Det här dokumentet beskriver installation och konfiguration av Adobe Sign för SuccessFactors via SAP Cloud Cockpit.

Obs!

För tillägget till SuccessFactors som inkluderar Adobe Sign krävs ett SAP Cloud Platform-konto.

Teknisk översikt

Integreringen av Adobe Sign för SuccessFactors utökar SuccessFactors (SFSF) via SAP Cloud Platform (SCP). Vi har en integrering för Recruiting Management (RCM) som gör det möjligt att skicka erbjudanden från SFSF till en enda mottagare. Signerade dokument lagras i kandidatprofilen. All signering sker via e-postmeddelanden.

Installationen består av följande:

1. Konfiguration av ett eller flera underkonton i SCP

2. Driftsättning av en MTAR-lösning

 • En MTAR är ett arkiv som är specifikt för SCP och som innehåller webbappens -jar.fil och andra metadata

3. Konfigurera SFSF-programtillägget via SFSF-etablering

Det här är en mycket komplex konfiguration och bör bara utföras av någon med erfarenhet av SCP på expertnivå.

Obs!

När du distribuerar till en prenumerationsleverantör är det bara leverantörens underkonto som kör webbappen. Prenumerantkontot underlättar bara anslutningen mellan SCP och SuccessFactors-instansen.


Förutsättningar

1. Tillgång till SFSF-etablering (t.ex. https://mysfsfdemo.successfactors.com/provisioning_login)

 • Detta är OVANLIGT för kunder. I allmänhet tillåter SAP inte att kunder har tillgång till etablering.
 • SAP kräver att en"certifierad expert" är den enda som har tillgång. Detta gäller inte för utvecklings-/testversionskonton, utan endast för produktionsdistributioner.

2. En Java-beräkningsenhet

 • Som minimum krävs behörighet för Java Lite-beräkning.
 • Om du distribuerar i en leverantörsprenumerationsmodell måste detta tilldelas leverantörens underkonto.
Huvudleverantör


Installation av Cockpit

Det finns två möjliga distributionstopologier:

 1. Fristående: Distribuera Adobe Sign för SAP SuccessFactors som en fristående lösning på ett underordnat konto. I det här fallet är förhållandet 1:1 mellan det underordnade distributionskontot och din instans av SuccessFactors.
 2. Prenumerantleverantör: Distribuera Adobe Sign för SAP SuccessFactors som en lösning för ett leverantörskonto som kan prenumerera på ett antal SuccessFactors-instanser. På så sätt kan du hantera appen på en enda plats och tillhandahålla integrationstjänster till ett antal SuccessFactor-instanser via motsvarande underkonto.

Oavsett vilken distributionsstrategi som används måste du distribuera Adobe Sign MTAR-filen. Lösningen paketeras som ett MTAR-arkiv (Multi-Target Application Archive) och innehåller alternativ för fristående och leverantör/prenumerant-installationer.

Ladda ned MTAR-filen här

 

Mer detaljerad dokumentation från SAP:


Fristående distribution

 1. Skapa ett underkonto.

 2. Innan du distribuerar MTAR måste du ansluta underkontot till din SuccessFactors-instans.

  • Välj Integreringstoken. Och skapa sedan ett nytt token. Kopiera ditt token (t.ex. 92d13db51c779448f96c8b83d7ef1a8.eu3)
  • På sidan SuccessFactors Provisioning väljer du ditt företag och Extension Management Configuration.
  • Lägg till ditt integreringstoken under Add the integration token.
 3. Distribuera MTAR-filen som en lösning.

När lösningen har distribuerats slutförs installationen av rekryterings- och introduktionsrutorna i din SuccessFactors-instans.


Distribution av prenumerantleverantör

 1. Skapa ett underordnat leverantörskonto och distribuera MTAR till det.

 2. Skapa ett underordnat prenumerantkonto. Du behöver ett för varje instans av SuccessFactors. Anteckna Technical Name för det underordnade kontot (t.ex. hiwyrm997q)

 3. Klicka på den lösning du distribuerat från leverantörens underkonto. Menyn Entitlements visas till vänster.

 4. Skapa en behörighet genom att ange det globala tekniska namnet på underkontot för prenumeranter.

 5. Välj Solutions i prenumerantunderkontot. Du bör se AdobeSign-lösningen som en ruta under Solutions available for Subscription.

 6. Innan du kan prenumerera på lösningen måste du koppla prenumerantunderkontot till din SuccessFactors-instans.

  • Välj Integreringstoken. 
   • Skapa nytt token
   • Kopiera ditt token (t.ex. 92d13db51cxxxxxxxc8b83d7ef1a8.eu3)
  • Välj Använd identitetrapport för SAP SuccessFactors
  token
  token
  • På sidan SuccessFactors Provisioning väljer du ditt företag och Extension Management Configuration.
  • Lägg till ditt integreringstoken under Add the integration token.
 7. Klicka på det och välj Prenumerera. Du behöver inte ange en MTAR-beskrivningsfil. Välj bara Subscribe.

När prenumerationen är klar slutförs installationen av rekryterings- och introduktionsrutorna i din SuccessFactors-instans.

I SuccessFactors kan du nu flytta Adobe Sign-rekryterings- och/eller introduktionsrutorna från Not Used till standardvärdet.

Se Admin > Tools > Manage Home Page.


Ge lösningen rättigheter

 1. För varje prenumerant väljer du lösningen Adobe Sign. Öppna alternativet Rättigheter från Cockpit och tryck på knappen Ny rättighet:

  SAP-rättigheter
 2. På panelen Skapa rättighet anger du:

  • Prenumerantens underkontonamn
  • Startdatum
  • Antal rättigheter

  När du är klar klickar du på Spara

  SAP Skapa rättighet
 3. menyn Prenumerationer klickar du på appen adobesign:

  SAP-prenumerationer
 4. Konfigurera ett nytt mål i menyn Destinationer:

  • Namn: sap_hcmcloud_core_tech
  • Typ: HTTP
  • Beskrivning: sap_hcmcloud_core_tech
  • URL: <samma URL från befintligt mål sap_hcmcloud_core_odata>
  • Proxytyp: Internet
  • Autentisering: BasicAuthentication
  • Användare: <SFSF API-användare>
  • Lösenord: <Användarlösenord för SFSF API>
  • Använd JDK-standardnyckelbehållare: valfritt
  SAP-mål


Vanliga problem

Vanligtvis visar 500-fel att det inte finns några databasinställningar.

Kontrollera att databasen är tillgänglig och konfigurerad.

Det här är en stor grupp felkoder.

Hitta och inspektera systemloggfilerna.

 • Titta på underkontot som kör webbappen. Det här är leverantörens underkonto
 • Granska java-appens standardspårning: Leverantörens underkonto -> Lösning (adobesign) -> Komponent (adobesign) -> Java-app (adobesign)
 • Välj Övervakning > Standardspårning

 

Problem kan handla om resurstillgänglighet (databas) eller åtkomsträttigheter (rättigheter).

 • Om du stöter på resursproblem ska du kontrollera att du har skapat ett schema och en bindning
 • För problem med åtkomsträttigheter ska du kontrollera att du har skapat integreringstoken för SAP SuccessFactors

 

Du kan behöva koppla från rättigheten från SuccessFactors och skapa en ny.

Om allt verkar vara korrekt konfigurerat stoppar och startar du om Java-appen på leverantören.


Nästa steg...