Webbläsare som stöds

Adobe Sign för Dropbox är en webbaserad integrering som certifierats för följande webbläsare/versioner:

 • IE 11 – 11.0.9600.19180 uppdatering Version:11.0.95
 • Edge – 42.17134.1.0
 • Firefox – 63.0.3
 • Safari – 12.0.2
 • Chrome – 69
   

Ansluta Dropbox till Adobe Sign

Du ansluter ditt Dropbox-konto till Adobe Sign via en snabb autentiseringsprocess som upprättar en relation mellan de två tjänsterna.

När relationen är etablerad kan du skicka dina dokument för signering med Adobe Sign-tjänsten utan att behöva autentisera varje gång.

Om du inte har ett konto hos Adobe kan du skapa ett kostnadsfritt och om du gör det kan du använda ditt befintliga Adobe ID.

Nya användare av Adobe Sign-tjänsten får ett kostnadsfritt konto och befintliga användare kommer att kopplas till sina befintliga konton.

 

Förhållandet behöver bara etableras första gången du använder integreringen:

 

 • Logga in på Dropbox
 • Håll muspekaren över ett dokument och klicka på menyn Öppna med
 • Välj Adobe Sign i avsnittet SKICKA FÖR SIGNERING på menyn
Öppna med menyn.

Sidan Komma igång laddas och visar fyra autentiseringsalternativ:

När du klickar på Registrera dig utan kostnad uppdateras formuläret Adobe ID-registrering

Profilinformationen för Dropbox infogas automatiskt.

Verifiera/redigera den obligatoriska informationen:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Födelsedatum

Klicka sedan på Registrera

new_user_-_sign_up

Sidan uppdateras och dialogrutan Verifiera din e-post visas.

Öppna e-postmeddelandet, hitta det mejl som nyligen levererades från Adobe och klicka på länken för att verifiera din e-postadress.

new_user_-_verifyyouremail

 

När du verifierar din e-postadress öppnas en ny flik med en bekräftelse på att e-postadressen har verifierats:

new_user_-_emailverified

 

Gå tillbaka till sidan Verifiera din e-post och klicka på Kontrollera igen och fortsätt:

new_user_-_checkagain

 

Klart!

Skicka-sidan bör läsas in med dokumentet bifogat i avsnittet Filer.

Om du bara upprättar anslutningen och inte vill skicka ett avtal för tillfället, kan du stänga fliken och gå tillbaka till Dropbox.

Skicka sida med transaktionsräknare – kostnadsfritt

Obs!

Gratisanvändare ser en blå banderoll i det övre högra hörnet i fönstret som spårar antalet transaktioner som är tillgängliga på kontot.

Transaktioner räknas när du trycker på knappen Skicka och transaktionen har genomförts. Om du avbryter processen på sidan Skicka räknas det inte som en transaktion.

När du klickar på länken Logga in uppdateras sidan till Adobe ID-inloggning.

 • Ange ditt användarnamn och lösenord för Adobe ID 
 • Klicka på Logga in
adobe_id_sign_in

 

Klart!

Skicka-sidan bör läsas in med dokumentet bifogat i avsnittet Filer.

Om du bara upprättar anslutningen och inte vill skicka ett avtal för tillfället, kan du stänga fliken och gå tillbaka till Dropbox.

Skicka sida med transaktionsräknare – Adobe

Obs!

Gratisanvändare ser en blå banderoll i det övre högra hörnet i fönstret som spårar antalet transaktioner som är tillgängliga på kontot.

Transaktioner räknas när du trycker på knappen Skicka och transaktionen har genomförts. Om du avbryter processen på sidan Skicka räknas det inte som en transaktion.

Eller fortsätt med:

När du klickar på Facebook-knappen uppdateras sidan till en Facebook-autentiseringssida.

 • Ange din e-postadress och ditt lösenord för Facebook
 • Klicka på Logga in
facebook_authentication

 

Facebook visar sedan en kontroll.

Den informerar dig om att din offentliga profil och e-postadress kommer att levereras till Adobe för att skapa ett Adobe ID

 • Klicka på Fortsätt som…
facebook_verification

 

Registreringssidan Välkommen till Adobe visas för ditt Adobe ID.

 • Din e-postadress importeras från din Facebook-profil
 • Ange födelsedatum
 • Klicka på Klar
welcome_to_adobe

 

Klart!

Skicka-sidan bör läsas in med dokumentet bifogat i avsnittet Filer.

Om du bara upprättar anslutningen och inte vill skicka ett avtal för tillfället, kan du stänga fliken och gå tillbaka till Dropbox.

Skicka sida med transaktionsräknare – Facebook

Obs!

Gratisanvändare ser en blå banderoll i det övre högra hörnet i fönstret som spårar antalet transaktioner som är tillgängliga på kontot.

Transaktioner räknas när du trycker på knappen Skicka och transaktionen har genomförts. Om du avbryter processen på sidan Skicka räknas det inte som en transaktion.

När du klickar på Google-knappen uppdateras sidan till en autentiseringssida för Google.

 • Ange din e-postadress och ditt lösenord för Google
 • Klicka på Nästa.
sign_in_with_google

 

Registreringssidan Välkommen till Adobe visas för ditt Adobe ID.

 • Din e-postadress importeras från din Google-profil
 • Ange födelsedatum
 • Klicka på Klar
welcome_to_adobe-gmail

 

Klart!

Skicka-sidan bör läsas in med dokumentet bifogat i avsnittet Filer.

Om du bara upprättar anslutningen och inte vill skicka ett avtal för tillfället, kan du stänga fliken och gå tillbaka till Dropbox.

Skicka sida med transaktionsräknare – Google

Obs!

Gratisanvändare ser en blå banderoll i det övre högra hörnet i fönstret som spårar antalet transaktioner som är tillgängliga på kontot.

Transaktioner räknas när du trycker på knappen Skicka och transaktionen har genomförts. Om du avbryter processen på sidan Skicka räknas det inte som en transaktion.

Skapa ett konto eller logga in.


Koppla från ditt Dropbox- och Adobe Sign-konto

Du kan när som helst bryta kopplingen mellan Dropbox och Adobe genom att logga ut från programmet på Adobe Sign-skärmen.

Så här kopplar du bort tjänsterna:

 • Håll muspekaren över ikonen längst till vänster i det övre högra hörnet
 • Klicka på alternativet Logga ut
Logga ut.

När du loggar ut tas bara relationen mellan de två tjänsterna bort. Det innebär:

 • Du måste autentisera relationen igen nästa gång du vill använda Adobe Sign
 • Eftersom relationen glöms bort, kommer alla signerade dokument som slutförts efter det att relationen har tagits bort inte att överföras automatiskt till Dropbox

Det betyder inte att:

 • Dina befintliga transaktioner går förlorade eller tas bort. Alla transaktioner som har skickats via Adobe Sign är fortfarande tillgängliga på kontot
  • Transaktioner som fortfarande bearbetas fortsätter att bearbetas normalt i Adobe Sign-systemet. Inget avbryts automatiskt
  • E-posttjänsten fortsätter som vanligt eftersom meddelanden skickas från Adobe Sign-tjänsten och inte är beroende av anslutningen till Dropbox


Kontoautentiseringen inaktiveras efter 30 dagar om den inte används

Förhållandet mellan Dropbox och Adobe uppdateras så länge du fortsätter att använda integreringen.

30 dagars inaktivitet gör att relationen anses som inaktiv och ”glöms bort”. 

Det innebär:

 • Du måste autentisera relationen nästa gång du använder den
 • Eftersom relationen glöms bort, kommer alla dokument som slutförs efter 30 dagars inaktivitet inte att överföras automatiskt till Dropbox

Det betyder inte att dina befintliga transaktioner går förlorade eller tas bort. Alla transaktioner som har skickats via Adobe Sign är fortfarande tillgängliga på kontot

 • Transaktioner som fortfarande bearbetas fortsätter att bearbetas normalt i Adobe Sign-systemet. Inget avbryts automatiskt
 • E-posttjänsten fortsätter som vanligt eftersom meddelanden skickas från Adobe Sign-tjänsten och inte är beroende av anslutningen till Dropbox

När relationen inaktiveras och glöms bort måste relationen autentiseras igen med processen ovan nästa gång du vill använda Adobe Sign.


Skicka dokument för signering

Dropbox-integreringen med Adobe Sign effektiviserar processen att hämta en eller flera signaturer i dokumenten med ett minimalt antal steg.

Avsändaren behöver bara ange e-postadressen till varje signerare i den ordning som de förväntas signera dokumentet. Signaturer hämtas i en sekventiell process när flera signerare deltar.

 • Om det finns flera signerare som signerar från samma e-postadress kan du lägga till e-postadressen flera gånger (en gång för varje signerare).

Det finns valfria funktioner för tvåfaktorsautentisering, säkerhet för signerade dokument och påminnelser om transaktioner som väntar.

När dokumentet har signerats överförs en kopia av den signerade PDF-filen automatiskt till ditt Dropbox-konto.

De grundläggande stegen för att skicka ett dokument är:

 1. Håll muspekaren över ett dokument i Dropbox
 2. Klicka på Öppna med
 3. Välj Adobe Sign
Välj alternativet Adobe Sign-signatur.

Sidan Skicka öppnas i Adobe Sign

 • Dokumentet läggs automatiskt till
 • Filnamnet används som namn på avtalet. Redigera det efter behov
 • Namnet på det bifogade dokumentet infogas i avtalsmeddelandet. Det kan också redigeras

4. Ange signerarnas e-postadresser

 • Om det finns flera signerare för avtalet anger du dem i den ordning de ska signera
  • Alla signerare signerar samma dokument 
 • Klicka på länken Lägg till mig (ovanför mottagarlistan) om du behöver lägga till dig själv i signeringsprocessen
 • Klicka och dra mottagarna när du vill ändra ordningen i mottagarlistan
dropbox_send_page

5. Redigera meddelandet efter behov

 • Avtalsnamnet är det övre fältet och det visas på ämnesraden i e-postmeddelandena (markerat i gult nedan) 
 • Avtalsmeddelandet är textrutan med flera rader och det visas i e-postmeddelandet (markerat i grönt nedan)
Granska och signera-e-postmeddelanden

6. Lägg till fler dokumentfiler efter behov

add_files_from_yourcomputer

 

7. Klicka på Skicka

 

Dokumentet skickas till den första mottagaren för signering och sidan efter sändning visas. Det finns tre alternativ:

 • Gå till Dropbox – Du återgår till Dropbox-sidan
 • Spåra avtal – Öppnar fliken Hantera i Adobe Sign
 • Ändra destinationsmapp – Du kan ange retursökvägen för det signerade dokumentet i transaktionen

 

Sidan Efter sändning

Dropbox-integreringen stöder ett lösenord som tvåfaktorsautentiseringsmetod för signerare.

Ange lösenordsalternativet genom att klicka på ikonen E-post till höger om mottagarens e-postadress och välj Lösenord i listrutan.

Du uppmanas att ange ett alfanumeriskt värde mellan 3 och 32 tecken.

Obs!

Signerare kan inte visa dokumentet förrän rätt lösenord har angetts

authentication_method

Det finns några saker du bör tänka på när du använder lösenordsautentisering:

 • Lösenord skickas inte till mottagaren via Adobe Sign. Du måste leverera lösenordet separat för att säkerställa säkerheten
 • När du skapar ett lösenord bör du använda en metod så att det kan återskapas i framtiden (om signeraren glömmer det)
 • Lösenord lagras inte i Adobe Sign-avtalsposten. Bortglömda lösenord kan inte återställas
 • Om en lösenordsautentisering misslyckas fem gånger avbryts avtalet automatiskt och avsändaren meddelas

Signerade PDF-filer skyddas som standard för att förhindra manipulering av PDF-innehållet.

Dessutom kan en avsändare använda ett lösenord som förhindrar att PDF-filen visas när den öppnas.

Det här lösenordet är ett alfanumeriskt värde på 3 till 32 tecken som anges när avtalet skapas:

set_pdf_password

Precis som lösenord för autentisering, lagras inte lösenordet i avtalsposter och det kan inte återställas om det glöms bort.

Lösenordet tvingar fram en autentisering när PDF-filen öppnas. PDF-innehållet kan inte visas förrän lösenordet har angetts.

pdf_secured

När lösenordet har angetts kan PDF-innehållet läsas.

Den grundläggande säkerheten mot PDF-manipulering är fortfarande på plats och förhindrar att innehållet ändras.

När du skickar ett avtal kan en påminnelse ställas in för hela avtalet. 

Det innebär att varje mottagare får en påminnelse när det är deras tur att signera dokumentet. Endast den aktuella mottagaren meddelas med en avtalspåminnelse.

När ett avtal med en påminnelse skickas första gången, skickas e-postmeddelandet Signera till den första mottagaren. Det startar timern för den första påminnelsen.

Om påminnelsen till exempel är konfigurerad att skickas var tredje dag utlöses den första påminnelsen exakt 72 timmar efter att e-postmeddelandet Signera har skickats.

När mottagaren slutför sin åtgärd i avtalet avslutas påminnelseklockan för den mottagaren.

Om det finns flera mottagare får nästa mottagare i flödet e-postmeddelandet Signera direkt efter att den föregående mottagaren har utfört åtgärden. Påminnelseklockan startar beroende på när e-postmeddelandet Signera levereras till den nya mottagaren (inte den inledande tidsstämpeln).

Processen går igenom alla avtalsmottagare tills avtalet är klart.

set_reminder

Ställa in en påminnelse på sidan Hantera

Påminnelser som skapas efter sändningsprocessen konfigureras på sidan Hantera.

I sidgränssnittet Hantera finns fler alternativ än på Skicka-sidan:

 • Du kan välja vilka mottagare som ska ingå i påminnelsen. Du kan utforma påminnelsen för en, vissa eller alla mottagare.
 • Du kan välja en cyklisk påminnelseprocess som på Skicka-sidan
  • Om en mottagare läggs till i en cyklisk påminnelse efter det att de har utfört åtgärden i avtalet kommer de inte att få påminnelser
 • Du kan skapa en engångspåminnelse som skickas direkt eller på ett särskilt datum
  • Engångspåminnelser kan konfigureras för deltagare som har slutfört sin åtgärd i avtalet
  • Engångspåminnelser kan konfigureras efter att avtalet har signerats och stängts eller arkiverats
 • Du kan inkludera ett valfritt meddelande. 
Sidan Hantera - Påminn

Mer information om påminnelser finns i den här artikeln.

Som standard skickas den signerade PDF-filen tillbaka till den mappen där det ursprungliga dokumentet finns som startade processen.

Avsändaren kan ändra standardsökvägen till en valfri mapp i Dropbox när avtalet skickas.

Obs! Omdirigering av ett dokument gäller bara för det enskilda avtalet. Det förändrar inte beteendet för framtida eller föregående dokument.

Så här dirigerar du om den signerade PDF-filen:

 • Klicka på Ändra målmapp på sidan efter sändning
Sidan Efter sändning – omdirigering

 

 • Markera den nya mappen i Dropbox där du vill att det signerade dokumentet ska placeras
select_signed_documentfolder

 

Sidan efter sändning uppdateras för att återspegla den nya sökvägen.

Du kan ändra sökvägen igen om det behövs.

Valde ny målmapp

Obs!

När du stänger sidan efter sändning kan du inte redigera retursökvägen för den signerade PDF-filen.


Redigera dokument

Redigering avser processen att placera fält i de överförda dokumenten.

Oftast används detta för att placera signaturfält.

 • Signaturfält måste inte placeras, men det kan förbättra det slutliga dokumentets utseende
 • Om signaturfält inte placeras explicit i dokumentet placeras de automatiskt längst ned i dokumentinnehållet
  • Signaturfält upptar ett specifikt utrymme.  Om Adobe Sign avgör att det inte finns tillräckligt med utrymme för att passa in signaturen längst ned på den sista sidan, läggs ytterligare en sida till i dokumentet för signaturen.

När du skapar grundläggande formulär finns det fler fälttyper om du vill att signerare ska ange information.

Authoring

Obs!

Kunder som vill skapa återanvändbara formulär bör läsa guiden om texttaggar som innehåller instruktioner om hur du placerar textbaserade fältindikatorer i dokumentet som konverteras till fält efter överföringen till Adobe Sign.

I exemplet nedan skickar vi ett avtal till fyra signerare.

På sidan Skicka beskriver vi de fyra mottagarna i den ordning som vi vill att de ska signera:

 • Io och Calliope, de två kunderna, signerar först
 • Casey och Jeanie, två interna motsignerare, signerar därefter

Markera kryssrutan Förhandsvisa och lägg till signaturfält när avtalet har konfigurerats.

 • Knapptexten ändras från Skicka till Nästa när rutan är markerad
 • Klicka på Nästa.
send_to_authoring

Dokumentet bearbetas under en kort tid och sedan återges sidan i redigeringsmiljön.

Överst finns standardverktygen för fältjustering.

Till höger finns en lista över mottagare och fältavsnitt (med individuella fälttyper som du kan dra till dokumentet).

Här finns en detaljerad beskrivning av fälttyperna.

Redigeringsöversikt.

I det här exemplet fokuserar vi bara på signaturfälten.

Längst ned i exempelformuläret beskrivs avsnitt för att hämta signaturinformationen.

Det är viktigt att kontrollera att fälten tilldelas till rätt mottagare när fält placeras. Klicka på listrutan Mottagare för att göra det.

Alla mottagare listas (i signeringsordning). Markera den första mottagaren.

 • Observera att det finns en ruta med unik färg bredvid varje mottagare. Den här färgen återkommer i fälten som tilldelats mottagaren och identifierar fältens tilldelning
 • Om du väljer en mottagare i listan markeras de som mål för fälten som du sedan placerar
 • När en mottagare har valts komprimeras listan på den högra listen
 • Den aktiva mottagaren visas i mottagaravsnittet
first_recipient

 

Klicka på avsnittet Signaturfält för att visa de enskilda fälttyperna.

Klicka på den signaturtyp som du vill använda och dra den till dokumentet där den ska placeras.

Hämta fältets bredd och höjd genom att fatta tag i det nedre högra hörnet

drag_the_feild_intoplace

 

Enligt dokumentmallen ska även textat namn, titel och signeringsdatum samlas in. Dessa fält finns i avsnittet Fält för signerarinformation.

Klicka på avsnittet Fält för signerarinformation när du vill visa de enskilda fälten.

Dra rätt fält till rätt rad och anpassa storleken.

place_the_other_fields

 

Klicka på mottagarlistan och välj den andra mottagaren när du har placerat fälten för den första mottagaren.

Observera att den andra mottagaren tydligt identifieras som aktiv i mottagaravsnittet när fältet komprimeras

recipeint_2

 

När mottagare 2 är aktiv placerar du alla fält som krävs precis som förut.

Det finns två saker att tänka på om fälten:

 • Färgblocket bredvid mottagaren visas i det övre högra hörnet i alla fält
 • Själva fälten är ljusgula jämfört med fälten som tilldelats den föregående mottagaren som visas nedtonade i grått
  • Fälten som tilldelats den aktiva mottagaren markeras alltid på detta sätt. Alla andra fält är nedtonade
    
recipient_2_fields

 

Upprepa den här processen för de två andra mottagarna. Alla fält bör visas med korrekt placering i det slutliga dokumentet

authoring_four_signatures

 

Om du behöver ändra fälttilldelningen för ett fält manuellt:

 • Öppna fältegenskaperna genom att dubbelklicka på fältet
 • Ändra värdet i fältet Tilldelad till till rätt mottagare
 • Klicka på OK
manually_change_fieldassignment

 

När alla fält är rätt placerade klickar du på Skicka längst ned till höger, då levereras avtalet till den första mottagaren.


Hantera avtal

Sidan Hantera är samlingsplatsen för alla avtal som överförs till Adobe Sign.

För enkelhetens skull kan de delas in i tre funktionsområden:

A. Innehåll och filter

B. Avtalslista

C. Avtalsverktyg

Sidan Hantera - Utvidgad

Innehållsfilter

Det finns fyra alternativ för innehåll/filter på sidan Hantera:

Dina avtal är standarddatauppsättningen för innehållet på sidan Hantera

 • När Dina avtal har markerats innehåller sidinnehållet bara de avtal som du är explicit involverad i (som avsändare, signerare, kopiemottagare eller via en explicit avtalsdelning)
 • Konton som konfigurerar innehållsdelning mellan användare har en nedrullningsbar pil bredvid Dina avtal vilket öppnar en meny som visar alla användare och grupper som har delats till användarens konto.  
  • Om du väljer en användare eller grupp fylls sidan Hantera i med den datauppsättning som användaren eller gruppen är explicit involverad i

Endast en användar-/gruppdatauppsättning åt gången kan läsas in på sidan Hantera.

Innehållsfilter för sidan Hantera

På vänster sida hittar du en lista över avtalsstatus samt tre malltyper. 

Allt innehåll på ditt konto kan sorteras i en av följande kategorier:

 • Pågår - Avtal som du är ansluten till och som fortfarande rör sig genom signaturcykeln
 • Väntar på dig - Avtal som väntar på att du ska åtgärda dem
 • Slutfört - Avtal som slutfört signaturcykeln
 • Avbrutet - Avtal som har övergetts. Övergivna avtal kommer från fyra olika källor:
  • Avsändaren avbryter avtalet
  • Mottagaren avböjer åtgärden
  • Mottagaren kan inte autentisera sig
  • Systemet kan av någon anledning inte bearbeta avtalet
 • Utgånget - Avtal som inte har slutförts när deras förfallotid upphör
 • Utkast - Avtal som delvis har konfigurerats - inte har skickats ännu

Malltyperna är:

 • Mallar - Det här är mallarna i dokumentbiblioteket
 • Webbformulär - Webbformulär är onlineformulär som kan skickas som URL-länkar eller bäddas in på webbsidor. När en signerare kommer åt formuläret kan ett underordnat avtal generera bara hans/hennes signatur på sitt eget unika avtal (t.ex.: ett registreringsformulär på en webbsida).
 • Mega Sign - Med Mega Sign-mallar kan avsändaren koppla ett dokument med en lista över mottagare. Varje mottagare får sin egen unika kopia av avtalet som han/hon (och bara han/hon) kan signera (t.ex.: Utbildning i årliga utgifter).

Obs!

När en sökning utförs visas ett nytt alternativ högst upp i kolumnen Status: Alla

Om du väljer Alla visas allt innehåll i en tabell, oavsett avtalets Status.

Statusfilter för sidan Hantera

Använd text och/eller en tidsram för att minska datauppsättningen på sidan Hantera. 

Om du söker med text filtreras avtal som inte matchar strängen som du söker efter i de flesta metadatafält. Fält som ingår i sökparametrarna omfattar:

 • Deltagarnamn
 • E-postadress
 • Deltagarens titel
 • Deltagarens företag
 • Avtalsnamn
 • Avtalsanteckningar
 • Avtalets meddelande
 • Personligt meddelande till mottagaren

Filterikonen öppnar alternativet att filtrera datauppsättningen genom att välja ett datumintervall:

 • Alla datum
 • De senaste 24 timmarna
 • De senaste sju dagarna
 • De senaste trettio dagarna
 • De senaste tolv månaderna
 • Anpassat datumintervall

Obs!

När ett filter är markerat visas en tagg bredvid filterikonen.  Du kan klicka på ett filter för att ta bort det när datauppsättningen har returnerats.

Sökfilter för sidan Hantera

Lite information om hur textsökning fungerar:

Om du sökt efter strängen: "En enkel fisk"

 • Citattecken anger inget bokstavssträngvärde
 • Adobe Sign söker igenom strängen med blanksteg som avgränsare. Exempelsträngen delas upp i tre variabler: En, enkel och fisk
 • Skiftlägesskillnad tas bort från token
 • Sökningen söker sedan efter en fulltextmatchning för en token i något av de sökbara fälten
 • Den returnerade datauppsättningen sorteras efter senaste ändringsdatum, med den senaste överst

Du kan också söka efter dolt innehåll genom att klicka på filterikonen.

 • När Sök i dolt innehåll har valts inkluderas endast dolt innehåll i den returnerade datauppsättningen
Dolt innehållsfilter på sidan Hantera


Avtalslista

Avtalslistan visar de enskilda avtal som överensstämmer med det innehåll du har valt och som har minskats med de filter du har valt.

Varje avtal visar:

Mottagare - Den aktuella mottagaren (om avtalet bearbetas) eller den första mottagaren (när avtalet har slutförts, avbrutits eller upphört).

 • Mottagarens namn visas när det är känt. Mottagarens e-postadress visas när namnet är okänt

Avsändare - Avtalets avsändare.

Titel - Avtalets namn.

Status - Den aktuella status som avtalet relaterar till i signaturcykeln. (I exemplet nedan används alternativet Alla, och flera statusar visas)

Ändrat - Avtalets senaste ändringsdatum.

Avtalslista

Standardsorteringsordningen för innehåll är avtalets senast ändrade datum.

Du kan emellertid klicka på valfri kolumnrubrik för att sortera datauppsättningen efter det värdet.


Avtalsverktyg

Du visar avtalsverktygen genom att klicka på ett avtal eller en mall:

Avtalsverktyg

Högerlisten öppnas och visar verktygen för att komma åt eller ändra avtalet (eller biblioteksdokument/webbformulär/Mega Sign):

Visa och signera - Endast tillgängligt för avtal som väntar på dig

Öppna avtal/mall/webbformulär/Mega Sign - Öppnar objektet för en fullständig vy av dokumentet.

 • Avtal visar avtalets aktuella status, oavsett var det befinner sig i signaturcykeln.
 • Mallar visar de basdokument som används för att skapa mallen    

Använd mall - Endast mallar (biblioteksdokument).  Det här alternativet startar ett nytt avtal med mallen som redan är bifogad

Hämta kod - endast webbformulär. Det här alternativet öppnar en sida där användaren kan kopiera HTML- eller skriptkoden för webbformuläret

Redigera mall/webbformulär - Används för att redigera mallen

Påminnelse - Används för att ange en påminnelse för den aktuella mottagaren

Avbryt - Avbryter avtalet

Ladda ned PDF - Hämtar en PDF-kopia av avtalet i dess nuvarande skick.

 • Överordnade mallar hämtar en PDF-kopia av originaldokumenten som används för att skapa mallen

Ladda ned revideringsrapport - Hämtar granskningsrapporten för avtalet

Hämta formulärfältdata - Hämtar en CSV-fil med fältinnehållet för ett slutfört avtal

 • Överordnade mallobjekt hämtar en CSV-fil med fältnivåinnehåll för alla underordnade avtal som har slutförts

Ändra avtal - Används för att redigera dokumenten i ett avtal och/eller fälten som har placerats i dokumentet.

 • Det här alternativet är bara tillgängligt tills den första mottagaren utför sin åtgärd.

Ta bort - Endast mallar (biblioteksdokument). Tar bort mallen från systemet. Detta är en oåterkallelig åtgärd

Dölj avtal/webbformulär/Mega Sign - Döljer objektet från användarens vy.  Den här åtgärden tar bara bort objektet från vyn, ingen annan åtgärd utförs

Dela - Låter användaren dela objektet explicit med en annan användare.  Det går inte att ångra den här åtgärden

Anteckningar - Används för att tillämpa personliga anteckningar på objektet

Ladda ned enskilda filer - Används för att ladda ned de enskilda filerna, om flera filer använts för att skapa avtalet/mallen

Visa aktivitetsrapport - endast Mega Sign. Med det här alternativet skapas en sammanfattning av Mega Sign-förloppet, där listan över mottagare delas in i kategorier som matchar signaturstatusen för avtalet

Ersätt aktuell mottagare - Endast tillgängligt för avtal som användaren har skickat. Användaren kan ersätta den aktuella mottagaren för ett avtal

Aktivitet - En löpande lista över händelser som har inträffat med avseende på avtalet. Börja med en Skapa-händelse, logga varje mottagares aktiviteter och avsluta med statusen slutfört/avbrutet/utgånget


Signera dokument

Det är enkelt för mottagarna att signera dokument.

De behöver inget konto och de behöver inte registrera sig för något. 

Begäran om att signera ett avtal skickas till mottagarens e-postlåda med en länk till dokumentet.

Signeringsprocessen är enkel:

 • Klicka på länken i e-postmeddelandet
 • Klicka i signaturfältet
 • Skriv ditt namn
 • Klicka på Använd
 • Klicka på knappen Klicka för att signera

Här finns en kort video om signeringsprocessen

Tillämpa signatur.


Transaktionsbegränsningar/uppgradering

Integreringen Adobe Sign för Dropbox är öppen för alla nivåer av Adobe Sign-tjänsten.

Om du ansluter som en etablerad användare med ett betalt konto kommer transaktionsgränserna att vara desamma som om du loggade in direkt på webbplatsen.

Nya användare som upprättar ett kostnadsfritt konto bör kontrollera raden Kostnadsfritt i tabellen över transaktionsbegränsningar.

För gratisanvändare finns också en begränsning av antalet transaktioner som kan skickas. Det begränsas för närvarande till fem transaktioner under 30 dagar.

När det har gått 30 dagar för ett avtal kan du skicka ett nytt.

 • En blå banderoll längst upp till höger på sidan Skicka anger hur många transaktioner som finns kvar. 

Transaktioner förbrukas när du skickar ett avtal.

 • Utkast som inte skickats räknas inte
 • Avbrutna avtal har skickats och räknas därför
 • Alla transaktioner som skickats räknas, oavsett om de skickades via DropBox eller Adobes webbplats
Transaktionsräknare

 

När du utnyttjar den sista transaktionen kommer banderollen att innehålla länken Uppgradera konto som vägleder dig genom processen att köpa ett betalkonto.

När transaktionerna är slut kan du uppgradera till en betald tjänst eller vänta tills några av dina befintliga transaktioner har nått 30 dagar.

Senaste transaktion