillgänglig

Textbundna bilder

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Tillgänglig

Stämplar

Alla

Tillgänglig

Ny sändningsupplevelse för inbäddade integreringar

Adobe Sign – Enterprise

Tillgänglig

Förenklad redigering

Alla

Tillgänglig

Automatisk identifiering av formulärfält vid redigering

Alla

Tillgängligt för alla

Adobe Sign Business och Enterprise på NA1 – 
aktiveras på begäran

Ny upplevelse när du skapar mallar

Alla

Tillgänglig

Skapa förbättrade widgetar

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Tillgänglig

Obligatorisk granskning av villkor och konsumentvillkor

Alla

Tillgänglig

Dölj navigering för signering

Adobe Sign – Enterprise

Tillgänglig

Skanna och signera

Alla

Tillgänglig

Förbättrad spårning och instrumentpanel för hantering

Alla

Tillgänglig

Läsläge i iOS

Alla

Tillgänglig

Mobil spårningswidget i iOS

Alla

Tillgänglig

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

4187757

Ett problem där stämpelunderskrifter inte visar titel och företag för den sista signeraren har åtgärdats
4189255 Kod har lagts till för att hantera beräknade värden med mer än ett decimaltecken bättre
4189548 Förbättrade dynamiska siduppdateringar under en session
4189895 Ett problem som gjorde att kontoadministratör inte fästes korrekt för användare när det flaggades om det vid uppdatering av användare via CSV har åtgärdats
4191249 Förbättrade meddelanden för bifogade dokument när mottagaren bifogar en fil, men fördröjer signeringen med mer än 90 dagar
4191265 Förbättrad SAML-autentisering av mottagare när avtal skickas mellan instanser
4191323 Förbättrad process för att dela ett stort antal filer i e-postmeddelandena Signerat och Arkiverat
4191424 Meddelande till mottagare som delegerats har korrigerats
4191994 Ett problem har korrigerats där signaturfältet inte täckte taggtexten i vissa fall
4192346 Ett problem med beräknade fält när Vem som helst tilldelas som mottagarroll för fält har korrigerats
4193031 Förbättrad interaktion med förifyllda fält när Begränsad dokumentsynlighet är aktiverat
4194140 Ett problem där meddelandeinnehållet återställs till standard efter det att en fil bifogades i avtalet har korrigerats

Maj 2017

Upptäck nya sätt att automatisera affärsprocesser med kraftfulla nya alternativ för fler tillämpningar i din organisation.

Ta kontroll över dina dokumentarbetsflöden med de nya mottagarrollerna. Uppdateringen introducerar tre nya roller: Accepterande, certifierad mottagare och formulärifyllare (alla roller kan delegeras)

Signer Option

Gå utöver fylla i-och-signera-arbetsflöden. Låt deltagarna klicka för att godkänna eller acceptera, fylla i ett formulär utan att signera eller delegera en åtgärd till någon annan. Inställningsalternativen innehåller även kopiamottagare.

CreateAWidgetReleaseNotes

Deltagare kan lägga till synliga bilder i ett dokument eller ett formulär, t.ex. en profilbild eller ett körkort. Formulärförfattare kan enkelt lägga till bildplatshållare vars storlek kan ändras i dokumenten. Signerare kan överföra en bild och låta storleken justeras dynamiskt på plats. Textbundna bilder kan extraheras separat för att underlätta affärsprocesser som samlar in bilder.

Placed Image

Förbered dokument snabbare. När du aktiverar det här alternativet identifierar redigeringsmiljön automatiskt formulärfält och lägger till dem i dokumentet. Författare kan acceptera eller ändra fälten och tilldela mottagare efter behov.

Candidate Field Flag

Förenklad redigering

Redigeringsmiljön har förbättrats för att göra det enklare att förstå hur fält är relaterade till mottagare och du kan nu ändra fälttyper (signatur, datum, titel osv.) i fältegenskaperna.

AuthoringImprovments9_1


Uppfyll de tuffaste kraven på ID-verifiering och kompatibilitet. Få den flexibilitet och kontroll som du behöver för att skapa elektroniska signerings- och godkännandeprocesser som uppfyller strikta standarder.

Erbjud en lättanvänd, säker signeringsupplevelse på webben och mobiler med öppna, standardbaserade elektroniska ID:n som uppfyller de mest krävande föreskrifterna. Signerare väljer certifikat-baserade ID:n i det ursprungliga signeringsgränssnittet.

RCS Choice9_1

Uppfyll affärsprocesser som kräver affärsstämplar, t.ex. stämpeln Mottaget, ett företagssigill eller en Hanko-stämpel i Japan.  Det nya stämpelfältet är ett alternativt signaturfält. Du kan använda det i tillägg till eller i stället för en vanlig signatur. Mottagarna skickar bara en bild under signeringen och bilden kopieras automatiskt till alla stämpelfält i dokumentet. 

Stamps pre-post placment-new

Få precisionen och spårbarheten hos elektroniska signaturer med handskrivna signaturer. Låt signerare fylla i, skriva ut, signera, skanna och returnera dokument utan en faxmaskin. Allt läses in och hanteras elektroniskt så att du får läsbar text plus verifieringsdata om signeraren i granskningsspåret.

Three Steps

Den obligatoriska granskningen är ett tillägg till funktionen för uttryckligt medgivande som ser till mottagarna hålls informerade eftersom de måste öppna användnings- och konsumentvillkoren innan de kan gå vidare till signeringsdelen av processen.

Forced Review Accepted

Adobe Sign inkluderar vägledd navigering för signerare som flyttar mellan fälten och visar vilka fält som måste fyllas i.  Du kan inaktivera vägledd navigering om du föredrar det.

Hide Navigation small


Leverera unika upplevelser för kunder och anställda på en mängd enheter. Kunder och anställda kan smidigt växla mellan datorer, surfplattor och smartphones så att verksamheten kan drivas var som helst.

Skicka en begäran till din mobila enhet där du kan använda en penna eller ditt finger för att få en snygg signaturbild och lägg sedan till den i avtalet med ett tryck när du undertecknar dokumentet på din dator.

phone

Modernt gränssnitt som standard

Det klassiska gränssnittet tas bort i majversionen. Användare av alla planer kommer att se det nya gränssnittet i Adobe Sign, inklusive Skicka och Författare, som standard.

Ett nytt dynamiskt användargränssnitt har tillämpats på mallsidan som gör att användare enkelt kan skapa mallar på olika enheter och olika skärmstorlekar.

CreatTemplateUI 9_1

Endast jag signerar ersätts med ett nytt verktyg: Fyll i och signera. Den nya designen inkluderar en omformningsbar struktur med bättre stöd för en mängd enheter och skärmstorlekar. De nya funktionerna inkluderar att överföra och fylla i formulärdata, skicka en kopia av dokumentet till en annan part och rapportera infogat fältinnehåll.

Complete form

Kunder som använder API:er/integrationer som bäddar in sändningssidan i programmet får se den nya Skicka-sidan i stället för den klassiska sidan. Många av de nya funktionerna i de senaste versionerna är beroende av den nya Skicka-sidans arkitektur och genom att uppgradera sidan som visas via API:n får befintliga API-kunder tillgång till de nya funktionerna.

release notes

Förstärk företagets varumärke med fullständig HTML-kontroll över innehållet och layouten i e-postmeddelandena Signera, Signerat och Arkiverat, med bland annat banderollbilder, egna meddelanden och andra visuella bearbetningar. Avgifter för professionella tjänster kan tillkomma.


Mobilappen Adobe Sign

Låt teammedlemmarna göra mer med sina mobila enheter. Utför uppgifter snabbare och gör livet enklare med banbrytande nya alternativ i mobilappen Adobe Sign.

Skanna och signera Android || iOS

Gå från papper till e-signering på rekordtid.  Förvandla kvickt alla pappersdokument till PDF-format och skicka dem för snabb signering.

Läs enkelt det finstilta innan du signerar genom att omforma texten med en enda tryckning i läsläget. Zooma in eller ut för att ändra textstorlek

Förbättrad spårning och instrumentpanel för hantering Android || iOS

Spåra och hantera dokumentförloppet, oavsett var du befinner dig. Det nya, förbättrade gränssnittet ger det lättare att se avtalsstatus och användarna kan snabbt skicka påminnelser om det behövs.

Spåra och hantera viktig information utan att öppna mobilappen Adobe Sign. Lägg till widgeten på startskärmen för att snabbt se avtalsstatus eller skicka en begäran om att ett nytt dokument ska signeras.


Funktionstillgänglighet i Adobe Sign-plan

Funktion

Adobe Sign-plan

Tillgängligt datum

Hämta signaturer på olika enheter

Alla

Mitten på juni

Molnbaserade digitala signaturer

Alla – aktiveras på begäran

Mitten på juni

Anpassningsbara e-postmallar

Adobe Sign – Enterprise

På begäran

Nya mottagarroller

Adobe Sign – Enterprise

Tillgänglig

Nytt arbetsflöde för skrivna signaturer

Alla

Vid lansering

Fylla i och signera

Alla

Mitten på juni

Textbundna bilder

Adobe Sign – Business

Adobe Sign – Enterprise

Vid lansering

Stämplar

Alla

Vid lansering

Ny sändningsupplevelse för inbäddade integreringar

Adobe Sign – Enterprise

Vid lansering

Förenklad redigering

Alla

Vid lansering

Automatisk identifiering av formulärfält vid redigering

Personer och grupper som standard

Tillgängligt för Business och Enterprise på begäran

Mitten på juni

Ny upplevelse när du skapar mallar

Alla

Vid lansering

Skapa förbättrade widgetar

Adobe Sign – Enterprise: Godkännare, Accepterande, Formulärifyllare, Delegerande och kopiamottagare

Adobe Sign – Business: Endast Godkännare och kopiemottagare

Vid lansering

Obligatorisk granskning av villkor och konsumentvillkor

Alla

Vid lansering

Dölj navigering för signering

Adobe Sign – Enterprise

Vid lansering

Skanna och signera

Alla

Tillgänglig

Förbättrad spårning och instrumentpanel för hantering

Alla

Tillgänglig

Läsläge i iOS

Alla

Tillgänglig

Mobil spårningswidget i iOS

Alla

Tillgänglig

Lanseringsdatum efter instans

Instans Lanseringsdatum
NA1 23 maj 2017
NA2 24 maj 2017
EU1 25 maj 2017
JP1 24 maj 2017
AU1 24 maj 2017

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

4111915

Ett problem har korrigerats i Safari där en del automatiskt ifyllt innehåll inte sparades i fältvärdena

4141349

Ett problem har korrigerats där texttaggen transactionID inte kopierades korrekt över flera fält.

4155962

Ett problem har korrigerats där fält med flera rader förlorade innehåll om det färdiga dokumentet skickades igen för en ny signeringsprocess.

4172366

Förbättrad registreringslogik för provperiodskonton.

4173477

Förbättrad funktion för storleksändring i redigerade fält

4174052

Ett problem har korrigerats där kryssrutor inte parsade funktionsbeskrivningen korrekt

4174226

Förbättrad registrering för provperiodskonton med e-postadresser som använder vissa specialtecken

4174645

Förbättrad rapportering för dokument som har avbrutits direkt.

4174659

Förbättrade standardvärden för fältdeltagande vid redigering när avsändaren är den första mottagaren

4174822

Tydligare revideringsrapport för mottagare som inte kontaktas via e-post

4175542

Interaktionen mellan beräknade fält och egenskaper för flerradiga fält har förbättrats

4177235

Ett gränssnittsfel som uppstår när hybridgrupper definieras i ett parallellt arbetsflöde har korrigerats

4180649

Ett problem har korrigerats där en digital signatur blockerade inläsningen av miniatyrer med stora format.

4181643

Ett problem har korrigerats där delegerande personer ibland fick extra e-postmeddelanden om signeringsprocessen.

4181855

Ett problem har korrigerats där påminnelser ibland skickades för slutförda transaktioner

4181885

En lokaliseringstext i det portugisiska användargränssnittet har korrigerats

4181890

Ett problem har korrigerats där verifieringsmetoder inte återställdes till e-post (standard) om verifiering var inaktiverat

4182419

Förbättrade hjälpmedelsfunktioner för skärmläsare

4182577

Förbättrade felmeddelanden för administratörer när användare läggs till på konton

4183019

Förbättrade inbäddade widgetar som fungerar bättre när cookies från tredje part är inaktiverade.

4183977

Förbättrade felmeddelanden om obligatoriska fält i arbetsflödesdesignern.

4184102

Underskrifter visas mer konsekvent för registrerade och oregistrerade signerare

4184217

Förbättrade felmeddelanden om att API-token går ut

4184258

Förbättrad textformatering i revideringsrapporter

4184506

Förbättrad hantering av skiftlägeskänslighet i e-postadresser

4184722

Förbättrad 256-bitars AES-säkerhet för överförda PDF-filer.

4184814

Ett problem har korrigerats på den japanska servern där oregistrerade användare fick välkomstmeddelanden på japanska, oavsett språkinställningarna för kontot.

4184975

En länk på API-programsidan som pekar på fel URL har korrigerats

4185134

Förbättrad felhantering av icke-alfanumeriska teckensträngar

4185268

Förbättrade instruktioner i appen om bildstorlekar för sidhuvuden och sidfötter

4185844

Förbättrade märkning med logotyper i widgetar

4185944

Förbättrade ritade signaturer som kräver fler datapunkter för en bättre signaturbild

4186438

Ett problem har korrigerats där konsumentvillkoren inte visade rätt språkalternativ för vissa transaktioner.

4186518

Ett problem har korrigerats där texten för förhandsvisning och Lägg till signaturfält inte lokaliserades korrekt

4186539

Ett problem har korrigerats i gränssnittet där e-postbilder för sidhuvuden och sidfötter inte skalades nedåt för visning.

4186540

Ett problem har korrigerats där Edge-webbläsaren genererade ett fel om att inkludera ett namnvärde trots att ett namnvärde redan hade angetts.

4186542

Ett problem har korrigerats där rapporter om ett lagrat namn genererade ett fel.

4186795

Ett problem har korrigerats där funktionen Ersätt signerare inte var tillgänglig för vissa medlemmar i en hybridgrupp för signering

4187114

Ett problem har korrigerats där automatiskt delegerade widgetar för motsignering inte visades korrekt på fliken Hantera

4187287

Förbättrade åtkomstkontroller för gruppadministratörer

4187633

Landskoden för Saudiarabien har lagts till i autentiseringslistan för SMS

4188388

Förbättrad Alt-text för logotypbilder

4188852

Ett stavfel på telefonautentiseringssidan har korrigerats

4189263

Kontrasten i användarvillkoren och konsumentvillkoren under signeringen har förbättrats

4189919

Ett problem har korrigerats där stödjande dokument inte bifogades i rätt ordning

4190049

Ett problem har korrigerats där gruppadministratörsåtkomst inte återspeglades

4179080, 4177224

Förbättrad formatering i fält som validerats som valuta

4181120, 4180484

Ett länkningsproblem för lokaliserade hjälpsidor har korrigerats.

4186779, 4145443

Ett fel som genererades första gången SAML-användare loggade in har korrigerats.

4188389, 4185077

Förbättrad REST API för dokument med begränsad dokumentsynlighet

4189531, 4177631

Ett skiftlägeskänslighetproblem när e-post parsades har korrigerats

Mars 2017

Ta kontroll över dina dokumentarbetsflöden med de nya mottagarrollerna. Uppdateringen introducerar tre nya roller: Accepterande, certifierad mottagare och formulärifyllare (alla roller kan delegeras)

Om du har frågor eller problem om de nya rollfunktionerna kan du kontakta din CSM.

Funktionstillgänglighet i Adobe Sign-plan

Funktion

Adobe Sign-plan

Tillgänglig i Nordamerika

Tillgänglig inom EU

Tillgängligt i Japan och Australien

Utökade roller för mottagare

Adobe Sign - Enterprise
03/09/2017 03/09/2017 03/09/2017

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

4184847

Ett problem med att e-postrapporter returneras har korrigerats

4184227

MegaSign-mallsidhuvuden för gruppnamn har korrigerats

4184195

Ett problem med widgetar som visar beräknade fält har korrigerats

4182568

Ett problem med MegaSign där rollfältet inte matchades korrekt har korrigerats

4183651 Ett problem med återgivning av tidstämplar för granskningsspår har korrigerats

4181996

Större konsekvens i API-anrop som försöker hämta fältinnehåll när fältet är tomt

4181853

Förbättrat flikfokus på widgetar när bifogade filer används

4180649

Ett problem där lösenordsverifierade mottagare inte kommer åt avtalet efter det att en digital signatur har använts har åtgärdats

4177620

Loggen över de senaste händelserna har förbättrats för att logga delegeringshändelser bättre

4175853

Förbättrade SAML SLO-funktioner

4145443

Ett problem med import av väntande användare via SAML har korrigerats

4109043

Förbättrad hantering av bifogade filer när begränsad dokumentsynlighet är aktiverat för kontot

Januari 2017

När det nya sändningsgränssnittet används, ser avsändare nu en lista över föreslagna e-postadresser baserat på den e-postadress som anges.  Listan hämtas från avtalen på fliken Hantera på avsändarens konto när de loggar in i programmet för första gången.

Obs!

Med den nya förslagsfunktionen för e-postadresser är de nya sändnings- och redigeringsgränssnitten klara och de kommer att bli standard i versionen som lanseras på våren 2017. 

Om du vill aktivera det nya sändningsgränssnittet på ditt konto ska du gå till Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Ny sändningsupplevelse

När du vill aktivera den nya redigeringsmiljön ska du gå till: Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Ny förhandsgransknings- och redigeringsupplevelse

Om du har frågor eller problem med att gå över till den nya sändningsupplevelsen kan du kontakta din CSM.

Funktionstillgänglighet i Adobe Sign-plan

Funktion

Adobe Sign-plan

Tillgänglig i Nordamerika

Tillgänglig inom EU

Tillgängligt i Japan och Australien

Föreslagna e-postadresser

Alla 01/26/2017 01/26/2017 01/26/2017

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

4181926

Ett problem har korrigerats där rapportposterna inte importerades i en del rapporter

4181266

Infogningen av tomma avtalsposter på sidan Hantera har förbättrats

4180296

Ett problem har korrigerats där e-postsidfötter på gruppnivå felaktigt utelämnades på kontonivå

4179580

Ett problem har korrigerats där Salesforce-avtal skickade påminnelser till föregående signerare

4178398

Överflödigt tomt utrymme högst upp och längst ned i widgetar har tagits bort

4177412

En ny tidszon för Australien (Brisbane) har lagts till

4177236

Ett problem med beräknade fält som tilldelas ”alla” har korrigerats

4176547

Ett problem där avsändaren fick två e-postmeddelanden om avsändaren angetts som automatisk kopiemottagare har korrigerats

4175352

Ett påminnelseproblem för motsignerare som använder widgetar har korrigerats

4175129

Tydligare knapptext när avtal ändras

4174851

Tydligare varningsmeddelande när en användare automatiskt delegerar till sig själv via kopiemottagare i en widget

4174681

Ett problem där telefonverifiering inte kunde delegeras till ett nytt telefonnummer har korrigerats

4173793

Ett problem där mellanslag i webbadresser missförstods i vissa webbläsarversioner har korrigerats

4168050

Tydligare språk i varningar som rapporterar osignerade händelser

4159688

Ett problem där nedrullningsbara fält inte tillät ett tomt värde för vissa signerare har åtgärdats

4158728

Ett iOS-problem där fel tidszon användes i datum/tidsfält har åtgärdats

4155424

Ett problem med att Internet Explorer 11 öppnade URL för signering har åtgärdats

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy